Dette er en grundlæggende OSS-side med ofte stillede spørgsmål, som forsøger at afdække nogle af de hyppigst forekommende uklarheder om phpBB3. Denne OSS bringer ikke udtømmende svar, men bør benyttes i forbindelse med den indbyggede bruger-OSS, vore supportfora og vores IRC-kanal (se README for yderligere information).

OSS


Boardet er for vanskeligt at installere! Vil I gøre det for mig?

Kort svar: Nej, det vil vi ikke! Vi er ikke vanskelige, når vi siger, at vi faktisk prøver at hjælpe her. phpBB har ry for at være nem at installere, et ry vi mener er velfortjent. Installation er en simpel proces hvor du udpakker en komprimeret fil, uploader de indeholdte mapper og filer til deres tilsigtede placering og indtaster nogle data i en webbaseret formular. Rækkefølgen af hvad og hvor der skal indtastes mm. er detaljeret forklaret i den medfølgende dokumentation INSTALL.html. Hvis du ikke magter at installere phpBB3, så risikerer du hverken at kunne administrere, vedligeholde eller opdatere dit board fremover.

Der findes personer og virksomheder (uden tilknytning til din vært) mv., som tilbyder at installere for dig - enten gratis eller mod betaling. Vi anbefaler, at du ikke benytter sådanne tilbud. Med mindre ydelsen er tilbudt af din vært, er du nødt til at røbe kodeord og andre følsomme oplysninger. Hvis du ikke anede hvordan man betjener en dankortautomat, ville du så give en forbipasserende dit Dankort og PIN-kode og bede om at få vist hvordan man gør? Næppe! Det samme gælder for oplysninger om din konto hos din vært.

Vi mener det er en bedre løsning, hvis du omhyggeligt læser den medfølgende dokumentation og gennemgår vores videnbase på www.phpbb.com. Hvis nødvendigt, så spørg om hjælp til hvad som helst du går i stå med. Det er dit eget valg, men bemærk venligst, at vi ikke yder support, hvis vi tror dit board er installeret af en tredjepart. I disse tilfælde bør du rette dine spørgsmål til pågældende person eller virksomhed.


Jeg har problemer med administrator på et bestemt board, hjælp!
Et andet board har kopieret min grafik, software eller lignende uden tilladelse, stop dem!
Et board beskæftiger sig med warez, hacking, porno eller lignende, I må forhindre dem i det!
Jeg vil sagsøge Jer fordi jeg mener I er vært for et illegalt board!

Vi stiller blot softwaren til rådighed, så vi har absolut intet at gøre med de boards, der benytter den (bortset fra phpbb.com naturligvis), lige som vi heller ikke driver noget webhotel. GPL giver brugeren en ubegrænset brugsret under forudsætning af overholdelse af denne licens. Derfor kan vi hverken forhindre, diktere, kontrollere eller på andre måder begrænse brugen af phpBB-softwaren. Så undlad venligst at kontakte os i et sådant ærinde.

Hvis du har problemer med et bestemt board, så tag det op med dette board og ikke os. Vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for tredje parts brug af denne software (ganske ligesom for eksempel Microsoft ikke kan gøres ansvarlig for illegalt anvendt Windows osv.). Desuden sporer vi på ingen måde brugen af phpBB-softwaren. Så undlad venligst at spørge os om information om et "bestemt" board, da vi ikke kan hjælpe. Hvis vi kontaktes af advokater eller får besked om at standse eller afstå fra en levering osv. for tredje parts brug af softwaren på en hjemmeside, forbeholder vi os ret til at kræve betaling for medgået og spildt tid på behandling af sådanne forhold...


Ifølge "Hvem er online" på boardindekset er en bruger i færd med gøre eller læse noget denne ikke burde kunne.

Nej, det gør brugeren overvejende sandsynligt ikke. phpBB anvender sessioner til at fastholde sporet af brugerne mens de manøvrerer rundt på boardets sider. En session rummer information om hvem brugeren er. For at afgøre hvad en bruger må og ikke må på en given side skal boardet kontrollere denne information for at se om brugeren har tilladelse til at gøre det denne forsøger at gøre. Det kan se ud som om brugeren læser eller skriver i et forum denne ikke skulle kunne tilgå, eller måske ses en gæst læse i private beskeder osv. Faktisk foregår dette slet ikke, brugeren læser blot en afvisning af typen "Du har ikke tilladelse til at gøre dette". Sessionsdata blev ganske enkelt opdateret før boardet kunne afgøre hvad brugeren må eller ikke må.

Naturligvis gælder dette kun når tilladelser er indstillet korrekt!


Jeg bliver ved at få fejlmeddelelser om mislykket afsendelse af emails når jeg (eller mine brugere) skriver indlæg, sender private beskeder mv.!

Denne fejl opstår hvis phpBB ikke kan sende emails. phpBB kan sende emails på to måder; med mailfunktionen mail() eller direkte via SMTP. Nogle værter begrænser anvendelse af mail() for at forebygge spam, andre kan have omdøbt funktionen eller måske begrænset dens funktionalitet. Hvis mail() er omdøbt kan du indtaste funktionens korrekte navn i administratorkontrolpanelet. Ellers er du nødt til at bruge SMTP. Det forudsætter du har adgang til denne funktion, for eksempel hos din vært (det kræver måske særlig skriftlig autorisation), osv. Se venligst www.phpbb.com for yderligere hjælp til dette.

Hvis du er nødt til at sende emails via SMTP, undlad da venligst at bede nogen i vore supportfora om at skaffe dig denne funktion. Takket være ubetænkelige spammere på internettet tilhører åbne relæer nu fortiden. Derfor finder du næppe nogen som vil tilbyde denne tjeneste gratis.


Mine brugere klager over emails på andet sprog end det af brugeren valgte!

Du må have slettet en sprogpakke eller pakken er ufuldstændig. phpBB forsøger at sende emails på det sprog brugeren har valgt. Hvis boardet ikke kan finde den tilhørende emailskabelon, vil det skifte det til boardets standardsprog.


Mine AOL-baserede brugere bliver hele tiden logget ud!

phpBB anvender sessioner til at fastholde sporet af brugerne og til at identificere enhver bruger mens de manøvrerer på boardet. Disse sessioner anvender en kombination af et unikt session-ID, brugerens IP-adresse og (hvis det er specificeret) navnet på den benyttede browser og/eller brugerens x-forwarded-for-hoved. Alt dette bruges som ekstra værn mod at uvedkommende kan finde det unikke session-ID og overtage sessionen.

Desværre virker dette kun hvis en brugers IP-adresse er konstant under manøvrering på boardet. Dette er tilfældet for langt de fleste brugere. Men visse udbydere (især AOL) viser brugeren vej via en stedfortrædende IP-adresse (en proxy), så brugeren ses fra en anden IP-adresse når denne bevæger sig mellem sider. Dette tager boardet dog højde for ved - som standard - kun at kontrollere de første tre talsæt i IP-adressen (A.B.C). Dette fungerer tilfredsstillende i de fleste tilfælde. Men AOL anvender IP-adresser, der kan variere så meget, at kun ved at kontrollere de første to talsæt i IP-adressen giver en rimelig statisk IP-adresse til at validere sessionen.

Hvis du oplever problemer med dette kan du forsøge at ændre indstillingen "Validering af IP-adresser under sessioner" til (A.B) under Administratorkontrolpanel -> Generel -> Serverkonfiguration -> Sikkerhed. Bemærk venligst, at risikoen for at sessionen kan blive overtaget øges ved at reducere antal IP-talsæt til validering. (Dette er noget du skal overveje, phpBB Limited påtager sig intet ansvar hvis noget går galt!). Vi foreslår at du som minimum også har "Valider browser" aktiveret.


Jeg kan ikke uploade avatarer fra min computer, uanset hvordan jeg sætter indstillingerne!

Der er to muligheder her. Den første er at du ikke har oprettet mappen som er specificeret til at gemme avatars i , dvs. under Administratorkontrolpanel -> Generel -> Boardkonfiguration -> Avatarer. Hvis mappen ikke eksisterer, er upload af avatarer automatisk slået fra. Du skal derfor oprette den krævede mappe og gøre den global skrivbar eller give den andre passende tilladelser så serveren kan skrive filer til mappen.

Den anden mulighed er at file_uploads i PHP er slået fra hos din vært. Du kan kontakte din vært og høre om dette er tilfældet, og i så fald er der ikke meget du kan gøre. Dog er der i administratorkontrolpanelet stadig tre andre avatarindstillinger at vælge blandt, herunder "Tillad eksterne avatarer".


Jeg kan ikke få avatargalleriet til at komme til syne for mine brugere!

phpBB kategoriserer indholdet af avatargalleriet ved at læse de mapper i stien du i administratorkontrolpanelet har angivet som stien til galleriet. Hvis du f.eks. sætter stien til galleriet til images/avatars/gallery så forventer phpBB at finde en række mapper i denne sti, eksempelvis: images/avatars/gallery/filmstjerner, images/avatars/gallery/tegneserier, images/avatars/gallery/blandet osv. Anbringelse af grafikfiler direkte i mappen images/avatars/gallery/ medfører at intet i avatargalleriet vises.


Hvordan kan jeg indstille og bruge tilladelser?

Se venligst vores udførlige online dokumentation.


Jeg (eller mine brugere) kan ikke forblive logget ind på boardet!

Hvis du (eller dine brugere) efter forsøg på at logge ind bliver returneret til boardindekset (eller anden side) uden tilsyneladende at være logget ind, er det højst sandsynligt et problem med forkerte cookieindstillinger. phpBB anvender cookies til at lagre et session-ID og nogle få andre brugerdata. For at lagre disse data korrekt skal cookiedomæne, -navn, -sti og sikkerhedsindstillinger være sat korrekt under Administratorkontrolpanel -> Generel -> Serverkonfiguration -> Cookies. Typisk kan cookiedomæne forblive tomt, og cookiesti sættes til / (en enkelt skråstreg). Undlad at slå cookiesikret til, med mindre dit board kører over en SSL-forbindelse (secure sockets layer), dvs. https:// .

Har du stadig problemer, prøv da at sætte cookiedomæne til det fulde domænenavn, eksempelvis: www.eksempel.dk, www.noget.eksempel.dk. Du skal sørge for at domænenavnet indeholder mindst to punktummer, ellers kan browsere næppe genkende cookien, eksempelvis: .eksempel.dk, noget.eksempel.dk. Undlad at føje http:// eller noget som helst andet til domænenavnet.


Mine brugere klager over at blive for hurtigt logget ud!

Du kan forøge indstillingen for varighed af sessioner (dvs. øge tidsfristen for hvornår en brugers session betragtes som inaktiv) i Administratorkontrolpanel -> Generel -> Serverkonfiguration -> Belastning. Sæt en passende værdi som brugerne trives med. Husk at det kan påvirke sikkerheden (dvs. en for lang tidsfrist kan åbne for at ikke-brugere misbruger dit board, hvis en bruger glemmer at logge ud eller på anden vis lader en igangværende session forblive aktiv på en offentlig computer).


Mit spørgsmål er ikke besvaret her!

Se venligst først vores udførlige online dokumentation, som sandsynligvis forklarer hvad du vil vide.

Du er velkommen til at søge efter den ønskede information i vore supportfora. Vær rar IKKE at indsende spørgsmål uden først at bruge søgefunktionen, andre har med stor sandsynlighed oplevet samme problem og allerede stillet spørgsmålet og måske modtaget svar. Du finder vores board her:

www.phpbb.com


Copyright og ansvarsfraskrivelse

phpBB er gratis software, udgivet under GNU General Public License , version 2 (GPL-2.0). Copyright © phpBB Limited. Læs venligst filen docs/CREDITS.txt, for fuld information om copyright og licens.