Læs venligst hele dette dokument inden du udfører installation, opdatering eller konvertering.

Dette dokument vil lede dig gennem de grundlæggende metoder i forbindelse med installation, opdatering og konvertering af boardsoftwaren.

I den medfølgende dokumentation README finder du en overordnet gennemgang af hvordan du bruger phpBB. Læs venligst også denne dokumention som supplement til indeværende! Ønsker du mere detaljeret information om brugen af phpBB, bør du læse dokumentationen som er tilgængelig online.

Installation

1. Hurtig installation

Hvis du har almindeligt kendskab til brugen af FTP og er sikker på at din server eller din vært kan køre phpBB, så kan du anvende disse trin og hurtigt komme i gang med brugen af phpBB. Ønsker du en mere detaljeret forklaring bør du springe dette afsnit over og i stedet læse afsnit 2 nedenfor.

 1. Udpak phpBB3-arkivet til en lokal mappe på dit system.
 2. Upload alle filerne i arkivet (bibehold mappestrukturen) til en tilgængelig mappe på din server eller dit webhotel på internettet.
 3. Korriger tilladelser for config.php til at være skrivbar for alle (666 eller -rw-rw-rw- i din FTP-klient).
 4. Korriger tilladelser for følgende mapper til at være skrivbare for alle (777 eller -rwxrwxrwx i din FTP-klient):
  store/, cache/, files/ og images/avatars/upload/.
 5. Brug din browser til at kalde den mappe hvori du har placeret phpBB3 med tilføjelsen install/index.php eller peg direkte på mappen install/. http://www.ditdomæne.dk/phpBB3/install/, http://www.ditdomæne.dk/forum/install/ osv.
 6. Klik på fanebladet Installer, følg de efterfølgende trin og indtast de nødvendige oplysninger.
 7. Korriger tilladelser for config.php tilbage til kun at være skrivbare for dig selv (644 eller -rw-r--r-- i din FTP-klient).
 8. phpBB3 skulle nu være tilgængelig, og HUSK venligst at læse Afsnit 7 nedenfor om vigtige (sikkerhedsmæssige) opgaver efter fuldført installation.

Opstår der undervejs problemer og du dermed ikke kan komme videre med de ovenfor beskrevne trin, bedes du venligst læse resten af dette dokument.

2. Systemkrav

phpBB 3.1.x har få krav som skal imødekommes før du kan installere og bruge boardet.

 • En server eller et webhotel med et styresystem der understøtter PHP.
 • Et SQL-databasesystem, et af nedennævnte:
  • MySQL 3.23 eller over (MySQLi understøttet)
  • MariaDB 5.1 or above
  • PostgreSQL 8.3+
  • SQLite 2.8.2+
  • SQLite 3.6.15+
  • MS SQL Server 2000 eller over (direkte, via ODBC, eller native)
  • Oracle
 • PHP 5.3.9+ med understøttelse af den databasetype du agter at anvende.
 • Følgende PHP-moduler er krævede:
  • json
 • Funktionen getimagesize() skal være aktiveret.
 • Er følgende moduler tilgængelige på serveren, giver de adgang til yderligere funktioner via PHP, men de er ikke krævede.
  • zlib-komprimering
  • Remote FTP
  • XML
  • Imagemagick
  • GD

Hvis din server eller dit webhotel ikke opfylder disse systemkrav, er vi bange for at phpBB 3.1.x ikke er noget for dig.

3. Ny installation

Installationen af phpBB varierer afhængig af din server og database. Hvis du har kommandolinieadgang til dit webhotel (f.eks. via telnet eller ssh) har du mulighed for at uploade den pakkede fil som indeholder hele phpBB3-arkivet (i binærmode!) til en mappe på din server eller din konto og udpakke filen der.

Hvis du ikke har kommandolinieadgang eller ikke ønsker at bruge denne, er du nødt til at udpakke phpBB-arkivet i en lokal mappe på din PC med din favorit blandt komprimeringsværktøjer (winzip, rar, zip, etc). Herfra skal ALLE filerne uploades med FTP (vær sikker på at mappestrukturen og filnavnene bevares) til din vært. Gennemtving endelig IKKE at filnavnene enten ændres til små henholdsvis store bogstaver, det vil medføre fejl under installationsprocessen.

Alle .php, .inc, .sql, .cfg, .html and .txt filer skal uploades i ASCII-mode, mens alle grafikfiler skal uploades i BINARY-mode. Hvis du er usikker på hvad dette betyder, bør du se efter i dokumentationen for din FTP-klient. I de fleste tilfælde bliver alt dette håndteret transparent af din FTP-klient, men hvis du senere støder ind i problemer bør du kontrollere at filerne blev uploadet korrekt som beskrevet her.

phpBB leveres med engelsk som standardsprog. Denne pakke indeholder desuden den danske sprogpakke leveret af Olympus DK Team. Det betyder at du kan udføre installation af phpBB med dansk sprog aktiveret. Herudover er der et antal separate sprogpakker i forskellige sprog tilgængelige. Hvis du ikke har engelsk eller dansk som modersmål, har du mulighed for at installere en eller flere af disse sprogpakker før du fortsætter. Installationsproceduren nedenfor giver mulighed for at vælge standardsprog ud fra de tilgængelige pakker (du kan selvfølgelig skifte denne indstilling for standardsprog på et senere tidspunkt). Se venligst README for mere information om sprogpakker, hvor de kan hentes og hvordan de installeres.

Når alle filerne er uploadet til din server, skal du med din browser kalde mappen hvor filerne er placeret, med tilføjelsen install/. Hvis dit domænenavn f.eks. er www.ditdomæne.dk og du har uploadet phpBB-filerne i mappen /phpBB3 i forhold til roden af din installation, skal du skrive http://www.ditdomæne.dk/phpBB3/install/ eller (alternativt) http://www.ditdomæne.dk/phpBB3/install/index.php i din browsers adressefelt. Herefter skal skærmbilledet med Introduktion til phpBB vise sig.

Introduktion:

Skærmbilledet på installationssiden giver dig en kort introduktion til phpBB. Det giver også mulighed for at læse licensen phpBB er frigivet under (General Public License) og giver information om hvor du kan få hjælp. Klik på fanebladet Installer for at starte installationen.

Systemkrav:

Den første side du møder efter installationen er startet er listen over systemkrav. phpBB3 kontrollerer automatisk om alt nødvendigt er installeret på serveren for at køre phpBB korrekt på din server. Du skal have minimumversionen af PHP installeret og mindst en tilgængelig database for at fortsætte installationen. Det er også vigtigt at alle viste mapper er tilgængelige og sat med rette tilladelser. Læs venligst beskrivelsen i hver sektion for at finde ud af om de enkelte komponenter og tilladelser er valgfrie eller krævede for at køre phpBB. Hvis alt er i orden, kan du fortsætte med installationen ved at klikke på Start installation.

Databaseindstillinger:

Du skal nu beslutte hvilken databasetype phpBB3 skal anvende. Se afsnittet Systemkrav for oplysninger om understøttede databasetyper. Hvis du ikke kender dine databasemuligheder, kontakt venligst din vært og og udbed dig information om disse. Du kan ikke fortsætte installationen uden disse informationer. Du skal bruge:

 • Databasetype - den database du vil bruge.
 • Databaseserverens værtsnavn eller DSN - adressen på databaseserveren.
 • Databaseserverens portnummer - den port databaseserveren kommunikerer på (er som regel unødvendigt).
 • Databasenavnet - den database der er oprettet på ovennævnte server.
 • Brugernavn og kodeord til databasen - logininformation for at kunne tilgå databasen.

Bemærk: Hvis du anvender en SQLite-database, skal den fulde sti til din databasefil angives i DSN-feltet og felterne til brugernavn og kodeord efterlades blanke. Af sikkerhedsgrunde bør du sikre dig at databasefilen ikke opbevares i en mappe der kan tilgås via internettet.

Du behøver ikke at ændre tabelpræfiks for tabellerne i databaseindstillingerne, med mindre du har planer om at flere phpBB-installationer skal benytte samme database. Hvis det er tilfældet, skal du anvende forskelligt præfiks for hver installation for at få det til at virke.

Når du har angivet denne information, fortsætter du installationen ved at klikke på knappen "Fortsæt til næste trin". Nu vil phpBB kontrollere om de angivne data vil medføre at der kan etableres korrekt forbindelse til databasen, og om der allerede eksisterer tabeller med det angivne præfiks.

En Kunne ikke forbinde til databasen-meddelelse betyder at du ikke har angivet korrekte databasedata og phpBB derfor ikke kunne etablere forbindelse til denne. Kontroller at de angivne databaseindstillinger er korrekte og prøv igen. Kontakt venligst din vært, hvis du er usikker på de korrekte indstillinger.

Hvis du tidligere har installeret en anden version af phpBB i samme database med samme præfiks, giver phpBB dig information herom, og beder dig blot om at angive et andet databasepræfiks.

Når du ser meddelelsen "Korrekt forbundet", kan du fortsætte til næste trin.

Administratoroplysninger:

Nu skal du oprette din administratorbruger. Denne bruger får tilladelser som fuldgyldig administrator og vil være den første bruger på dit board. Alle felter på denne side skal udfyldes. Du kan også indstille boardets standardsprog på denne side. I en standard phpBB-installationspakke er kun inkluderet engelsk [British English]. Du kan downloade yderligere sprogpakker på www.phpbb.com, og tilføje disse før installationen eller efter denne er gennemført.

Konfigurationsfilen (config.php):

På dette trin vil phpBB prøve at skrive konfigurationsfilen automatisk. Den indeholder alle databaseindstillingerne, og uden den er phpBB ikke i stand til at forbinde til databasen.

Normalt fungerer den automatiske skrivning af konfigurationsfilen fint. Men i visse tilfælde kan denne operation fejle, f.eks. på grund af forkerte filtilladelser. I såfald er du nødt til at uploade filen manuelt. phpBB beder dig om at downloade config.php-filen og fortæller dig hvad du skal gøre med den. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt. Når du har uploadet filen, klik Udført for at komme videre til sidste trin. Hvis Udført returnerer dig til samme side som før, og ikke returnerer en meddelelse om at operationen blev gennemført med held, skyldes det sansynligvis at du ikke fik uploadet filen korrekt.

Avancerede indstillinger:

De avancerede indstillinger giver mulighed for at ændre på nogle af boardets parametre. De er valgfrie og kan altid ændres senere. Fortsæt til sidste trin og afslut installationen, hvis du er usikker på hvad disse indstillinger betyder.

Hvis installationen blev gennemført, kan du nu bruge Login-knappen og besøge ACP - "Administratorkontrolpanelet". Tillykke, du har nu korrekt gennemført installationen af phpBB3. Men der ligger stadig arbejde forude!

Hvis du ikke er i stand til at installere phpBB3, selv efter at have læst denne vejledning, kan du søge i supportforaene på www.phpbb.com eller www.phpbb4.dk, for at finde yderligere assistance.

Hvis du her er ved at udføre en konvertering fra phpBB 2.0.x, bør du nu læse videre i Konvertering fra phpBB 2.0.x til phpBB 3.0.x for yderligere information. Hvis ikke, skal du nu slette install-mappen fra din server, da du kun kan tilgå administratorkontrolpanelet så længe denne mappe er tilstede.

4. Opdatering fra stabile versioner af phpBB 3.1.x

Hvis du i øjeblikket anvender en stabil version af phpBB er opdatering til denne version ligetil. Du har downloadet en af fire pakker og dit valg af pakke afgør hvad du skal foretage dig. Bemærk venligst: Før en opdatering anbefaler vi på det kraftigste at du foretager en fuld backup af din database og af de eksisterende phpBB-filer! Hvis du er i tvivl om hvordan denne backup foretages, bør du spørge din vært til råds.

Sørg venligst for at du har eller får opdateret dine phpBB-filer, også selvom du har kørt database_update.php-filen.

4.i. Komplet pakke

Den komplette pakke anvendes normalt kun i nye installationer, men hvis du ønsker at udskifte samtlige filer er denne pakke ideel.

Opret først en kopi af din eksisterende config.php-fil, og opbevar den et sikkert sted! Slet dernæst alle eksisterende phpBB-filer. Du skal dog bevare mapperne files/ og images/ intakte. Du kan også vælge at efterlade alternative typografier (styles). Når dette er udført kan du uploade de nye phpBB3-filer (se Ny installation for yderligere information, hvis nødvendigt). Den sikkert opbevarede kopi af den oprindelige config.php-fil uploades herefter som erstatning for den nye. Som alternativ kan metoden med blot at erstatte eller overskrive de eksisterende filer med filerne fra den fulde pakke anvendes - men undlad endelig at overskrive den eksisterende config.php-fil.

Du skal nu køre install/database_update.php som, afhængig af din tidligere version, vil udføre et antal ændringer i databasen. Du modtager muligvis meddelelser om FAILURES under denne procedure, disse burde ikke give anledning til bekymring, med mindre du modtager en meddelelse om en decideret ERROR, som medfører at scriptet stopper (i så fald bør du rapportere disse i bugtrackeren på www.phpbb.com eller søge hjælp på vore fora).

Når scriptet install/database_update.php er fuldført, kan du fortsætte til administratorkontrolpanelet og kontrollere at install-mappen er flyttet eller slettet som tilrådet.

4.ii. Kun ændrede filer

Denne pakke giver mulighed for at erstatte de filer som er ændret i forbindelse med opdateringen. Pakken indeholder normalt ændrede filer, så der er mulighed for at opdatere fra et antal tidligere versioner.

Pakken indeholder et antal pakkede filer, som hver indeholder de filer der er ændret fra en given version til den seneste version. Du skal vælge den rette fil i forhold din nuværende version, hvis du for eksempel i øjeblikket har version 3.1.0 skal du vælge filen phpBB-3.1.1-files.zip/tar.bz2

Mappestrukturen er organiseret så du har mulighed for at uploade hele indholdet af den pakkede fil til den rette placering på din server og derved overskrive alle eksisterende filer med den seneste versions filer, hvis du ønsker det.

Som med de øvrige opdateringsprocedurer skal du køre install/database_update.php når du har opdateret filerne. Scriptet vil opdatere din databasestruktur og øge versionsnummeret.

4.iii. Patchfil

Patch file-pakken er ideel hvis man er fortrolig med anvendelsen af UNIX patch-applikationen.

Anvendelse af patch file-pakken er en af mulighederne for at opdatere et board med mange MODs og andre tilpasninger installeret, som betyder at man ikke skal genindsætte alle filmodifikationerne i de nye filer. For at anvende patchfilen behøver du kommandolinieadgang til standard UNIX patch-applikationen. Har du ikke det, men stadig ønsker at anvende denne opdateringsmetode, anbefaler vi den Automatiske opdateringspakke beskrevet nedenfor. Sidstnævnte er også den anbefalede metode.

Et antal patchfiler giver mulighed for at opdatere fra tidligere stabile versioner. Vælg den rigtige patchfil i forhold til din nuværende version, dvs. hvis det er 3.1.0, skal du vælge filen phpBB-3.1.1-patch.zip/tar.bz2. Upload den korrekte patch i rodmappen som indeholder phpBB-filerne (index.php, viewforum.php, m.fl.). Når den er på plads, skal du bruge denne kommando: patch -cl -d [PHPBB DIRECTORY] -p1 < [PATCH NAME] (hvor PHPBB DIRECTORY er navnet på den mappe hvor din phpBB-installation er placeret, f.eks. phpBB3, og hvor PATCH NAME er det relevante filnavn på den valgte patchfil). Dette skulle fuldendes hurtigt, og forhåbentligt uden HUNK FAILED kommentarer.

Hvis du modtager nogle af disse fejlmeddelelser, bør du bruge pakken Kun ændrede filer for at erstatte de filer som fejlede under patchet. Hvis du er bekendt med at undersøge .rej filer, kan du alternativt bruge denne teknik for at identificere fejlene og derefter foretage tilpasningerne manuelt.

Du skal selvfølgelig huske at slette patchfilen (eller filer) efter brug. Som med de andre opdateringsprocedurer skal du køre install/database_update.php når du har afsluttet opdateringen af filerne. Scriptet vil opdatere din databasestruktur og data (hvis nødvendigt) og øge versionsnummeret.

4.iv. Automatisk opdateringspakke

Anvendelse af denne pakke er den anbefalede metode til opdatering. Under opdateringen opdages ændrede filer automatisk og sammenlægger ændringerne fra disse til nye opdaterede filer automatisk.

Den automatiske opdateringspakke indeholder opdateringsinformation til at opdatere fra en given version til senest tilgængelige version. Hvis din nuværende version eksempelvis er 3.0.12, skal du anvende phpBB-3.0.12_to_3.1.0.zip/tar.bz2 file.

Følg enten instruktionerne fra fanebladet Administratorkontrolpanel -> System for at foretage opdateringen. Versionskontrollen fortæller at der er en nyere version tilgængelig og leder dig gennem både download og opdatering - eller du kan følge instruktionerne nedenfor.

 • Gå til downloadsiden og hent den senest frigivne opdateringspakke, og som matcher din øjeblikkelige version.
 • Upload mappeindholdet til din phpBB-installation - kun install/- og vendor/-mapperne er nødvendige. Upload hele indholdet af mapperne og bevar filstrukturen.
 • Når install-mappen er tilstede går phpBB automatisk offline.
 • Kald install-mappen med din browser, f.eks. http://www.ditdomæne.dk/phpBB3/install/.
 • Vælg fanebladet "Opdater" og følg instruktionerne.

 

4.v. Alle pakketyper

Hvis du har andre sprogpakker end den engelske installeret, bør du kontrollere om der er nyere versioner tilgængelige. Et antal manglende linier kan være tilføjet, selv om de måske ikke er essentielle, kan de være til fordel for brugerne. Hvis ikke alle dine sprogpakker er opdateret på nuværende tidspunkt, bør du kontrollere periodisk for opdateringer til disse.

Disse opdateringsmetoder sikrer at standardtypografien prosilver opdateres, andre installerede typografier skal opdateres manuelt.

5. Opdatering fra phpBB 3.0.x til phpBB 3.1.x

Opdatering fra phpBB 3.0.x til 3.1.x udføres på samme måde som opdatering fra stabile versioner af phpBB 3.1.x

Du kan også vælge at starte med helt nye phpBB 3.1.x-filer.

 1. Slet alle filer UNDTAGET disse:
  • Filen config.php. Opret samtidig en sikkerhedskopi af denne, og opbevar den et sikkert sted!
  • Mappen images/
  • Mappen files/
  • Mappen store/
 2. Upload herefter det komplette indhold af 3.1.x installationspakken, UNDTAGET den nye config.php. Kommer du til at overskrive den eksisterende, er det blot at uploade din sikkerhedskopi igen. Det er vigtigt at den nye fil .htaccess i roden er inkluderet i uploadet.
 3. Kald nu install/database_update.php for at opdatere databasen
 4. Slet mappen install/

6. Konvertering fra phpBB 2.0.x til phpBB 3.1.x

Afsnittet gennemgår de nødvendige trin for at konvertere din eksisterende phpBB2-installation til phpBB3.

6.i. Krav før konvertering

Før der konverteres anbefaler vi på det kraftigste at du foretager en fuld backup af din database og filer! Hvis du er usikker på hvordan denne backup foretages, spørg da venligst din vært om råd. Du behøver blot at følge instruktionerne for Nye installationer. Overskriv venligst ingen gamle filer - installer phpBB3 i en anden mappe.

Når du har en fuld backup af alt og en helt ny installation af phpBB3, kan du starte konverteringen.

Bemærk at konverteringen kræver privilegierne CREATE og DROP for phpBB3's databasebrugerkonto.

6.ii. Konvertering

For at starte konverteringen kalder du install-mappen i din phpBB3-installation, den samme som du anvendte ved installationen. Klik nu på fanebladet Konverter.

Konverteringen er som installationsprocessen automatiseret. Dine eksisterende databasetabeller i 2.0.x bliver ikke ændret, ej heller de originale 2.0.x-filer. Konverteringen udfylder faktisk kun dine databasetabeller i phpBB3 og kopierer ekstra data til din phpBB3-installation. Det har den fordel at selvom noget skulle gå galt, er du enten i stand til starte konverteringen forfra eller fortsætte en konvertering, mens dit gamle board stadig er tilgængeligt. Vi anbefaler, at du slår dit hidtidige board fra under konverteringen, da du ellers risikerer at have inkonsistente data efter konverteringen.

Bemærk venligst at konverteringen kan tage temmelig lang tid og gennemførelsen er også afhængig af de grænser din vært har sat, hvilket kan resultere i at processen fejler (på grund af servertimeout eller andre årsager). Hvis denne situation opstår bør du rådføre dig med din vært og høre om denne er villig til midlertidigt at tillade scriptet at overskride de specificerede grænser (hvis du er høflig vil udbyderen sikkert være hjælpsom). Hvis du ikke har held med få disse grænser øget, er det muligt at afvikle konverteringen lokalt, se artiklen: Knowledge Base - Offline Conversions

Når konverteringen er gennemført skulle dit board umiddelbart være tilgængeligt. Hvis du støder på fejl undervejs bør du rapportere disse i bugtrackeren på www.phpbb.com eller søge hjælp på vore fora (se README for information).

6.iii. Opgaver efter konvertering

Efter en gennemført fejlfri konvertering er der et par ting du skal gøre - ud over at kontrollere at installationen er tilgængelig og at alt vises korrekt.

Det første du bør gøre er at gå til administratorkontrolpanelet og kontrollere alle indstillinger under fanebladet Generel. Bagefter har du måske brug for at justere forumbeskrivelser og -navne, hvis du har anvendt HTML der. Du bør også kontrollere andre administrative indstillinger, for eksempel finjustering af tilladelser, smilies, ikoner, rang etc.

Søgeindekset er ikke blevet overført eller gendannet under konverteringen. Det betyder at du ikke får nogle træffere når du udfører en søgning. Derfor anbefaler vi at du danner et nyt søgeindeks i Administratorkontrolpanel -> Vedligehold -> Database -> Søgeindeks.

Efter at du har kontrolleret indstillingerne i administratorkontrolpanelet, kan du slette install-mappen og derved slå boardet til. Boardet vil forblive slået fra, indtil install-mappen slettes.

Når du er tilfreds med din nykonverterede installation kan du omdøbe den til navnet på din oprindelige installation, og ændre mappenavnet. I phpBB3 er det muligt helt problemløst - men du bør kontrollere dine cookieindstillinger i administratorkontrolpanelet, det er muligt at stien til cookies skal ændres i forbindelse med ændring af mappenavnet.

6.iv. Typisk forekommende konverteringsproblemer

Forkert viste non-latintegn Konverteringsscriptet antager at databasetegnsættet i den oprindelige phpBB2 svarer til tegnsættet defineret i lang_main.php-filen for standardsprogpakken i den oprindelige installation. Rediger denne fil så der er overenstemmelse mellem filens og databasens tegnsæt og genstart konverteringsproceduren.

http 500 / hvide sider Konverteringen er en belastende proces for serveren. Begrænsninger indført af visse værter kan medføre problemer. De mest almindelige årsager er for lave værdier i PHP-indstillingerne memory_limit og max_execution_time. Begrænsninger i den tilladte CPU-tid er også en hyppig årsag til sådanne fejl, såvel som begrænsninger på det tilladte antal databaseforespørgsler. Kontakt venligst din vært, hvis du ikke kan ændre disse indstillinger eller gennemfør konverteringen på en anden computer. Foraene på www.phpbb.com er også et udmærket sted at bede om support.

Konvertering af kodeord På grund af den UTF-8-baserede håndtering af kodeord i phpBB3 er det ikke altid muligt af overføre alle kodeord. For kodeord, der er "gået tabt i oversættelsen", er den nemmeste praktiske løsning at bruge "glemt kodeord"-funktionen.

Sti til dit hidtidige board Konverteren forventer den relative sti til dit hidtidige boards filer. Så, - for eksempel - hvis dit hidtidige board er placeret på http://www.ditdomæne.dk/forum og din installation af phpBB3 er placeret på http://www.ditdomæne.dk/phpBB3, så vil den korrekte angivelse være ../forum. Bemærk at brugeren på serveren skal være i stand til at tilgå den hidtidige installations filer.

Manglende billeder Hvis sprogpakken for dit boards standardsprog ikke indeholder alle billeder, så vil nogle billeder mangle i din installation. Anvend derfor altid en komplet sprogpakke som standardsprog.

Smilies Under konverteringen vil du måske se advarsler om billedfiler, hvor kopieringen ikke lykkedes. Dette kan ske hvis det hidtidige boards smilies har samme navn som dem på det nye board. Kopier disse filer manuelt efter konverteringen, hvis du ønsker at fortsætte med at bruge de hidtidige smilies.

7. Vigtige (sikkerhedsmæssige) opgaver efter fuldført installation for alle installationsmetoder

Når installationen af phpBB er gennemført, SKAL hele install-mappen flyttes eller slettes. Det udgør en meget alvorlig sikkerhedsrisiko at efterlade denne, som kan medføre sletning eller ændring i filerne osv. Bemærk venligst at indtil mappen er flyttet vil phpBB ikke virke og en advarselsmeddelelse vises. Udover denne særdeles vigtige mappesletning, kan du eventuelt også slette docs-mappen, hvis du ønsker dette.

Når disse mapper er slettet, kan du fortsætte til administratorkontrolpanelet. Afhængig af hvordan installationen blev fuldført er du måske allerede dirigeret hertil automatisk. Hvis ikke, så login som den administrator du specificerede under installationen eller konverteringen og klik på linket Administratorkontrolpanel nederst på siden. Kontroller at alle indstillinger specificeret i Administratorindeks -> Generel er korrekte!

7.i. Upload af avatars

phpBB understøtter flere metoder som tillader brugeren at vælge sin egen avatar (en avatar er et lille billede normalt unikt for denne bruger og vises under brugernavnet i indlæggene).

To af mulighederne tillader brugere at uploade en avatar fra egen PC eller fra en server (via en URL). Hvis du vil aktivere denne mulighed, skal du først sikre at den korrekte sti til mappen med avatars er blevet sat i Administratorindeks -> Generel -> Boardkonfiguration -> Avatars. Som standard er stien sat til images/avatars/uploads, men du kan sætte stien til hvad du vil, når blot disse indstillinger er opdateret i forhold hertil. Du skal også sikre at der kan skrives til den valgte mappe af serveren. Normalt betyder det at du skal ændre mappetilladelserne på serveren, så alle har mulighed for at læse og skrive til denne mappe. Præcis hvordan du udfører denne tilpasning afhænger af din FTP-klient og af serverens operativsystem.

På UNIX-systemer sættes mappetilladelser til a+rwx (eller ugo+rwx eller endog 777). Det kan foretages fra kommandolinien på din server med chmod eller via din FTP-klient (ved at bruge Change Permissions (ændre tilladelser), chmod eller andre tilladelser (Permissions) dialogboksen, se i din FTP-klients dokumentation for hjælp). De fleste FTP-klienter viser tjekbokse for tilladelser i form af:
Bruger (Read, Write, Execute)
Gruppe (Read, Write, Execute)
Andre (Read, Write, Execute)
Disse bokse skal mærkes af for at sætte korrekte tilladelser.

På Windows-systemer skal du sikre at mappen ikke er skrivebeskyttet og at den har globale skrivetilladelser (se din servers dokumentation eller kontakt din vært hvis du er usikker på hvordan denne ændring udføres).

Vær opmærksom på at med mappen indstillet til globale skrivetilladelser har man en potentielt sikkerhedsproblem. Skønt det næppe er sandsynligt at noget ubehageligt opstår (som f.eks. at alle avatars bliver slettet), så findes der altid folk derude som skaber problemer. Derfor bør du regelmæssigt undersøge mappen og foretage jævnlige backup.

7.ii. Webserver-konfiguration

Afhængig af hvilken type webserver du benytter, kan du have behov for at hindre adgang fra Internettet til blandt andet mapperne cache/, files/, store/. Denne forholdsregel for at sikre brugere ikke har adgang til følsomme filer.

For apache er denne sikkerhed allerede foretaget med .htaccess-filer placeret i samtlige mapper. For andre webservertyper skal du selv sørge for denne justering af konfigurationen. Docs-mappen indeholder eksempler som kan hjælpe dig på vej, hvad angår nginx og lighttpd.

8. Spambekæmpelse

Som alle andre sites der tillader brugerinput, er der risiko for at dit board modtager uønskede indlæg, også kaldet forum spam. Hovedparten af disse angreb vil komme fra automatiserede computerprogramer, kaldet spambots. Angrebene er generelt ikke personlige, da spambotterne blot forsøger at finde tilgængelige mål. phpBB indeholder et antal indbyggede metoder til bekæmpelse af spam, inklusive nogle CAPTCHAs. Administratorer opfordres kraftigt til at læse og følge rådene i Preventing Spam in phpBB, snarest muligt efter at have installation.

9. Copyright og ansvarsfraskrivelse

phpBB er gratis software, frigivet under GNU General Public License, version 2 (GPL-2.0). Copyright © phpBB Limited. Komplet information om copyright og licens findes i filen the docs/CREDITS.txt.