Læs venligst hele dette dokument inden du udfører installation eller opdatering af den danske oversættelse af phpBB 3.2.x.

Dette dokument indeholder generel information om den danske oversættelse, benævnt dansk sprogpakke. Desuden en kort vejledning i forbindelse med installation eller opdatering af dansk sprogpakke til phpBB 3.2.x, og hvor den kan downloades i seneste version.

Indholdsfortegnelse


1. Information

Olympus DK Team har siden d. 7. oktober 2006 vedligeholdt og udgivet opdaterede sprogpakker af den danske oversættelse af phpBB. Sprogpakkens versionshistorik kan læses phpbb3.dk, hvor du også kan downloade seneste version.

Vi anvender assembla.com til versionsstyring af oversættelsen. Her er det muligt at følge den detaljerede ændringshistorik for samtlige filer. Da vi løbende opdaterer sprogpakken i forhold til de ændringer der foretages i udviklingen af phpBB, vil det også her være muligt at hente endnu ikke udgivne udgaver af oversættelsen. Disse udgaver er ikke nødvendigvis kvalitetstestede endnu, hvorfor det vil være på egen risiko at benytte disse.


2. Indhold af sprogpakke

Denne sprogpakke består af tre mapper:

 1. Mappen ext/, som indeholder oversættelsen til udvidelsen VigLink, der er med som standard i en phpBB 3.2.x installation.
 2. Mappen language/, med undermappen da/, som indeholder samtlige danske sprogfiler i seneste udgave.
 3. Mappen styles/, med undermappen prosilver/, som indeholder danske grafikfiler.

3. Installation & aktivering af sprogpakke

Installation og aktivering af sprogpakken består af 4 trin:

 1. Udpak sprogpakkearkivet til en lokal mappe på dit system.
 2. Upload indholdet af mapperne ext/, language/ og styles/(bibehold mappestrukturen) til roden af din phpBB-installation. Her vil du se at der allerede findes to mapper med samme navn. I en frisk installation indeholder de kun de engelske sprogfiler og grafik.
 3. Installation og aktivering af dansk sprogpakke i ACP (administratorkontrolpanelet):
  • Installation af dansk sprogpakke : Administration Control Panel -> System -> Language packs. Tryk på "Install" ud for "Danish".
  • Dansk sprog som standard for boardet indstilles : Administration Control Panel -> Board settings -> Default language. Vælg herefter "Danish" i rullegardinmenuen og tryk "Submit".
 4. Aktiver dansk sprog i din brugerprofil : User Control Panel -> Board preferences. Vælg "Danish" i rullegardinmenuen i menupunktet My language og tryk "Submit".

4. Opdatering af sprogpakke

I forbindelse med en opdatering af en ældre version af den danske sprogpakke er der ingen grund til afinstallere denne i administratorkontrolpanelet inden opdateringen. Følg i stedet nedenstående og meget enkle metode. Hvis du har foretaget dine egne modifikationer af den allerede installerede danske sprogpakke, enten ved hjælp af sprogpakkemodulet i administratortrolpanelet eller ved at redigere en eller flere sprogfiler i en fileditor, er det nødvendigt at foretage disse modifikationer igen efter opdateringen.

Opdatering af en allerede installeret dansk sprogpakke består af disse 2 trin:

 1. Udpak sprogpakkearkivet til en lokal mappe på dit system.
 2. Upload indholdet af mapperne ext/, language/ og styles/(bibehold mappestrukturen) til roden af din installation på server eller dit webhotel på internettet. Når din FTP-klient be'r om lov til at overskrive de allerede eksisterende filer, bekræfter du blot dette.

5. Oversættere

Olympus DK Team og aktive oversættere:
Bidragydere - til sprogpakken med konstruktive kommentarer:
 • Jens
 • DoYouSpeakWak (Mikkel)

Anerkendelse - for øvrige væsentlige bidrag til 3.x.x oversættelsen:
 • Jan (Jan Christensen)
 • John Hjorth - Initiativtager og projektleder af oversættelsen frem til frigivelsen af phpBB3
 • rymfaxe (Franck Nielsen)
 • AlleyKat (Finn Sørensen)
 • Dr.Diesel (Jes Nielsen)
 • Kenny Romance - (Dansk prosilver grafikpakke - 2. generation)
 • Jakob - For hjælp til omformulering af OSS'en. Og for overordnet og positiv kritik omkring anvendelse af sammensatte ord - eller mangel på samme
 • Jesper Møller
 • Sniper_E (Ed Humphrey)
 • Anders_Aarhus (Anders Højgaard)
 • MX (Jytte Nielsen)

6. Udgivelsesnoter

 1. Der ydes hjælp til denne sprogpakke på http://www.phpbb3.dk.
 2. Fejl i oversættelserne og forslag til forbedringer modtages med glæde samme sted.
 3. Der ydes support til phpBB 3.2.x på http://www.phpbb3.dk og af phpBB Group på https://www.phpbb.com.

7. Copyright og ansvarsfraskrivelse

Denne sprogpakke er Open Source-software udgivet under GNU General Public License v2. Denne sprogpakke og dens indhold er Copyright © Olympus DK Team. Alle rettigheder forbeholdes.