Kapitel 3. Administratorvejledning

$Id: admin_guide.xml 369 2010-11-20 15:55:16Z jask $

Indhold

Administratorkontrolpanelet
Generel konfiguration og forside
Boardkonfiguration
Trafikkonfiguration
Serverkonfiguration
Forumadministration
Forumtyper
Underfora
Forumadministration
Meddelelser
BBkoder
Private beskeder
Emneikoner
Smilies
Ordcensur
Vedhæftede filer
Filtyper
Filtypegrupper
Vildfarne vedhæftede filer
Brugere og grupper
Brugere
Inaktive brugere
Brugertilladelser
Brugeres forumtilladelser
Tilpassede profilfelter
Rangadministration
Brugersikkerhed
Udeluk emailadresser
Udeluk IP-adresser
Udeluk brugere
Afvis brugernavne
Beskær brugere
Grupper
Gruppetyper
Gruppeegenskaber
Standardgruppe
Tilladelser
Globale tilladelser
Forumbaserede tilladelser
Rollebaserede tilladelser
Tilladelseroller
Typografier
Installation og administration af typografier
Skabeloner
Temaer
Grafikpakker
Vedligeholdelse
Forumlog
Backup og gendannelse af database
Søgeindeks
System
Versionskontrol
Bot-administration
Masse-email
Sprogpakker
PHP-indstillinger
Rapport- og afvisningsårsager
Moduladministration

Sammendrag

Kapitlet beskriver administrators muligheder i phpBB 3.0.

Administratorkontrolpanelet

jask

phpBB 3.0.x er fleksibelt opbygget og kan tilpasses næsten ethvert behov. Næsten alle funktioner og muligheder kan aktiveres, deaktiveres, fintunes og tilpasses.

Klik på linket Administratorkontrolpanel nederst på siden for at få adgang til ACP.

Som standard er ACP opdelt i otte sektioner eller faner, som hver indholder et antal under sektioner. Vi gennemgår hver sektion i denne administratorguide.

Generel konfiguration og forside

dhn

Den første side du møder når du logger ind i ACP er sektionen Generel. Den indeholder nogle generelle informationer og statistikker om dit board. Desuden er der en undersektion kaldet Hurtig tilgang. Her er link til mest anvendte administrationssider, blandt andet Brugeradministration og Redaktørlog. Dem gennemgår vi under deres specifikke sektioner.

Figur 3.1. Administratorindeks

Administratorindeks

Administratorindekset er stedet hvorfra du administrerer dit phpBB board. Funktionerne er grupperet i otte kategorier: Generel, Fora, Meddelelser, Brugere og Grupper, Tilladelser, Typografi, Vedligehold og System. Hver kategori er repræsenteret med en fane i toppen af siden. Specifikke funktioner i hver kategori findes i navigeringsmenuen til venstre.


Her fokuseres på undersektionerne: Boardkonfiguration, Trafikkonfiguration og Serverkonfiguration.

Boardkonfiguration

jask

Denne undersektion indeholder værktøjer beregnet til at ændre på boardets overordnede indstillinger.

Vedhæftede filer

jask

Filer kan vedhæftes til indlæg, på samme måde som når man sender en email. Boardadministratoren kan sætte restriktioner for hvad brugere kan vedhæfte via Vedhæftede filer.

Læs mere i boardets indstillinger for vedhæftede filer.

Board grundlæggende

jask

I Board grundlæggende kan du ændre mange indstillinger som er bestemmende for hvordan dit board fungerer. Herunder noget så vigtigt som boardets navn! Skærmbilledet består af to grupper af indstillinger: de generelle Board grundlæggende og indstillinger for Advarsler.

Board grundlæggende

 • Den første indstilling du kan ændre er måske den vigtigste af dem alle, nemlig navnet på boardet. Besøgende identificerer dit board med dette navn. Skriv boardets navn i tekstfeltet Boardnavn, og det vises øverst i boardets hovede. Samtidig vises navnet som præfiks i de besøgendes browsertitel.

 • Boardbeskrivelse er dit boards slogan eller formål, og vises under Boardnavnet i boardets hoved.

 • Har du i forbindelse med vedligeholdelse, for eksempel ved opdateringer, brug for at lukke boardet, kan det gøres ved at bruge switchen Deaktiver boardet . Vælg Ja for midlertidigt at lukke boardet. Det forhindrer alle, undtagen administratorer og redaktører, i at få adgang til boardet. Når boardet er slået fra, møder man nu enten en standardmeddelelse, eller en du selv komponerer. Du tilføjer din egen meddelelse i teksfeltet umiddelbart under radioknapperne ja/nej i Deaktiver boardet. Administratorer og redaktører vil stadig have adgang til deres kontrolpaneler mens boardet er slået fra.

 • Du skal også vælge boardets Standardsprog. Det er det sprog gæster vil se når de besøger boardet. Du kan tillade at tilmeldte brugere kan vælge andre sprog. Som standard er kun British English installeret, men du kan downloade flere sprog på phpBB websitet og installere disse på boardet. Læs mere om sprog i sektionen for konfiguration af sprogpakker.

 • Du kan indstille dit boards standarddatoformat. phpBB3 giver mulighed for at vælge mellem nogle meget almindelig måder at vise tid og dato på. Er ingen af disse tilfredsstillende, kan du tilpasse datoformatet ved at vælge Brugertilpasset i dropdownmenuen for Datoformat. Herefter skriver du det ønskede datoformat i teksfeltet ved siden af. Syntaks for datoformat er det samme som PHP's date() funktion.

 • Sammen med indstilling af hvordan tiden skal vises, kan du også vælge boardets tidszone. De tilgængelige tidszoner kan vælges i dropdownmenuen Tidszone for gæster, som alle er relative i forhold til UTC (som næsten er identisk med det tidligere anvendte GMT eller Greenwich Mean Time) tider. Desuden kan du vælge om boardet skal køre med sommertid ved at vælge ja eller net ved punktet Vælg sommertid/DST.

 • Den typografi der vises for gæster og som standardvalg for brugere vælges i Standardtypografi. Som standard er phpBB installeret med typografien prosilver med mulighed for også at installere subsilver2. Du kan give brugere mulighed for selv kan vælge mellem de installerede typografier ved at vælge Nej til Tilsidesæt brugeres valg af typografi. Læs i typografisektion hvordan nye typografier tilføjes og hvor de kan findes.

Advarsler

 • Redaktører kan udstede advarsler til brugere som ikke overholder boardets regler. Værdien i Varighed for advarsler bestemmer hvor længe en advarsel er gældende. Alle positive værdier kan anvendes.

Boardfinesser

jask

I afsnittet Boardfinesser kan flere af funktioner aktiveres eller deaktiveres overordnet for hele boardet. Bemærk derfor at funktioner der her deaktiveres vil ikke være tilgængelige på boardet, selvom du tildeler dine brugere tilladelse til at benytte disse.

Avatars

jask

Avatars er generelt små, unikke billeder en bruger kan knytte til sin profil. Afhængig af boardets typografi, vises disse oftest lige under brugernavnet, når man læser et indlæg. Herfra styrer du hvordan brugerne kan definere deres avatars.

Der er tre forskellige måder hvorpå brugere kan tilknytte en avatar til profiler. Den første metode er via et avatargalleri du har stillet til rådighed. Bemærk at phpBB3 som standard ikke er udstyret med et sådant galleri. Avatargallerimappens placering angiver stien til de avatars brugerne kan vælge imellem. Standardplaceringen er images/avatars/gallery. Mappen er imidlertid ikke oprettet i en standardinstallation, den skal altså tilføjes denne manuelt hvis du ønsker at stille et avatargalleri til rådighed.

De billedfiler du ønsker at placere i dit avatargalleri skal gemmes i undermapper i gallerymappen. Filer gemt direkte i gallerymappen bliver ikke genkendt.

Den anden metode er anvendelse af Eksterne avatars. Herved får brugerne mulighed for at linke til et billede på en anden hjemmeside, og bruge dette som avatar i deres profil. For at have lidt kontrol over eksterne avatars kan du sætte minimum og maksimum dimensioner for billeder. Ulempen ved Eksterne avatars er at man ikke kan kontrollere filstørrelsen.

Den tredje metode er med Uploud af avatars. Brugere kan uploade et billede til serveren, du bestemmer med Avatarmappens placering hvor disse skal gemmes. Standardplaceringen er images/avatars/upload og denne mappe er allerede oprettet ved installationen. Du skal sikre at denne mappe er skrivbar. Avatars kan uploades i filformaterne gif, jpeg og png. Fil- og billedestørrelse kontrolleres ved upload, overskrides de satte værdier afvises uploadet. Du kan ændre grænserne for Maksimal filstørrelse for avatar og Største dimensioner for avatar.

Private beskeder

jask

Tilmeldte brugere har mulighed for at kommunikere via private beskeder på boardet, og behøver derfor ikke bruge email eller messengere.

Du kan deaktivere private beskeder med indstillingen Tillad private beskeder, som bestemmer om muligheden skal være aktiv eller ej for hele boardet. Du kan også deaktivere private beskeder for bestemte brugere eller grupper i Tilladelser. Se venligst kapitlet Tilladelser for flere informationer.

I phpBB3 kan brugere oprette egne mapper til private beskeder. Værdien i Maksimalt antal mapper til private beskeder bestemmer hvor mange mapper det er muligt at oprette som bruger. Standardindstillingen er 4. Muligheden kan deaktiveres ved at sætte denne værdi til 0.

Maksimalt antal private beskeder pr. mappe bestemmer hvor mange beskeder hver mappe kan indeholde. Standardværdien er 50, sættes værdien til 0 er der ingen grænser for antal beskeder i mapperne.

Vælger du at begrænse antallet af beskeder pr. mappe, er det nødvendigt at specificere hvad der skal ske når en mappe er fyldt. Det kan ændres i Handling ved fuld mappe. Der er to muligheder; enten slettes den ældste besked automatisk, eller den nye besked holdes tilbage indtil der er gjort plads i mappen. Bemærk denne indstilling vil være boardets standardhandling og vil ikke tilsidesætte en brugers evt. andet valg, i det brugere selv er i stand til at vælge denne handling i UCP.

Som standard er det muligt at redigere en privat besked indtil modtageren har læst den. Yderligere kan sættes en tidsgrænse for hvor længe en besked kan redigeres. Her bruges Begræns redigeringstid, standardværdien er 0, som tillader redigering indtil beskeden er læst. Bemærk at du, for bestemte brugere eller grupper, kan forbyde redigering af private beskeder i Tilladelser. Er denne tilladelse sat til Nej, vil den tilsidesætte denne indstilling.

Umiddelbart under, i Generelle valg, er der mulighed for yderligere at definere pb-systemets funktionalitet.

 • Tillad afsending af private beskeder til flere brugere og grupper giver mulighed for at sende en privat besked til flere modtagere. Muligheden er aktiv som standard, slås den fra vil man heller ikke kunne sende beskeder til grupper.

  Tip

  Se kapitlet Grupper for information om hvordan man aktivere muligheden for at sende en privat besked til en gruppe.

 • BBkode og Smilies er som standard tilladt i private beskeder.

  Tip

  Også her kan du lukke for disse muligheder for bestemte brugere eller grupper i Tilladelser.

 • Som standard er det ikke tilladt at vedhæfte filer i private beskeder. Flere indstillinger for vedhæftede filer i private beskeder kan læses i indstillinger for Vedhæftede filer. Her kan blandt andet defineres hvor mange filer der må vedhæftes en privat besked.

CAPTCHA modulindstillinger

jask

Captcha eller "Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart" er et begreb for gåder som anses for nemme at gætte for mennesker og svære for computere.

phpBB 3.0 anvender et udvidelsesystem som gør det nemt at skifte mellem forskellige implementationer af CAPTCHA. Som standard er følgende tilgængelige i mappen includes/captcha/plugins.

phpBB leveres med disse udvidelsesmoduler installeret:

 • GD3D CAPTCHA: En grafisk CAPTCHA med tegn i 3D og i en bølgeform.

 • GD CAPTCHA: En grafisk CAPTCHA med flydende tegn i 3D.

 • CAPTCHA uden GD: En simpel 2D CAPTCHA, som skulle fungere på enhver serverkonfiguration.

 • reCaptcha: reCaptcha-servicen. Du skal tilmeldes hos reCaptcha før denne kan tages i brug.

 • Q&A Captcha: Definer selv spørgsmål og svar.

Siden er delt i to områder. Toppen - "Generelle valg", indeholder indstillinger om hvor og hvornår CAPTCHA skal anvendes. Det andet område indeholder valg af modul, samt konfiguration og demonstration af dette.

Figur 3.2. CAPTCHA modulindstillinger

CAPTCHA modulindstillinger

Valg af metode til spambot-beskyttelse i ACP.


Tip

Kontroller MOD-databasen for nye CAPTCHA-udvidelsesmoduler.

Hvordan et CAPTCHA-modul vælges

 • Klik på dropdownmenuen "Installerede moduler" og vælg det modul du ønsker at tage i brug. Lad ikke moduler anført med gråt stoppe dig, det betyder blot at du behøver at foretage endnu et trin. Er det ønskede modul ikke på listen, undersøges om filerne er tilstede i plugin-mappen.

 • Klik på knappen "Konfigurer" for at se det pågældende CAPTCHA-moduls indstillinger. Mange udvidelsesmoduler skal konfigureres før de kan tages i brug. Bemærk at for moduler uden konfigurationsmuligheder vises knappen ikke.

 • Konfigurer modulet efter dine ønsker.

 • Efter konfiguration, vælges modulet igen i dropdownfeltet. Det er nu ikke længere anført med gråt.

 • I afsnittet udfør ændringer, klikkes nu på "Udfør".

 • Tillykke, CAPTCHA-udvidelsen er nu aktiv.

Tip

Udvidelser blev introduceret i phpBB 3.0.6. Mangler denne funktion i administratorkontrolpanelet er din phpBB-version sansynligvis tidligere end denne, og du bør overveje at opdatere til seneste version.

Trafikkonfiguration

jask

Udover phpBB3's indbyggede autentifikationsystem, understøttes kommunikation med andre klienter. phpBB understøtter forskellige autentifikationsmoduler, email og Jabber. Her konfigurerer du alle disse kommunikationsmetoder og de gennemgås alle herunder.

Autentifikation

jask

phpBB understøtter forskellige autentifikationsmoduler, som alle kan anvendes til autentificere brugere ved login på boardet. Der er tre standardmoduler med i phpBB: DB, LDAP og Apache. Før der skiftes fra phpBB's indbyggede autentifikationsmetode (DB-metoden) til et af de andre moduler, skal du sikrer dig at din server understøtter dette. Når autentifikationsmetode omkonfigureres, skal kun indstillingerne for den valgte metode (Apache or LDAP) udfyldes.

Autentifikation

 • Vælg en autentifikationsmetode: Vælg i dropdownmenuen din foretrukne autentifikationsmetode.

 • LDAP-servernavn: Navnet eller IP-adressen på LDAP-serveren. Alternativt kan du angive en URL, eksempelvis ldap://hostname:port/..

 • LDAP-serverport: Udfyldes hvis ikke port 389 ønsket anvendt.

 • LDAP-base dn: Distinguished Name som indeholder brugerinformationen.

 • LDAP uid: Den nøgle phpBB vil søge efter en given login identitet.

 • LDAP-brugerfilter: Søgefiltre kan begrænse de objekter hvor der søges efter ovennævnte nøgle.

 • LDAP-emailattribut: Din brugertabels emailattribut (hvis en sådan findes) for automatisk at sætte emailadressen for nye brugere. Ved at lade dette felt være tomt vil brugere ved første login få tildelt en tom emailadresse..

 • LDAP-bruger dn: Efterlades tomt for at benytte anonym tilslutning. phpBB vil tilslutte sig LDAP-serveren som denne bruger.

 • LDAP-kodeord: Efterlades tomt for at benytte anonym tilslutning, udfyldes ellers med ovenstående brugers kodeord. Kræves af Active Directory servere.

  Vigtigt

  Kodeordet lagres i databasen i klar og ukrypteret tekst, og vil være synligt for alle med adgang til databasen eller til denne konfigurationsside.

Email

jask

phpBB3 kan sende emails til dine brugere. Her konfigureres de indstillinger boardet bruger når emails afsendes. phpBB3 kan sende emails med enten den indbyggede PHP-baserede emailservice, eller en specificeret SMTP-server. Er du i tvivl om du har mulighed for at anvende en SMTP-server, anbefales det at bruge den indbyggede email-service. Du henter yderligere detaljer herom hos din vært. Klik på Udfør når alle indstillinger er klar.

Note

Bemærk venligst at den angivne emailadresse skal være gyldig, da enhver tilbagesendt eller vildfaren email sandsynligvis vil blive returneret til denne emailaddresse.

Generelle indstillinger

 • Boardets emailsystem er: Hvis systemet er inaktivt, vil boardet ikke sende nogen emails overhovedet.

 • Brugere sender emails via boardet: I stedet for at vise brugeres emailadresse kan brugere sende emails via boardet.

 • Navn på emailfunktion: Navnet på den anvendte emailfunktion ved forsendelse af emails gennem PHP. Normalt er dette "mail".

 • Pakkestørrelse for emails: Antallet af emails der afsendes i en pakke. Indstillingen er nyttig hvis du vil afsend masse-emails og har et stort antal brugere.

 • Emailadresse for kontakt: Denne emailadresse bruges overalt, hvor der er specifikke kontaktpunkter, f.eks. spam, fejlmeddelelser, problemer med tilmelding osv. Den vil altid blive anvendt som "From" og "Reply-To"-adresserne i emails.

 • Returadresse for emails: Denne emailadresse bruges som returadresse for alle emails, dvs. emailadressen for teknisk kontakt. Den vise altid som "Return-Path" og "Sender" adressen i emails afsendt fra boardet.

 • Signatur i emails: Denne tekst bruges som signatur i alle emails udsendt af boardet.

 • Skjul emailadresser: Ønsker du at holde emailadresser private, vælges Ja.

SMTP-indstillinger

 • Brug SMTP-server til email: Vælg Ja, hvis du vil eller skal bruge en navngiven server til at sende email i stedet for boardets indbyggede emailfunktion. Er du i tvivl om du har mulighed for at anvende en SMTP-server, vælges Nej; som vil medføre at dit board vil gøre brug af den indbyggede PHP-baserede email-service, som i de fleste tilfælde vil fungere.

 • Adresse på SMTP-server: SMTP-serverens adresse.

 • SMTP-serverport: Normalt benyttes port 25. Skift kun denne, hvis du ved, at din SMTP-server benytter en anden port.

 • Autentifikationsmetode for SMTP: Den autentifikationmetode dit board skal anvende når der forbindes til den angivne SMTP-server. Den anvendes kun hvis SMTP-brugernavn og -kodeord er angivet nedenfor og krævet af serveren. De tilgængelige metoder er Almindelig, LOGIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD5 og POP-FØR-SMTP. Spørg din vært, hvis du er usikker på hvilken metode, der skal bruges.

 • SMTP-brugernavn: Det brugernavn phpBB skal benytte når der forbindes til den angivne SMTP-server. Udfyldes kun hvis serveren kræver det.

 • SMTP-kodeord: Kodeordet tilknyttet ovenstående brugernavn, som afgives når der forbindes til den angivne SMTP-server. Udfyldes kun hvis serveren kræver det.

Jabber

jask

phpBB3 kan desuden sende beskeder til brugere via Jabber. Her kan du aktivere og bestemme hvordan boardet gør brug af Jabber.

Note

Nogle Jabber-servere inkluderer gateways eller transporter, der tillader dig at kontakte brugere af andre netværk. Ikke alle servere tilbyder alle former for transporter, og ændringer i protokoller kan forhindre transporter i at fungere. Bemærk at det kan tage flere sekunder at opdatere detaljer for en Jabber-konto, stop ikke før scriptet er afsluttet!

Jabber-indstillinger

 • Jabber er: Vælg Aktiv, hvis du vil benytte Jabber til beskeder.

 • Jabber-server: Den server dit board skal benytte. Se jabber.org's liste over offentligt tilgængelige servere.

 • Jabberport: Den port ovennævnte Jabber-server benytter. Port 5222 er den mest anvendte. Er du usikker på dette, undlad at ændre værdien.

 • Jabberbrugernavn eller JID:: Angiv en tilmeldt Jabberkonto eller et gyldigt JID. Brugernavnets gyldighed kontrolleres ikke. Anfører du alene brugernavn, sættes dit JID som dette og serveren som specificeret ovenfor. Ellers angives et gyldigt JID, eksempelvis user@jabber.org.

 • Jabberkodeord: Det tilhørende kodeord til ovenfor angivne Jabberkonto.

 • Tilslut med SSL: En sikker forbindelse til Jabber-serveren forsøges etableret. Den anvendte Jabberport bliver ændret til 5223, hvis port 5222 er angivet.

 • Pakkestørrelse for Jabber: Antal beskeder sendt i en pakke. Sættes værdien til 0 sendes meddelelsen øjeblikkeligt og sættes ikke i kø til senere afsendelse.

Serverkonfiguration

jask

Som boardadministrator er det en nødvendighed at være i stand til at justere server-indstillingerne for dit phpBB-board. Det er meget nemt at ændre på boardet serverkonfiguration. Indstillingerne er delt i fem hovedkategorier: Cookies, Gzip, stier & URL, Sikkerhed, Belastning og Søgning. Korrekt konfigurering af disse indstillinger vil ikke kun sørge for at dit board funktionelt, men også at det virker effektivt og som ønsket. Nedenfor gennemgås indstillingerne for hver kategori. Når du ændrer i indstillingerne i en kategori, er det vigtigt at få klikket på Udfør, for at få ændringerne opdateret.

Cookies

jask

Dit board gør hele tiden brug af cookies. En cookie er en lille mængde data, der sendes til brugernes browser. Den omfatter bl.a. et anonymt, men entydigt id, som eksempelvis anvendes til at logge dine brugere automatisk ind. Indstillingerne her bestemmer de parametre boardets cookies afsendes med. I de fleste tilfælde er de valgte standardværdier tilstrækkelige.

Advarsel

Har du brug for at ændre på indstillingerne, så gør det med forsigtighed. I værste fald kan dine brugere ikke mere logge ind automatisk.

Find skærmbilledet Cookies for at ændre i boardet cookies-indstillinger. Du kan ændre disse fire indstillinger:

Cookies

 • Cookiedomæne: Domænenavnet dit board kaldes med. Stien til boardet under domænet er ikke vigtigt her.

 • Cookienavn: Det navn cookien tildeles når den afsendes. Det bør være et unikt navn, som ikke konflikter med andre cookienavne.

 • Sti til cookie: Normalt er "/" tilstrækkeligt. Herved kan cookien nås fra hele dit site. Er der behov for at gøre stien mere specifik, vælges stien til hvor dit board er installeret.

 • Sikker cookie: Hvis dit board kan nås med SSL, skal denne være Aktiv. Hvis ikke, efterlades valget som Inaktiv, ellers vil man opleve serverfejl rediregeringer.

Når du har ændret i din serverkonfiguration, klikkes i hver indstilling på Udfør for at udføre ændringerne.

Gzip, stier & URL

jask

Du kan tilpasse server- og domæneafhængige indstillinger. Indstillingerne er delt i tre hovedkategorier: Gzip, Stikonfigurationer og Servers URL-indstillinger. Nedenstående gennemgås hver kategori og det tilhørende indstillinger mere detaljeret. Når du har ændret i din serverkonfiguration, klikkes på Udfør for at udføre ændringerne.

Advarsel

Vær omhyggelig når disse indstillinger ændres. Fejlkonfiguration kan eksempelvis medføre at emails afsendes med fejlagtige links og information, i værste fald at boardet ikke kan tilgås.

I kategorien Gzip findes nogle indstillinger som phpBB gør brug af på server-niveau. I øjeblikket er der kun mulighed for at vælge ja eller nej til Aktiver GZip-komprimering, som får serveren til at komprimere indholdet med GZip-algoritmen. Det kan medvirke til at mindske netværkstrafikken, og dermed også båndbreddeforbruget, til gengæld øges belastningen af både serverens og brugeres CPU.

I kategorien Stikonfigurationer kan placeringen af specifikt boardindhold bestemmes. For standardinstallationer, skulle de i forvejen valgte placeringer være dækkende. Følgende fire stier kan indstilles:

Stikonfigurationer

 • Smiliemappens placering: Den mappe boardet opbevarer smilies i. Sti under din phpBB-rodmappe, f.eks. images/smilies.

 • Indlægikonmappens placering: Den mappe boardet opbevarer indlægikoner i. Sti under din phpBB-rodmappe, f.eks. images/icons.

 • Filtypeikonmappens placering: Den mappe boardet opbevarer de filtypeikoner, som anvendes i forbindelse med vedhæftede filers filtypegrupper. Sti under din phpBB-rodmappe, f.eks. images/upload_icons.

 • Rangikonmappens placering: Den mappe boardet opbevarer rangikoner i. Sti under din phpBB-rodmappe, f.eks. images/ranks.

Sidste kategori er Servers URL-indstillinger. Her er mulighed for at konfigurere den aktuelle URL dit board kan nås på, den protokol og port dit board skal tilgås med. Følgende fem indstillinger kan ændres:

Servers URL-indstillinger

 • Gennemtving servers URL-indstillinger: Er de automatisk læste værdier af serverens URL-indstillinger, af en eller anden årsag ikke korrekt, kan de nedenfor angivne indstillinger gennemtvinges ved at vælge Ja.

 • Serverprotokol: Denne indstilling kan sættes til enten http:// eller https:// og er dermed fast defineret. Angives ingen protokol eller er Gennemtving servers URL-indstillinger fravalgt ovenfor, bliver protokollen bestemt udfra indstillingen sikker cookie.

 • Domænenavn: Domænenavn hvorfra dette board kører. Inkluder "www" hvis det indgår i navnet. Indstillingen har kun betydning hvis URL-indstillingerne gennemtvinges.

 • Serverport: Port "80" anvendes som standard af alle webservere. Indstillingen skal kun ændres i helt særlige tilfælde. Også denne indstilling har kun betydning hvis URL-indstillingerne gennemtvinges.

 • Sti til script: Mappen hvor phpBB er installeret, relativt i forhold til domænenavnet. Nås dit board f.eks på www.eksempel.dk/phpBB3/, angives stien til scriptet således "/phpBB3". Også denne indstilling har kun betydning hvis URL-indstillingerne gennemtvinges.

Husk til sidst at klikke på Udfør for at få indlæst de foretagede ændringer.

Sikkerhed

jask

På siden Sikkerhed administreres indstillinger med betydning for sikkerheden, nærmere bestemt indstillinger relateret til sessioner og login. Når der der ændres i disse, er det vigtigt at klikke på Udfør for at få indlæs ændringerne.

Tillad automatisk login

Ved første login kan brugere få mulighed for at vælge at blive logget automatisk ind ved fremtidige besøg på boardet.

De tilgængelige valgmuligheder Ja og Nej. Ja aktiverer automatisk login.

Loginnøgle udløber efter (i dage)

Automatisk login udløber efter det angivne antal dage.

I tekstboksen til venstre for Dage angives et helt tal. Tallet bestemmer hvor mange dage en loginnøgle er gyldig. Ønsker du ikke at loginnøgler udløber, angives 0.

Validering af IP-adresser

Bestem hvor stor en del af brugeres IP-adresse der anvendes for at validere en session.

Der er fire mulige valg: Alle, A.B.C, A.B og Ingen. Alle sammenligner hele IP-adressen. A.B.C sammenligner de første x.x.x af adressen og A.B de første xx. Vælges Ingen valideres IP-adresser ikke i forbindelse med sessioner. I IPv6 adresser vil A.B.C sammenligne de første 4 blokke og A.B de første 3 blokke.

Valider browser

Aktiverer browservalidering for hver session, hvilket forøger sikkerheden.

De tilgængelige valgmuligheder er Ja og Nej. Ja aktiverer valideringen.

Valider X_FORWARDED_FOR-hoved

Sessioner vil kun blive fortsat, hvis det sendte X_FORWARDED_FOR-hoved svarer til det, der blev sendt med den forrige anmodning. Udelukkelser bliver også kontrolleret imod IP-adresser i X_FORWARDED_FOR.

De tilgængelige valgmuligheder er Ja og Nej. Ja aktiverer valideringen.

Valider reference

Hvis kontrollen er aktiveret, bliver referencens POST-requests kontrolleret mod værten/indstillinger for scriptsti. Denne kontrol kan medføre problemer på boards med flere domæner og/eller eksterne logins.

Kontroller IP-adresser imod DNS blackhole liste

Du kan kontrollere brugeres IP-adresser imod DNS blackhole lister. Her anmeldes og sortlistes IP-adresser som anvendes til misbrug. Vælges Ja, kontrolleres mod listerne på spamcop.net og spamhaus.org. Opslaget kan tage lidt tid, afhængig af serverkonfigurationen. Hvis kontrollen medfører for mange fejlagtige afvisninger eller nedsætter "ekspeditionstiden", anbefales det at slå kontrollen fra.

Kontroller emaildomæne

Det er muligt at kontrollere om brugeres emailadresser er gyldige. Emaildomæne kontrolleres for en gyldig MX-record ved tilmelding og ændring af emailadressen i brugerprofiler.

De tilgængelige valgmuligheder Ja og Nej. Ja aktiverer valideringen.

Kodeordskompleksitet

For at sikre dine brugeres kodeord bedst muligt, kan du her bestemme hvor komplekst sammensat de skal være. Ændrer du i denne konfiguration på et allerede kørende board, får ændringen kun betydning for nye brugere eller når eksisterende brugere ændrer kodeord.

Du har fire valgmuligheder i dropdownmenuen. Ingen krav, Skal indeholde store og små bogstaver, Skal indeholde bogstaver og tal og til sidst Skal indeholde symboler.

Note

Når valget træffes vil det foranstående krav også være gældende. Hvis du for eksempelt vælger Skal indeholde bogstaver og tal kræves det samtidig anvendelse af store og små bogstaver.

Gennemtving kodeordsændring

Det kan være fornuftigt at ændre kodeord med mellemrum. I denne indstilling kan brugere tvinges til at ændre kodeord efter et fastsat tidsrum.

Kun hele tal kan angives i tekstboksen til højre, og bestemmer det antal dage brugeres kodeord er gyldigt. Når denne periode overskrides bliver brugere bedt om at ændre kodeord. Ønsker du ikke at anvende denne mulighed, angives 0 dage.

Maksimalt antal loginforsøg

For at hindre botter og andre brugere i at forsøge at gætte andre tilmeldte brugeres kodeord, er det en god ide at sætte en grænse for antallet af loginforsøg.

Angiv i hele tal antal mislykkede loginforsøg boardet skal acceptere, hvorefter brugere desuden vil blive afkrævet visuel bekræftelse.

Tillad PHP i skabeloner

phpBB3 har mulighed for at fortolke PHP-kode inkluderet i skabelonfilerne. Aktiver den mulighed her, og herved genkendes og fortolkes både PHP og INCLUDEPHP kommandoer indeholdt i disse filer.

Belastning

jask

Specielt på store boards kan det være nødvendigt at trimme indstillinger som øger belastningen. Selv om dit board ikke er specielt stort, eller har megen aktivitet, er det stadig vigtigt at have mulighed for at ændre disse indstillinger. Korrekte indstillinger kan reducere den belastning dit board udøver på serveren væsentligt. Husk at klikke på Udfør når du har ændret i indstillinger med betydning for systembelastning.

Den første kategori, Generelle indstillinger, giver dig kontrol og de mest basale belastningsrelaterede indstillinger, som for eksempel systembelasning og sessioners varighed. Nedenfor gennemgås hver indstilling detaljeret.

Generelle indstillinger

 • Begræns systembelastning: Hvis systembelastningen i gennemsnit over 1 minut overskrider denne værdi, vil boardet gå offline, "1.0" er lig ~100% belastning af en processor. Dette virker kun på UNIX-baserede servere og hvor denne information er tilgængelig. Værdien nulstiller sig selv hvis phpBB ikke var i stand til at finde belastningsgrænsen. Alle positive værdier er gyldige. Hvis din server er udstyret med to CPU'er svarer værdien "2.0" til 100% belastning af begge CPU'er. "0" deaktiverer denne begrænsning.

 • Sessioners varighed: Brugeres sessioner udløber efter det angivne antal sekunder. Alle positive værdier større end eller lig med 60 er gyldige.

 • Begræns sessioner: Det er muligt at kontrollere hvor mange samtidige sessioner der tillades på boardet. Overskrides antallet inden for et minut, vil boardet midlertidigt gå offline. Alle positive heltal er gyldige. Angiv 0 hvis du ikke ønsker denne begrænsning.

 • Varighed af onlineinformation: Tid i minutter hvorefter inaktive brugere bliver fjernet fra listen Hvem er online. Jo større tidsrum, desto længere behandlingstid for at generere listen. Alle positive heltal er gyldige.

I kategorien Generelle valg kan du bestemme om hvilke muligheder der skal være tilgængelige for brugeren. Nedenfor gennemgås hver mulighed.

Generelle valg

 • Anvend prikkede emner: Et prikket emneikon viser bruger om denne har skrevet indlæg i et emne. Vælg Ja for at aktivere muligheden.

 • Anvend database-emnemarkering: phpBB3 tilbyder mulighed for at opbevare informationer om hvilke emner brugere har læst i databasen. Vælg Ja for at gøre brug af denne mulighed. Aktiveres muligheden ikke, opbevares information om læste emner i en cookie.

 • Emnemarkering for gæster: Gem information om læste emner og indlæg for gæster. Vælges Nej vises emner altid som læste for gæster.

 • Vis brugere online: Brugernavne vises nederst på boardindeks, forum og emnesider. Vælg Ja for at få listet brugere online.

 • Antal gæster online: Vælg Ja for at få vist antal gæster i listen Hvem er online, i fora og emner.

 • Vis brugeres online og offline-status: Vælges Ja vises status med relevant ikon i profilfelt.

 • Vis fødselsdagslisten: Vælg Ja for at få listet brugere med fødselsdag nederst på boardindekset. Visning af listen forudsætter desuden at fødselsdage er tilladt under Boardfinesser.

 • Vis redaktører: Selvom det kan være nyttigt at få listet redaktører for de enkelte fora, er det muligt at deaktivere denne visning, og dermed reducere serverens processorbelastning.

 • Vis "Hop til" boksen: Boksen er et nyttigt værktøj til at navigere rundt på boardet med. I boksens dropdownmenu kan alle tilgængelige fora på boardet vælges direkte. Vælg Ja for at få boksen vist.

 • Brugeres aktivitet: Denne mulighed kontrollerer hvorvidt aktivt emne og forum vises i brugerprofil og UCP. Vælg Ja hvis du ønsker denne visning. Det anbefales imidlertid at deaktivere dette for boards med mere end en million indlæg.

 • Rekompiler fastfrosne typografikomponenter: Kontrollerer rekompilering af forældede skabelonfiler. Finder kontrollen opdaterede filer på filsystemet, rekompilerer boardet disse. Vælg Ja hvis du ønsker denne kontrol.

Den sidste kategori af indstillinger med betydning for serverbelastningen er Tilpassede profilfelter. Indstillingerne gennemgås nedenfor.

Tilpassede profilfelter

 • Vis tilpassede profilfelter i listen med tilmeldte brugere: Her bestemmes om typografierne på dit board skal vise de tilpassede profilfelter i listen med tilmeldte brugere. Vælg Ja for at aktivere visningen.

 • Vis tilpassede profilfelter i brugerprofiler: Vælg Ja for at vise de tilpassede profilfelter i brugerprofiler.

 • Vis tilpassede profilfelter på emnesider: Vælg Ja for at vise disse på emnesider.

Søgning

jask

Dit board indeholder sikkert et væld af gode informationer. Det er derfor uhyre vigtigt at kunne søge effektivt i indholdet. Kan besøgende hurtigt finde et emne omhandlende en specifik problemstilling, undgås samtidig flest mulige redundante emner. På siden Søgning kan du bestemme hvilken søgemotor dit board skal anvende ved indeksering og søgninger, og muligheder relateret til disse. Der er fire hovedkategorier af indstillinger: Generelle søgeindstillinger, Valg af søgemotor, Fulltext mysql og Fulltext native. Nedenfor gennemgås alle fire kategorier.

Den første kategori indstillinger er generelle og rettet mod brugeres anvendelse af søgefunktionerne.

Generelle søgeindstillinger

 • Aktiver søgefaciliteter: Vælg Ja for at aktivere brugerfladen som giver søgemulighederne, inklusiv søgning i tilmeldte brugere.

 • Brugeres søgeinterval: Det antal sekunder brugere skal vente mellem søgninger. Intervallet kontrolleres individuelt pr. bruger. Alle positive værdier er gyldige. Angiv "0" for at deaktivere kontrollen.

 • Gæsters søgeinterval: Det antal sekunder gæster skal vente mellem søgninger. Hvis en gæst søger, må alle andre gæster vente indtil dette tidsinterval er overskredet. Alle positive værdier er gyldige. Angiv "0" for at deaktivere kontrol af gæsters søgeinterval.

 • Grænse for søgningens belastning af systemet: Det er muligt at begrænse søgningers belastning af systemet. Hvis systemets belastning overskrider denne værdi i mere end 1 minut, vil søgesiden gå offline. Alle værdier mellem 0 og 1.0 (inklusive) er gyldige. "1.0" svarer til ~100% belastning af en processor. Denne funktion virker kun på UNIX-baserede servere.

 • Mindste antal tegn for forfatternavn: Brugere skal angive mindst dette antal tegn i navnet, for at udføre en søgning efter forfatter ved anvendelse af (*) som ubekendt. Hvis forfatterens brugernavn er kortere end dette antal tegn, kan der søges efter dennes indlæg ved at angive forfatterens fulde brugernavn.

 • Antal sekunder søgningens mellemlager opretholdes: Mellemlagrede søgeresultater slettes efter dette tidsinterval i sekunder. Alle positive værdier er gyldige. Angiv "0" for deaktivere mellemlagring af søgeresultater.

Den næste kategori indstillinger indeholder kun valg af søgemotor.

Valg af søgemotor

 • Valg af søgemotor: Dette valg bestemmer hvilken søgemotor boardets søgefacilitet gør brug af, hvis søgninger er aktiveret. Søgemotoren er ganske enkelt det system eller den metode der anvendes for at udføre søgninger baseret på de givne forespørgsler. Der er to tilgængelige muligheder: Fulltext native og Fulltext mysql. Fulltext native er phpBB's indbyggede standardmetode til fuldtekstsøgning. Ved at vælge Fulltext mysql vil boardet brug af mySQL's fuldtekstsøgning.

Note

Vælger du en anden søgemotor til dit board, er det nødvendigt at danne nyt søgeindeks baseret på nye metode. Undlades dette vil det ikke være muligt at søge i det eksisterende indhold, kun nye indlæg vil blive indekseret. For at frigøre plads og resourser er det desuden en god ide at slette søgeindekset fra den søgemotor du går væk fra. Læs mere om vedligeholdelse af boardets søgeindekser i afsnittet "Søgeindeks".

De to næste afsnit omhandler indstillinger specifikt for hver af søgemotorerne. I afsnittet Fulltext mysql vises alene informationer om dit board og mySQL's fuldtekstsøgning. I afsnittet Fulltext Native kan indstillinger relateret til phpBB's indbyggede søgemotor ses og ændres.

Fulltext mysql

 • Understøttelse af UTF-8-tegnsæt under PCRE: Fortæller om systemet understøtter søgning i ikke-Latin UTF-8 tegnsæt. Denne understøttelse kræver at serveren er installeret med PHP 4.4 og nyere, eller 5.1 og nyere. Det er kun relevant hvis dit board indeholder indlæg hvor der skrives med ikke-Latin tegn.

 • Understøttelse af UTF-8-tegnsæt under mbstring: Understøtter dit system ikke UTF-8 tegnsæt med PCRE (som angivet ovenfor), vil mySQL søgemotoren forsøge at anvende mbstring's almindelige tegn-egenskaber. Igen, har det kun relevans hvis brugere skal kunne søge med efter ikke-Latin tegn.

Fulltext native

 • Aktiver fuldtekstopdatering: Vælg Ja for opdatering af fuldtekstindekset når der skrives nye indlæg. Denne indstilling har ingen betydning hvis søgning på boardet er deaktiveret.

 • Minimalt antal tegn for indeksering til søgninger: Du kan bestemme det mindste antal tegn et ord skal bestå for at det medtages i boardets søgeindeks. For at bevare et søgeindeks med relevant indhold anbefales det at antal tegn ikke sættes for lavt. Alle positive værdier er gyldige.

 • Maksimalt antal tegn for indeksering til søgninger: Det er også muligt at bestemme det højeste antal tegn et ord må indeholde for at blive medtaget i søgeindekset. Ord indeholdende flere tegn end dette, bliver ikke indekseret. Alle positive værdier er gyldige.

 • Grænse for definition af et alment ord: Det er unødvendigt at indeksere ord som anvendes meget ofte. Her bestemmer du definition af et alment ord. Er et ord indeholdt i en større procentdel af alle indlæg end det her angivne betragtes det som et alment ord og ignoreres i søgningen. Alle positive værdier er gyldige. Ønsker du ikke at sætte denne begrænsning og give mulighed for at søge alle ord angives "0". Grænsen har først virkning når boardet indeholder mere end 100 indlæg. Ændres værdien, bør der foretages en fornyet indeksering, således ændringen får konsekvens for søgningen i allerede indsendte indlæg.

Forumadministration

jask

Under fanebladet Fora findes en række værktøjer beregnet til at administrere dine fora. Har du brug for at tilføje nye fora eller kategorier, ændre forumbeskrivelser, rækkefølge eller navn på eksisterende fora, er det her du har disse muligheder.

Forumtyper

jask

I phpBB 3.0.x er der tre forskellige former for fora: Kategori (samling af fora), Forum (her kan indsendes indlæg), Link (til URL).

Kategori

En kategori anvendes til at samle flere fora eller links. Fora vil blive vist under kategorititlen og tydeligt adskilt fra andre kategorier. Der kan ikke skrives indlæg i en kategori, kun i de indeholdte fora.

Forum

Der kan skrives emner og indlæg i et forum.

Link

Her bliver hver link vist som et normalt link til et forum. Men i stedet kan der linkes til en URL du selv bestemmer. Som standard vises hvor mange gange der er klikket på dette link.

Underfora

jask

I phpBB 3.0.x kan oprettes underfora. Det kan være nyttigt på boards med mange fora. Herved er det muligt at skabe en logisk opbygning af dit boardindeks. Fremfor at have samtlige fora præsenteret på boardindekset, kan det være fornuftigt at tilknytte beslægtede fora som underfora til et overordnet forum. Der er ingen øvre grænse for hvor mange kategorier, fora og links der kan tilknyttes som underfora.

Hvis du for eksempel har et forum om kæledyr, er det muligt at oprette underfora i dette omhandlende katte, hunde oa, uden at skulle ændre det eksisterende kæledyrsforum til en kategori. I dette eksempel vil kun forummet kæledyr blive vist på boardindekset. Underfora bliver vist under forumbeskrivelsen med et link, medmindre denne visning deaktiveres.

Figur 3.3. Opret underfora

Opret underfora

I dette eksempel er underforaene med titlerne "Katte", "Hunde" og "Papegøjer" tilknyttet overforummet "Kæledyr". Læg mærke til, at øverst på siden er der angivet hvor i boardhierakiet du befinder dig.


Teoretisk set kan phpBB3.0.x indeholde ubegrænsede niveauer af underfora. Og du kan derfor tilknytte nye underfora i allerede eksisterende underfora. På nye boards kan det være en god ide at starte med få fora, aktiviteten vil synes højere, fremfor på forhånd at have struktureret boardet så detaljeret at de første indlæg forsvinder i denne. Efterfølgende er det enkelt at flytte emner i passende fora eller underfora.

Læs afsnittet om forumadministration, hvor oprettelse af underfora er beskrevet.

Forumadministration

jask

Her kan tilføjes nye fora eller kategorier, ændres forumbeskrivelser og rækkefølge eller navn på eksisterende fora, kategorier og links.

Figur 3.4. Symbolerne i forumadministration

Symbolerne i forumadministration

Symbolerne repræsenterer hver deres funktion, som også vises i en mouseover-tekst.


Indgangsiden til Forumadministration lister alle topniveau fora og kategorier. Bemærk at underfora i disse ikke vises på denne side. Ønsker du at ændre i underfora indeholdt her, skal du først klikke på det forum eller den kategori det underforummet befinder sig i.

Meddelelser

jask

Fora er ingenting hvis ikke der er indhold heri. Indholdet skabes og indsendes af dine brugere, derfor er det vigtigt af indstillinger for hvordan meddelelser kan indsendes er korrekt for dit board. For at ændre disse indstillinger vælges fanebladet Meddelelser.

Den første side i sektionen Meddelelser er BBkoder. De øvrige sider er delt i to hovedgrupper: Beskeder og Vedhæftede filer. Private beskeder, Emneikoner, Smilies og Ordcensur er relaterede til meddelelser. Vedhæftede filer, Filtyper, Filtypegrupper og Vildfarne vedhæftede filer er alle relaterede til vedhæftede filer.

BBkoder

jask

BBkoder er en speciel måde at formatere indlæg på svarende til HTML. phpBB 3.0.x giver mulighed for oprette dine egne BBkoder. Nedenfor gennemgås et eksempel.

Det er nemt at oprette en ny BBkode. Gøres det korrekt, kan dine brugere umiddelbart gøre brug af denne i indlæg. Begynd med at klikke på knappen Tilføj en ny BBkode. Der er fire overvejelser der bør gøres når tilføjes en BBkode: Hvordan du ønsker dine brugere skal anvende af den, hvilken HTML-kode BBkoden skal gøre brug af (brugere ser ikke dette), hvilken kort beskrivelse ønsker du til BBkode og om der skal vises en knap for den nye BBkode ved siden af de allerede eksisterende. Når alle indstillinger er foretaget klikkes på Udfør for at tilføje din nye BBkode.

Figur 3.5. Tilføj BBkoder

Tilføj BBkoder

I dette eksempel opretter vi ny [font] BBkode som vil give brugere mulighed for at definere en fonttype for den skrevne tekst.


I feltet Brug af BBkode specificeres hvordan brugere skal gøre brug af BBkoden. For at kunne vælge en fonttype skrives i feltet [font={SIMPLETEXT1}]{INTTEXT2}[/font]. BBkoden [font] er nu defineret sådan at brugeres skrevne tekst repræsenteres af tokenet INTTEXT2 og selve skrifttypens fontnavn af SIMPLETEXT1. Brugere kan hermed selv definere fonttypen i et indlæg ved at skrive [font=verdana]indlægstekst[/font].

Før BBkoden kan tages i anvendelse, mangler vi at definere den HTML-erstatning vores nye BBkode skal gøre brug af. I feltet HTML-erstatning skriver vi <span style="font-family: {SIMPLETEXT1}">{INTTEXT2}<span>. Bemærk at vi i eksemplet anvender tokenet {INTTEXT} fremfor {SIMPLETEXT}. {INTTEXT} i HTML-erstatninger, giver os mulighed for også at kunne formatere de danske specialtegn æ, ø og å med denne BBkode. Hvilket ikke er muligt med {TEXT} og {SIMPLETEXT}. Bemærk at det frarådes at bruge tokenet {TEXT}, hvis det overhovedet kan undgås. Det åbner mulighed for at indsætte potentiel farlig kode i BBkoden.

I det næste felt Hjælpelinie kan forfattes en kort note eller et tip som vises under rækken med BBkoder når der skrives indlæg.

Note

Er Vis på siden hvor indlæg skrives ikke tilvalgt, vises hjælpelinien ikke.

Til sidst bestemmes om den nye BBode skal vises for brugere når der skrives indlæg. Afmærk feltet udfor Vis på siden hvor indlæg skrives for at aktivere visningen.

Private beskeder

jask

Her kan alle standardindstillinger i forbindelse med brugen af private beskeder ændres. Nedenfor gennemgås alle indstillingerne. Ændres indstillingerne, klikkes på Udfør nederst på siden.

Generelle indstillinger

 • Tillad private beskeder: Vælg Yes for at aktivere brugen af private beskeder på boardet.

 • Maksimalt antal mapper til private beskeder: Det højeste antal mapper brugere kan oprette til opbevarelse af private beskeder.

 • Maksimalt antal private beskeder pr. mappe: Det højeste antal beskeder brugere kan opbevare i hver af deres mapper.

 • Handling ved fuld mappe: Når brugere er nået det højest antal tilladte beskeder i en mappe, bestemmer denne indstilling hvordan boardet håndterer denne situation. Du kan vælge at ældste besked automatisk slettes i mappen, eller at nye beskeder holdes tilbage indtil modtager har gjort plads i mappen. Bemærk at i mappen Sendte beskeder er standardhandlingen altid at slette ældste beskeder.

 • Begræns redigeringstid: Som standard kan en sendt besked redigeres indtil modtageren har læst denne. Her kan redigeringstiden begrænses med et tidsrum.

 • Maximalt antal tilladte modtagere: Her kan sættes en grænse for hvor mange modtagere brugere kan sende samme besked til. Indstillingen kan sættes pr. brugergruppe under gruppeadministration.

Generelle valg

 • Tillad samtidig afsending til flere modtagere: I phpBB 3.0.x er det muligt at sende en privat besked til flere modtagere eller grupper. Vælg Ja for tillade dette.

 • Tillad BBkode i private beskeder: Vælg Ja for at tillade brugen af BBkode.

 • Tillad smilies i private beskeder: Vælg Ja for at tillade brugen af smilies.

 • Tillad vedhæftede filer i private beskeder: Vælg Ja for at brugere kan vedhæfte filer.

 • Tillad signatur i private beskeder: Vælg Ja for at signatur kan tilføjes.

 • Tillad printervenlig visning af private beskeder: Vælg Ja for at tillade printervenlig visning af private beskeder.

 • Tillad videresending af private beskeder: Vælg Ja for at tillade videresending af modtagne private beskeder.

 • Tillad brug af BBkode-tag'en [IMG]: Vælg Ja for at tillade at billeder kan vises inline i private beskeder.

 • Tillad brug af BBkode-tag'en [FLASH]: Vælg Ja for at tillade at Macromedia Flash-objekter kan vises inline i private beskeder.

 • Tillad brug af emneikoner: Vælg Ja hvis du ønsker at brugere skal kunne gøre brug af emneikoner i private beskeder. Ikoner vises ved siden af den private beskeds emnetitel.

Tip

Ønsker du ikke at have begrænsninger i generelle indstillinger, kan alle numeriske værdier angives til 0, herved deaktiveres enhver begrænsning.

Emneikoner

jask

I phpBB3 er det muligt at tilknytte ikoner til emner. På denne side kan administreres hvilke emneikoner brugere kan anvende på boardet. Det er muligt at tilføje, ændre, slette emneikoner. Den første side Emneikoner viser de ikoner der er installeret på boardet. Du kan tilføje ikoner manuelt, installere færdige ikonpakker, eksportere elle downloade en ikonpakkefil. Desuden kan visningsrækkefølgen ændres.

Den første mulighed er at installere en færdigpakket ikonpakke. Ikonpakker har filextension .pak. Upload ikonpakken til mappen /images/icons/. Klik på Installer ikonpakke øverst på siden. Er den uploade ikonpakke korrekt placeret for du nu mulighed for at vælge denne. Installationsprocessen undersøger om ikonpakken indeholder filer der konflikter med de eksisterende ikoner. Konstateres konflikter bliver du bedt om at tage stilling til disse, du kan vælge at bibeholde de eksisterende ikoner, overskrive de eksisterende med de nye, eller blot slette alle konfliktende ikoner. Når disse valg er foretaget klikkes igen på Installer ikonpakke.

Den anden mulighed er at tilføje emneikoner manuelt. Emneikoner uploades også til mappen /images/icons/. Klik på Tilføj mange ikoner nederst på siden. Er de nye ikoner korrekt uploadet, ses en række indstillinger ud for hver at de nye ikoner, disse indstillinger gennemgås nedenfor. Når du har tilføjet de ønskede emneikoner klikkes på Udfør.

 • Ikon: Denne kolonne viser selve ikonet.

 • Ikonets placering: Her vises stien til ikonet, relativt i forhold til mappen /images/icons/.

 • Ikonbredde: Den bredde (i pixels) ikonet skal strækkes til.

 • Ikonhøjde: Den højde (i pixels) ikonet skal strækkes til.

 • Vis på siden hvor indlæg skrives: Mærkes feltet af, vises emneikonet på siden hvor indlæg skrives.

 • Ikonorden: Her bestemmes hvilken rækkefølge ikonerne vises i. Der kan vælges mellem at vise det først, eller at vise det efter et af de øvrige installerede.

 • Tilføj: Når indstillingerne for dit nye emneikon er i orden, afmærkes dette felt for at tilføje ikonet.

For at ændre indstillinger for allerede installerede emneikoner klikkes på Ret ikoner nederst på siden. Du bliver nu præsenteret for Ikonkonfiguration for alle emneikonerne. Felternes betydning er beskrevet ovenfor.

På startsiden er det muligt direkte at ændre ikonernes rækkefølge ved at benytte symbolerne for "flyt op" og "flyt ned". Det enkelte ikons indstillinger kan ændres ved at klikke på den grønne "Rediger". For at slette et ikon benyttes den røde "Slet".

Smilies

jask

Smilies er typisk små, nogle gange animerede billeder der bruges til at give udtryk for en følelse eller mening. Du kan tilføje smilies manuelt eller ved at installerede en præfabrikeret smiliespakke. I oversigten Smilies vises de smilies der i øjeblikket er installeret på dit boardform.

Den første mulighed er at installere en præfabrikeret smiliespakke. Smiliespakker har filextension .pak. Upload pakken til mappen /images/smilies/. Klik herefter på Installer smiliespakke øverst på siden. Er den uploade pakke korrekt placeret for du nu mulighed for at vælge denne. Installationsprocessen undersøger om smiliespakken indeholder filer der konflikter med de eksisterende smilies. Konstateres konflikter bliver du bedt om at tage stilling til disse, du kan vælge at bibeholde de eksisterende smilies, overskrive de eksisterende med de nye, eller blot slette alle konfliktende smilies. Når disse valg er foretaget klikkes igen på Installer smiliespakke.

Den anden mulighed er at tilføje smilies manuelt. Smilies uploades også til mappen /images/smilies/. Klik på Tilføj mange smilies nederst på siden. Er de nye smilies korrekt uploadet, kan du herefter tilføje smilies enkeltvis og bestemme dens indstillinger. I det følgende gennemgås indstillingsmulighederne. Når du har tilføjet en smiley afsluttes ved at klikke på Udfør.

 • Smilies: I denne kolonne vises selve smileyen.

 • Smileys placering: Her vises stien til smileyen, relativt i forhold til mappen /images/smilies/.

 • Smileykode: Den tekst som erstattes af smileyen.

 • Følelse: Smileyens titel.

 • Smileybredde: Den bredde i pixels smileyen skal strækkes til.

 • Smileyhøjde: Den højde i pixels smileyen skal strækkes til.

 • Vis på siden hvor indlæg skrives: Mærkes feltet af, vises smileyen på siden hvor indlæg skrives.

 • Smileyorden: Her bestemmes hvilken rækkefølge smileyen skal vises i. Der kan vælges mellem at vise den først, eller at vise den efter et af de øvrige installerede.

 • Tilføj: Når indstillingerne for din nye smiley er i orden, afmærkes dette felt for at tilføje den.

For at ændre indstillinger for allerede installerede smilies klikkes på Ret smilies nederst på siden. Du får nu vist oversigten Smileykonfiguration. Felternes betydning er beskrevet ovenfor.

På startsiden er det muligt direkte at ændre smileyrækkefølgen ved at benytte pilikonerne for "flyt op" og "flyt ned". Den enkelte smileys indstillinger kan ændres ved at klikke på den grønne "Rediger". For at slette en smiley benyttes den røde "Slet".

Ordcensur

jask

Ønskes en vis grad af korrekt sprogbrug på boardet kan ordcensur anvendes. Ord der matcher et mønster du har defineret i Ordcensur erstattes automatisk med den tekst eller det ord du har specificeret.

for at oprette en ordcensurering klikkes på Tilføj nyt ord. Der er to felter: Ord og Erstatning. Skriv det ord der ønskes censuret i feltet Ord. Bemærk at du kan anvende (*) som ubekendt. Herefter skrives i feltet Erstatning, det ord eller den tekst du ønsker det censurerede ord erstattet med. Klik på Udfør for at tilføje det nye ord der skal censureres.

For at ændre en eksisterende censurering, klikkes på "Rediger" ud for det ord der skal ændres.

Vedhæftede filer

jask

Hvis du tillader brugere at vedhæfte filer, er det vigtigt at kunne kontrollere indstillinger for vedhæftede filer. Her kan du justere de vigtige indstillinger og de tilknyttede specialkategorier. Når du har ændret en eller flere indstillinger klikkes på Udfør.

Vedhæftede filer

 • Tillad at vedhæfte filer: Vælg Ja for at tillade vedhæftning af filer på boardet.

 • Tillad at vedhæfte filer i private beskeder: Vælg Ja for at tillade vedhæftede filer i private beskeder.

 • Modtagemappe: Den mappe vedhæftede filer uploades til. Standardmappen er /files/.

 • Visningsorden for vedhæftede filer: Baseret på tidspunktet for hvornår en fil blev vedhæftet kan vælges faldende eller stigende visningsorden.

 • Den totale kvote for vedhæftede filer: Maksimum drevplads tilgængelig for vedhæftede filer på hele boardet. Angiv 0 hvis du ikke ønsker nogen grænse.

 • Maksimal filstørrelse: Hver fils maksimale tilladte størrelse, 0 betyder ubegrænset.

 • Maksimal filstørrelse i private beskeder: Maksimal størrelse pr. fil vedhæftet i private beskeder, 0 betyder ubegrænset.

 • Maksimalt antal vedhæftede filer pr. indlæg: Det højest tilladte antal filer pr. indlæg. Angives 0 deaktiveres begrænsningen.

 • Maksimalt antal vedhæftede filer pr. privat besked: Det højest tilladte antal filer i en privat besked. Angives 0 deaktiveres begrænsningen.

 • Aktiver sikker download: Hvis du ønsker at vedhæftede filer kun skal være tilgængelige for bestemte IP-adresser eller værtsnavne, vælges Ja. Herefter er det nederst på samme side, i Angiv hvidlistede/sortlistede IP-adresser eller værtsnavne og Fjern IP-adresser eller værtsnavne, muligt at angive disse.

 • Tillad eller afvis: Her vælges hvordan sikker download skal håndteres. En hvidliste (Tillad) sikrer at kun angivne IP-adresser eller værtsnavne kan downloade filer. En sortlist (Afvis) tillader at alle, undtagen angivne IP-adresser eller værtsnavne kan dowloade vedhæftede filer. Valget har kun betydning hvis sikker download er aktiveret.

 • Tillad tomme henvisninger: Sikker download er baseret på henvisninger (hvor kommer brugeren fra). Vil du tillade download for brugere uden henvisninger? Valget har kun betydning hvis sikker download er aktiveret.

 • Kontrol af vedhæftede filer: Browsere kan snydes og kan medføre fejlfortolkning af uploadede filers mimetype. Denne kontrol sikrer afvisning af filer der er årsag hertil.

Indstillinger for billedkategori

 • Vis billeder inline: Skal billeder vises i indlæg. Vælges Nej vises et link til det vedhæftede billede.

 • Opret miniature: Indstillingen bestemmer om boardet altid skal danne en miniature af det vedhæftede billede eller ej.

 • Maksimal bredde på miniature i pixels: Miniaturer oprettes ikke bredere end denne værdi.

 • Grænse for oprettelse af miniature: Der dannes ikke miniaturer for billeder hvor filstørrelsen er mindre end denne værdi.

 • Sti til imagemagick: Hvis du har adgang til Imagemagick-programmet på serveren og ønsker at boardet skal gøre bruge af det, angives her den fulde sti til konverteringprogrammet, f.eks. /usr/bin/.

 • Maksimale billeddimensioner: Maksimale dimensioner for vedhæftede billeder. Kontrol af billededimensioner deaktiveres ved at angive begge værdier til 0.

 • Grænse for dannelse af link: Er et billede større end disse dimensioner i pixels, oprettes i stedet et link til billedet i indlægget. Sættes begge værdier til 0 deaktiveres denne funktion.

Angiv hvid-/sortlistede IP-adresser eller værtsnavne

 • IP-adresser eller værter: Har du valgt sikker download angives her de IP-adresser eller værtsnavne som skal tillades eller afvises. Angiver du flereIP-adresser eller værtsnavne, skrives de hver især på en ny linie. For at specificere et interval af IP-adresser adskilles starten og slutningen med en bindestreg (eks: 202.123.228.100-202.123.228.125). Brug * som ubekendt for ukendte tegn.

 • Ekskluder fra hvid-/sortliste:: Vælg Ja for at ekskludere angivne IP-adresse eller vært fra listen.

Filtyper

jask

Du kan yderligere bestemme hvilke filtyper der kan vedhæftes. Af sikkerhedgrunde anbefales det at filtyper der kan indeholde scripts (som php, php3, php4, phtml, pl, cgi, py, rb, asp, aspx...) ikke tillades. Denne side findes ved at klikke på Filtyper i ACP.

For at tilføje en ny filtype anvendes afsnittet Tilføj filtype. I feltet Filtype angives filendelse uden punktummet før endelsen. Vælg herefter i dropdownmenuen Filtypegruppe, hvilken gruppe den nye filtype skal tilknyttes. Klik herefter på Udfør.

I oversigten umiddelbart under ses de filtyper som i øjeblikket er tilladte på boardet. For at ændre en filtypes gruppetilknytning vælges en anden filtypegruppe i dropdownmenuen ud for filtypen. En filtype slettes ved at mærke boksen i kolonnen Slet af og klikke på Udfør nederst på siden.

Filtypegrupper

jask

Tilladte filtyper kan med fordel arrangeres i grupper, herved opnås et bedre overblik og en væsentlig nemmere administration. Klik på Filtypegrupper under indstillingerne for Meddelelser i ACP. Du kan vælge separate indstillinger for hver filtypegruppe.

For at oprette en ny filtypegruppe bruges tekstfeltet ved siden af Opret en ny gruppe nederst på siden. Indtast navnet på den nye filtypegruppe og klik på Udfør. Du bliver nu bedt om at konfigurere indstillinger for den nye filtypegruppe. I det følgende gennemgås alle indstillingsparametre for filtypegrupper.

Tilføj filtypegruppe

 • Gruppenavn: Navnet på filtypegruppen.

 • Specialkategori: Filer tilhørende en filtypegruppe kan vises forskelligt. Vælg en specialkategori i dropdownmenuen, for at vælge hvordan vedhæftede filer vises i indlæg.

 • Tilladt: Afmærk denne for at tillade vedhæftede filer tilknyttet denne gruppe.

 • Tillad i private beskeder: Vælg denne for at tillade at vedhæfte filer tilknyttet denne gruppe i private beskeder.

 • Uploadikon: Det lille ikon som vises ved siden af alle vedhæftede filer tilknyttet denne gruppe.

 • Maksimal filstørrelse: Den maksimalt tilladte filstørrelse for filer i denne filtypegruppe.

 • Valgte filtyper: Her er listet alle filtyper tilknyttet denne gruppe. Klik på Gå til indstillinger for filtyper for at administrere hvilke filtyper der skal tilknyttes gruppen.

 • Tilladte fora: Her bestemmes i hvilke fora brugere kan vedhæfte filer tilknyttet denne filtypegruppe. For at tillade gruppen i samtlige fora på boardet vælges Tillad i alle fora. For at udvælge bestemte fora, vælges først Kun nedenstående valgte fora, hvorefter de ønskede fora vælges. Til sidst klikkes på Udfør.

For at ændre i en eksisterende filtypegruppe, klikkes i oversigten på det grønne ikon "Rediger". Indstillingsmulighederne er de samme som omtalt ovenstående.

For at slette en filtypegruppe klikkes på det røde "Slet" ikon i oversigten.

Vildfarne vedhæftede filer

jask

Det sker at vedhæftede filer mister tilhørsforhold, hvilket betyder at de er tilstede i den modtagemappen for vedhæftede filer (se afsnittet Vedhæftede filer), men ikke tilknyttet indlæg. Det sker oftest, når brugere vedhæfter filer, men ikke får klikket Udfør på det endelige indlæg.

I fanebladet Meddelelser, klikkes på Vildfarne vedhæftede filer i menuen til venstre. Her vises en tabel indeholdende alle vildfarne filer og al vigtig information knyttet til hver fil.

Herfra er det muligt at tilknyttet filen til et bestemt indlæg. Først skal du have fundet indlæggets ID, som kan ses i browserens adresselinie når indlægget læses - eksempelvis ..../viewtopic.php?f=43&t=227#p1014, hvor 1014 er indlæggets ID. Angiv denne ID i kolonnen Indlæggets ID for den aktuelle fil. Afmærk herefter boksen Vedhæft fil til indlæg og afslut med at klikke på Udfør nederst.

En vildfaren fil kan slettes ved at afmærke boksen Slet yderst til højre i oversigten og klikke på Udfør. Bemærk at sletningen er uigenkaldelig og kan ikke fortrydes.

Brugere og grupper

jask

Brugere

Brugere er grundlaget for dit board. Som administrator er det derfor vigtigt at kunne administrere brugere fornuftigt. Denne administration foregår i ACP, hvor brugerinformation og deres personlige indstillinger ændres ganske enkelt.

Find fanebladet Brugere og grupper i ACP. Brugeradministrationen kan også nås fra forsiden, via det øverste punkt i Hurtig Tilgang Brugeradministration i navigationmenuen til venstre.

For at kunne administrere en bruger skal du kende og angive brugernavn i tekstfeltet ud for Find en tilmeldt bruger:. Ønsker du at søge efter en tilmeldt bruger, klikkes på [ Find en tilmeldt bruger ], umiddelbart under indtastningsfeltet. Ikke tilmeldte/anonyme besøgende (gæstebruger) kan administreres ved at afmærke feltet "Vælg gæstebruger". Når den rette bruger er fundet og valgt klikkes på Udfør.

Der er 10 forskellige formularer relateret til brugerindstillinger, den relevante vælges i dropdownmenuen øverst til højre. Hver formular giver mulighed for at ændre en række indstillinger samlet i denne. I det følgende gennemgås disse og deres indhold. Når der ændres i en af formularerne klikkes på Udfør placeret nederst på hver af formularerne.

Oversigt

jask

Den første formular som præsenteres når en bruger vælges. Her vises den overordnede information om brugere.

Brugernavn

Navnet på den bruger du administrerer i øjeblikket. Du har her mulighed for at ændre brugernavnet, ved at ændre navnet i tekstfeltet Brugernavn:. Krav til brugernavnes længde er angivet som mellem x og y tegn.

Tilmeldt

Tilmeldingsdato og klokkeslæt for brugers tilmelding på boardet. Tidspunktet kan ikke umiddelbart ændres.

Tilmeldt fra IP-adresse

Bruger tilmeldte sig fra denne IP-adresse. Du kan se finde adressens værtsnavn ved at klikke på selve IP-adressen. Siden genindlæses denne gang med værtsnavnet. Det er også muligt at foretage en whois-søgning på IP-adressen, klik på linket Whois umiddelbart herunder. Herefter popper et nyt vindue om med disse data.

Senest aktiv

Bruger seneste aktivitet på boardet var det viste tidspunkt.

Indlæg

Brugers samlede antal indlæg på boardet.

Advarsler

Antal advarsler udstedt til bruger.

Grundlægger

En grundlægger har alle administratortilladelser og kan ikke udelukkes, slettes eller dennes indstillinger kan kun ændres af en anden grundlægger. Vælg Ja hvis du ønsker at gøre bruger til grundlægger. En brugers grundlæggerstatus fjernes ved at vælge Nej.

Email

Brugers emailadresse. For at ændre denne skrives den nye i tekstfeltet ud for Email:.

Bekræft emailadresse

Teksfeltet anvendes kun som bekræftelse, hvis brugers emailadresse ændres i ovennævnte. Udfyldes denne ikke ændres brugers emailadresse ikke, selvom den er ændret i ovennævnte.

Nyt kodeord

Selv som administrator kan du ikke aflæse dine brugeres kodeord. Her kan du imidlertid tildele bruger et helt nyt. Angiv dette i tekstfeltet ud for Nyt kodeord:. Krav til kodeordets længde er anført.

Vigtigt

Sørg altid for at dette felt er blankt, medmindre du vil ændre brugers kodeord. Hvis du ved et uheld ændrer brugers kodeord, kan det oprindelige ikke genskabes!

Bekræft kodeord

Tekstfeltet anvendes som bekræftelse på det ændrede kodeord ovenfor. Kodeordet du angiver i Bekræft kodeord: skal være identisk med det du angiv ovenfor i tekstfeltet Nyt kodeord:.

Hurtig værktøjer

De tilgængelige muligheder i Hurtig værktøjernes dropdownmenu giver adgang til hurtigt og nemt at ændre grundlæggende indstillinger for bruger. Valgmuligheder er Udeluk pr. brugernavn, Udeluk pr. emailadresse, Udeluk pr. IP-adresse, Slet signatur, Slet avatar, Flyt alle indlæg, Slet alle indlæg og Slet alle vedhæftede filer.

Notater

jask

Et andet aspekt i forbindelse med administration af brugere er muligheden for at kunne se en log over dennes handlinger og modtagne advarsler, sammen med evt. bemærkninger om denne, skrevet af administrator.

For at tilpasse visning af brugers datalog, vælges efter eget ønske i dropdownmenuerne Vis datalog: og Sorter efter:. I Vis datalog: kan vælges hvilken periode der skal vises. I Sorter efter: vælges om data i perioden skal sorteres efter Brugernavn, Dato, IP-adresse eller Loghændelse. Desuden vælges om den valgte log skal sorteres i faldende eller stigende orden. Klik på Udfør for at opdatere visningen efter dit eget ønske.

Det er også her du som administrator har mulighed for at tilføje et notat om pågældende bruger. I den nederste sektion Tilføj brugernotat skrives notatet i tekstfeltet Notater. Klik herefter på Udfør, notatet vil herefter kunne ses i brugers datalog.

Profil

jask

Brugere kan fra tid til anden have data i brugerprofil som kræver at du opdaterer eller sletter disse. Hvis du ikke ønsker at ændre et felt efterlades det tomt. Disse felter kan ændres:

 • ICQ-nummer skal mindst være tre cifre.

 • AOL Instant Messenger kan indeholde alle alfanumeriske tegn.

 • MSN Messenger kan indeholde alle alfanumeriske tegn, men skal have format som en emailadresse (eks. joebloggs@example.com).

 • Yahoo Messenger kan indeholde alle symboler og alfanumeriske tegn.

 • Jabberadresse kan indeholde alle alfanumeriske tegn, men skal have format som en emailadresse (eks. joebloggs@example.com).

 • Hjemmeside kan indeholde alle symboler og alfanumeriske tegn, men skal have en protokol inkluderet (eks. http://www.example.com).

 • Geografisk sted kan indeholde alle symboler og alfanumeriske tegn.

 • Beskæftigelse kan indeholde alle symboler og alfanumeriske tegn.

 • Interesser kan indeholde alle symboler og alfanumeriske tegn.

 • Fødselsdag indstilles med valg i tre dropdownmenuer: Dag:, Måned: og År:. Vælges fødselår vises brugers alder.

Er der oprettet tilpassede profilfelter på boardet, vises under ovennævnte en ekstra sektion med titlen Tilpassede profilfelter. Alle profilfelter er listet her, med mulighed for at ændre i disse.

Brugerindstillinger

JohnHjorth

Brugere har mange indstillinger som de kan anvende for deres konto. Som administrator kan du ændre enhver af disse indstilling. Brugerindstillingerne er grupperet i tre hovedkategorier: Globale indstillinger, Indlægsindstillinger og Indstillinger for visning.

Avatar

jask

Her kan brugers avatar ændres eller tilføjes. Har bruger allerede tilføjet en avatar vises den her.

Afhængig af de valgte avatarindstillinger for boardet (læs mere information om avatarindstillinger her Avatarindstillinger) kan der vælge disse muligheder at vælge imellem, for at ændre i brugers avatar: Upload fra din maskine, Upload fra en URL eller Link off-site. Det er desuden muligt at vælge en avatar fra boardet avatargalleri ved at klikke på knappen Vis galleri ved siden af Lokalt galleri.

Note

De ændringer du foretager i brugers avatar er underlagt de begrænsninger du har sat i avatarindstillingerne.

For at slette en avatar afmærkes boksen Slet avatar under billedet af avataren.

Når du ændret i brugers avatar klikkes på Udfør.

Rang

jask

Her kan brugers rang vælges. Du kan vælge en rang fra Brugerrang: dropdownmenuen. Når du har valgt en rang, klikkes på Udfør for at opdatere brugers rang.

Læs mere om rangordener i afsnittet "Rangadministration".

Signatur

jask

Her kan brugers signatur tilføjes, ændres og slettes.

Har bruger oprettet en signatur vises den i Signatur-feltet. Signaturen kan ændres i dette felt. BBkode og øvrige formateringsværktøjer kan bruges efter ønske. Klik på Udfør for at opdatere brugers signatur med udførte ændringer.

Note

De ændringer du foretager i brugers signatur er underlagt de begrænsninger du at sat i signaturindstillinger.

Grupper

jask

Her listes alle de brugergrupper bruger er medlem af. Og herfra kan du enkelt fjerne bruger fra en gruppe, eller tilknytte bruger til en eksisterende gruppe.

For at tilknytte bruger til en ny brugergruppe anvendes dropdownmenuen nederst ved siden af Tilføj brugeren til gruppen:. Vælg den ønskede gruppe og klik på Udfør, bruger er hermed øjeblikkelig medlem af den nye gruppe.

Bruger fjernes fra en gruppe, ved at finde denne i oversigten og klikke på Slet medlem fra gruppe helt til højre. Du bliver bedt om at bekræfte handlingen på det efterfølgende skærmbillede, klik Ja for at bekræfte.

Tilladelser

jask

Her vises alle brugers tilladelser. For hver gruppe bruger er tilknyttet vises en særskilt sektion med tilladelser relateret til den kategori. For at ændre indstillinger i brugers tilladelser, se afsnittet "Tilladelser".

Vedhæftede filer

jask

Afhængig af indstillinger for vedhæftede filer har bruger måske allerede vedhæftede filer i indlæg. Er det tilfældet, får du her listet alle i denne oversigt. Oversigten viser for hver vedhæftet fil: Filnavn, Emnetitel, Tidspunkt for indsendelse, Filstørrelse og antal Downloads.

Der kan vælges flere forskellige sorteringer af denne oversigt. Find nederst Sorter efter: og vælg i dropdownmenuen hvordan du ønsker listen sorteret. Der kan sorteres efter disse metoder: Filenavn, Filtype, Filstørrelse, Downloads, Indlægstid og Emnetitel. Sorteringsorden vælges i næste dropdownmenu, enten Faldende eller Stigende. Klik på Udfør når de to valg er foretaget.

Klik på filnavnet for at se filen. For at se det indlæg hvor filen er vedhæftet, klikkes på linket umiddelbart under Indlæg:. Brugers vedhæftede filer kan slettes ved at markere boksen i kolonnen Vælg. Når de ønskede filer er valgt, klikkes Slet valgte for at udføre den endelige sletning.

Tip

Alle vedhæftede filer vist på siden kan markeres i en arbejdsgang ved at benytte linket Vælg alle nederst.

Inaktive brugere

jask

Her listes brugere som i øjeblikket er markeret som inaktive, sammen med begrundelsen herfor og tidspunktet for kontoens inaktivitet.

Ved at bruge markeringsboksene yderst til højre, er det muligt at udføre massehandlinger på brugerkonti, som eksempel: Aktivering eller sletning af konti og fremsendelse af påmindelse om at konto skal aktiveres.

Der er fem årsager til at en konto kan være inaktiv:

Konto deaktiveret af administrator

En administrator har manuelt deaktiveret kontoen i Brugeradministration. I brugernoter findes informationer om hvilken administrator der deaktiverede kontoen, vedkommende har måske også efterladt en note om baggrunden.

Profilinformation ændret

Boardet er indstillet til at forlange brugeraktivering ved ændring af nøgleinformationer. Denne bruger har ændret i sine profilinformationer, for eksempel emailadresse. Kontoen afventer brugers genaktivering.

Nyligt oprettet konto

Boardet er indstillet til at forlange konto aktiveret enten af bruger selv eller en administrator. Denne aktivering er ikke foretaget.

Tvungen genaktivering af brugerkonto

En administrator har bedt bruger om at genaktivering af kontoen i Brugeradministration. I brugernoter findes oplysning hvilken administrator der bad om genaktivering, og måske en note om årsagen til denne handling.

Ukendt

Der er ikke logget en årsag til at bruger er inaktiv, det er sansynligt at ændringen er udført af en ekstern applikation, eller at brugeren er tilføjet fra en anden kilde.

Brugertilladelser

jask

Sammen med muligheden for at kunne administrere brugeres information, er det også vigtigt kan kunne vedligeholde og kontrollere brugeres tilladelser på boardet. Brugertilladelser inkluderer muligheder som brug af avatars, private beskeder etc. Globale redaktørtilladelser; som at kunne godkende indlæg, administrere emner og udelukkelser. Og sidst men ikke mindst give tilladelse til hvem der må ændre i tilladelsessystemet, definere tilpassede BBkoder og administrere fora.

Brugertilladelser kan administreres under fanebladet Brugere og Grupper, ved at klikke på Brugertilladelser i venstre navigationmenu. Her kan tildeles globale tilladelser til brugere. I afsnittet Slå bruger op angives i feltet Find en tilmeldt bruger brugernavnet på den bruger du vil ændre tilladelser for. Det er også her muligt at anvende søgefunktionen med [ Find en tilmeldt bruger ]. Gæstebruger (som dækker alle anonyme gæster og brugere som ikke er logget ind) kan administreres ved at afmærke boksen Vælg gæstebruger. Klik herefter på Udfør.

Tilladelser er grupperet i tre kategorier: Bruger, redaktør og administrator. En bruger kan have specielle tilladelser i hver af disse. For at lette administrationen af brugertilladelser, er det muligt at vælge tilladelseroller som indeholder prædefinerede tilladelser.

Vigtigt

Nedenstående beskrives hvordan ændringer i de tre kategorier kan foretages. Bemærk at der for alles vedkommende er tre valgmuligheder. Du kan vælge Ja, Nej eller Aldrig. Vælges Ja tildeles bruger denne tilladelse, mens Nej tildeles bruger ikke tilladelsen, medmindre en anden tilladelse givet andetsteds tilsidesætter dette. Ønsker du derfor helt at udelukke bruger fra denne tilladelse vælges Aldrig. Aldrig tilsidesætter alle andre valg angående denne tilladelse.

For at ændre en brugers Brugertilladelser vælges Brugertilladelser i dropdownmenuen ud for Vælg type, vælg herefter Udfør. Vælg den tilladelserolle bruger skal tildeles. Ønsker du en mere nuanceret tilladelsestildeling for bruger, klikkes på linket Avancerede tilladelser til højre. En ny formular vises nu under Rolle-valget. I denne vises fire typer tilladelser der kan ændres: Indlæg, Profil, Diverse og Private beskeder.

For at ændre en brugers Globale redaktørtilladelser vælges Globale redaktørtilladelser i dropdownmenuen ud for Vælg type, vælg herefter Udfør. Vælg den tilladelserolle bruger skal tildeles. Ønsker du en mere nuanceret tilladelsestildeling for bruger, klikkes på linket Avancerede tilladelser til højre. En ny formular vises nu under Rolle-valget. I denne vises tre typer tilladelser der kan ændres: Indlægshandlinger, Diverse og Emnehandlinger.

For at ændre en brugers Administratortilladelser vælg Administratortilladelser i dropdownmenuen ud for Vælg type, vælg herefter Udfør. Vælg den tilladelserolle bruger skal tildeles. Ønsker du en mere nuanceret tilladelsestildeling for bruger, klikkes på linket Avancerede tilladelser til højre. En ny formular vises nu under Rolle-valget. I denne vises seks typer tilladelser der kan ændres: Tilladelser, Indlæg, Diverse, Brugere & Grupper, Indstillinger og Fora.

Brugeres forumtilladelser

jask

Sammen med muligheden for at ændre brugeres kontorelaterede tilladelser, er det også muligt at ændre disses forumtilladelser. Forumtilladelser er forskellige fra brugertilladelser, på den måde at de er direkte relateret og bundet til fora. I Brugeres forumtilladelser kan du ændre indstillinger for en bruger ad gangen.

Start med at angive brugers brugernavn i feltet Find en tilmeldt bruger. Vil du ændre gæstebrugers forumtilladelser mærkes boksen Vælg gæstebruger af. Klik på Udfør for at fortsætte.

Figur 3.6. Udvælg fora til brugers forumtilladelser

Udvælg fora til brugers forumtilladelser

Udvælg de fora hvor brugers forumtilladelser skal tildeles eller ændres. I dette eksempel er de to underfora "Typografier" og "MODs" i overforummet "Olympus" valgt. Brugers tilladelser i disse to underfora kan nu ændres eller opdateres.


Du kan nu tildele forumtilladelser til bruger. Der er to metoder at gøre det på: Du kan vælge et eller flere specifikke fora eller vælge en kategori eller et overforum sammen med alle tilknyttede underfora. Klik på Udfør for at fortsætte tildeling af tilladelser i de valgte fora. Siden Indstilling af tilladelser vises nu med samtlige valgte fora repræsenteret. Nu vælges hvilke forumtilladelser du ønsker at ændre. I dropdownmenuen øverst vælges enten Forumtilladelser eller Redaktørtilladelser. Klik på Udfør umiddelbart til højre for valgmenuen. Nu kan du vælge den rette rolle for bruger i hvert af foraen. Ønsker du en mere nuanceret tilladelsetildeling, klikkes på linket Avancerede tilladelser ved det pågældende forum (brug radioknapperne i denne nye menu). Når de ønskede ændringer er foretaget, klikkes på Anvend alle tilladelser hvis du er i Avancerede tilladelser, eller på samme Anvend alle tilladelser nederst på siden for at udføre alle ændringer foretaget på siden.

Tilpassede profilfelter

jask

Det er muligt at oprette til formålet Tilpassede profilfelter, hvor brugere eller administrator har mulighed for at angive yderligere personlig information. Administrator bestemmer hvor disse felter vises og om de skal vises for alle.

Opret et tilpasset profilfelt fra ACP, klik på fanen Brugere og Grupper og herefter på linket Tilpas profilfelter i venstre side. Under oversigten til venstre for dropdownmenuen og knappen Opret et nyt felt, angives først navnet på det nye profilfelt der skal oprettes. Vælg herefter felttype i dropdownmenuen, hvor der kan vælges mellem Tal, Enkelt tekstfelt, Tekstområde, Boolsk udtryk (ja/nej), Dropdownmenu og Dato. For at fortsætte klikkes på Opret et nyt felt. Nedenfor gennemgås de tre typer indstillinger et tilpasset profilfelt kan indeholde.

Tilføj profilfelt

 • Felttype: Beskrivelse af feltets indhold, jævnfør ovennævnte og bestemmes allerede ved oprettelsen, hvorfor det ikke kan ændres her.

 • Feltidentifikation: Feltidentifikationen er et entydigt navn til at identificere profilfeltet i databasen og i skabeloner.

 • Vis profilfelt offentligt: Profilfeltet vises på alle sider valgt under Belastning. Vælges Nej, vises feltet ikke på emnesider, profiler og liste over tilmeldte brugere.

Synlighedsindstillinger

 • Vis i brugerkontrolpanel: Afmærkes boksen kan brugere ændre i profilfeltet via brugerkontrolpanelet.

 • Vis på tilmeldingsskærmbilledet: Afmærk boksen for at vise feltet på skærmbilledet for tilmelding.

 • Vis når emne læses: Feltet vises i sammen med brugers profil.

 • Krævet felt: Profilfeltet forlanges udfyldt eller at der foretages valg af bruger eller administrator. Er Vis på tilmeldingsskærmbilledet fravalgt forlanges feltet udfyldt når brugere ændrer i profilinformationer.

 • Skjul profilfelt: Feltet kan kun ses af brugeren, administratorer og redaktører. Er Vis på tilmeldingsskærmbilledet fravalgt, kan brugeren ikke se eller ændre i feltet. Feltet vil kun kunne ændres af administratorer.

Sprogspecifikke indstillinger

 • Feltnavn som brugere ser det: Feltet vises med denne titel overfor brugere.

 • Feltbeskrivelse: Forklaringen på feltet som den vises til brugere.

Når disse indstillinger er foretaget klikkes på knappen Indstillinger for felttype nederst. Angiv her de ønskede parametre og klik herefter på Gem. Har du mere end et sprog installeret på boardet vil du i stedet for knappen Gem, se knappen Sproglige definitioner, hvor du kan oversætte feltnavn og beskrivelse til disse sprog, herefter kan du gemme. Oprettes feltet uden problemer ser du herefter en bekræftelse herpå. Tillykke!

Rangadministration

jask

Brugere kan tildeles en rang eller specielle titler. Som administrator er det op til dig at oprette og administrere disse. Rangnavne bestemmes alene af administrator, det naturligvis er en god ide at rangordner følger boardets overordnede formål.

Note

Når en bruger tildeles en rang, er det vigtigt at huske at der ikke tilknyttes eller ændres på brugers tilladelser i den forbindelse. Hvis du for eksempel opretter en rang med navnet "Superredaktør" og tildeler den til en bruger, får bruger ikke automatisk redaktørtilladelser. Tilladelser tilknyttes særskilt pr. bruger eller gruppe.

Rangadministration foretages i ACP, ved at klikke på fanen Brugere og Grupper og herefter på linket Rangadministration i venstre side. Alle eksisterende rangordner vises.

Klik på knappen Tilføj ny rang under ranglisten, for at oprette en ny. Angiv først rangens navn i Rangtitel. Hvis du har uploadet et billede, som skal tilknyttes denne rang, i mappen /images/ranks/, vælges dette i dropdownmenuen. Til sidst vælges om rangen skal være en "speciel rang". En speciel rang kan tildeles brugere af administrator, og tildeles ikke med baggrund i antal indsendte indlæg. Vælges Nej skal Minimum antal indlæg udfyldes med det antal indlæg bruger skal have indsendt før rangen tildeles. Klik på Udfør for at tilføje den nye rang.

For at ændre indstillinger for en eksisterende rang, klikkes på den grønne "Rediger" ud for rangen i oversigtens kolonne Handling.

En rang slettes samme sted, her benyttes den røde knap "Slet" i kolonnen Handling. Bekræft sletningen ved at klikke på Ja i det efterfølgende skærmbillede.

Brugersikkerhed

jask

Som supplement til brugeradministrationen, er det desuden vigtigt at beskytte boardet mod uønskede tilmeldinger og brugere. I sektionen Brugersikkerhed kan administreres udelukkelse og blokering af brugernavne, email- og IP-adresser, og brugere kan beskæres. Brugere, hvis data matcher blot en af udelukkelsedefinitionerne, vil ikke være i stand til at tilgå boardet.

Udeluk emailadresser

jask

Det kan vise sig at være nødvendigt at hindre tilmelding fra bestemte emailadresser. Det kan handle om bestemte brugere eller spambotter du har kendskab til. I afsnittet Udeluk emailadresser, bestemmes hvilke emailadresser der skal udelukkes, dennes varighed og en eventuel begrundelse for udelukkelsen.

Angiv den eller de emailadresser der ønsket udelukket eller blokeret for i feltet Udeluk emailadresser. Klik på Udfør for at effektuere ændringerne.

Udeluk emailadresser

 • Emailadresse: I tekstboksen skrives de adresser der skal udelukkes. Flere adresser angives på hver sin linie, og * bruges som ubekendt, ved angivelse af delvise adresser.

 • Varighed af udelukkelse: Her bestemmes hvor længe emailadressens udelukkelse skal være aktiv. I dropdownmenuen kan vælges nogle almene værdier, baseret på eksempelvis timer eller dage. Udelukkelsens varighed kan også indstilles til en bestemt dato ved at vælge Indtil ->, og herefter angive datoen i formatet "ÅÅÅÅ-MM-DD" under dropdownmenuen.

 • Ekskluder fra udelukkelse: Vælg "Ja" for at ekskludere den eller de angivne emailadresser fra en bredere udelukkelse.

 • Udelukkelsesgrund: Angiv eventuelt en kort begrundelse for udelukkelsen som en note til dig selv.

 • Vist udelukkelsesgrund: Denne begrundelse vises for brugere som forsøger at tilmelde sig med den blokerede emailadresse og kan være forskellig for ovennævnte interne Udelukkelsesgrund.

Det er desuden muligt at ophæve emailadressers udelukkelse eller ekskludering ved at anvende det nederste afsnit Ophæv udelukkelse eller ekskludering. Klik på Udfør når de ønskede adresser er markeret.

Ophæv udelukkelse eller ekskludering

 • Emailadresse: I oversigten vises alle emailadresser som i øjeblikket er udelukket. Vælg den eller de emailadresser hvis udelukkelse skal ophæves.

  Tip

  Brug den rette kombination af mus og tastatur for at vælge flere emailadresser. Den mest almindelige metode er at holde tasten CTRL nede, og herefter med musen klikke på de adresser som skal vælges, slip CTRL-tasten når alle ønskede er valgt.

 • Varighed af udelukkelse: Her vises længden af den valgte adresses udelukkelse, den kan ikke ændres. Vælges mere end en emailadresse, vises kun en udelukkelsesperiode.

 • Udelukkelsesgrund: Her vises årsagen til udelukkelsen, den kan ikke ændres. Vælges mere end en emailadresse, vises kun en udelukkelsegrund.

 • Vist udelukkelsesgrund: Her vises den begrundelse som den udelukkede emailadresse får vist, den kan ikke ændres. Vælges mere end en emailadresse, vises kun en udelukkelsebegrundelse.

Udeluk IP-adresser

jask

Det kan også vise sig nødvendigt at hindre tilmelding fra bestemte IP-adresser eller værtsnavne. Det kan handle om bestemte brugere eller spambotter du har kendskab til. I afsnittet Udeluk IP-adresser, bestemmes hvilke IP-adresser og værtsnavne der skal udelukkes, dennes varighed og en eventuel begrundelse for udelukkelsen.

For at udelukke, angives IP-adresser eller værtsnavne i feltet IP-adresser eller værtsnavne. Klik på Udfør for at effektuere ændringerne.

Udeluk IP-adresser

 • IP-adresser eller værtsnavne: I tekstboksen skrives de adresser eller værtsnavne der skal udelukkes. Flere adresser angives på hver sin linie, og * bruges som ubekendt, ved angivelse af delvise adresser.

 • Varighed af udelukkelse: Her bestemmes hvor længe IP-adressens eller hostnavnet skal udelukkes. I dropdownmenuen kan vælges nogle almene værdier, baseret på eksempelvis timer eller dage. Udelukkelsens varighed kan også indstilles til en bestemt dato ved at vælge Indtil ->, og herefter angive datoen i formatet "ÅÅÅÅ-MM-DD" under dropdownmenuen.

 • Ekskluder fra udelukkelse: Vælg "Ja" for at ekskludere angivne IP-adresser eller værtsnavne fra en bredere udelukkelse.

 • Udelukkelsesgrund: Angiv eventuelt en kort begrundelse for udelukkelsen som en note til dig selv.

 • Vist udelukkelsesgrund: Denne begrundelse vises for brugere som forsøger at tilmelde sig fra den blokerede IP-adresse og kan være forskellig for ovennævnte interne Udelukkelsesgrund.

Det er desuden muligt at ophæve IP-adresser og værtsnavnes udelukkelse eller ekskludering ved at anvende det nederste afsnit Ophæv udelukkelse eller ekskludering. Klik på Udfør når de ønskede adresser er markeret.

Ophæv udelukkelse eller ekskludering

 • IP-adresser eller værtsnavne: I oversigten vises alle IP-adresser og værtsnavne som i øjeblikket er udelukket eller ekskluderet. Vælg den eller de adresser eller navne hvis udelukkelse skal ophæves.

  Tip

  Brug den rette kombination af mus og tastatur for at vælge flere IP-adresser eller værtsnavne. Den mest almindelige metode er at holde tasten CTRL nede, og herefter med musen klikke på de adresser og navne som skal vælges, slip CTRL-tasten når alle ønskede er valgt.

 • Varighed af udelukkelse: Her vises længden af den valgte adresses udelukkelse, den kan ikke ændres. Vælges mere end en IP-adresse eller et værtsnavn, vises kun en udelukkelsesperiode.

 • Udelukkelsesgrund: Her vises årsagen til udelukkelsen, den kan ikke ændres. Vælges mere end en adresse, vises kun en udelukkelsegrund.

 • Vist udelukkelsesgrund: Her vises den begrundelse som den udelukkede IP-adresse får vist, den kan ikke ændres. Vælges mere end en adresse, vises kun en udelukkelsebegrundelse.

Udeluk brugere

jask

Problematiske brugere, som ikke følger boardets regler, kan som konsekvens heraf eventuelt udelukkes for en periode eller permanent. På siden Udeluk brugere administreres alle udelukkede brugernavne.

For at udelukke brugere, angives brugernavne eller -navne i feltet Brugernavn. Klik på Udfør for at effektuere ændringerne.

Udeluk et eller flere brugernavne

 • Brugernavn: I tekstboksen skrives de brugernavne der skal udelukkes. Flere navne angives på hver sin linie, og * bruges som ubekendt, ved angivelse af delvise brugernavne.

 • Varighed af udelukkelse: Her bestemmes hvor længe brugernavnet skal udelukkes. I dropdownmenuen kan vælges nogle almene værdier, baseret på eksempelvis timer eller dage. Udelukkelsens varighed kan også indstilles til en bestemt dato ved at vælge Indtil ->, og herefter angive datoen i formatet "ÅÅÅÅ-MM-DD" under dropdownmenuen.

 • Ekskluder fra udelukkelse: Vælg "Ja" for at eksludere anførte brugere fra en bredere udelukkelse.

 • Udelukkelsesgrund: Angiv eventuelt en kort begrundelse for udelukkelsen som en note til dig selv.

 • Vist udelukkelsesgrund: Denne begrundelse vises når den udelukkede bruger forsøger at logge ind og kan være forskellig for ovennævnte interne Udelukkelsesgrund.

Det er desuden muligt at ophæve brugeres udelukkelse eller ekskludering fra samme, ved at anvende det nederste afsnit Ophæv udelukkelse eller ekskludering. Klik på Udfør når de ønskede brugernavne er markeret.

Ophæv udelukkelse eller eksludering

 • Brugernavn: I oversigten vises alle brugere som i øjeblikket er udelukket. Vælg det eller de brugernavne hvis udelukkelse skal ophæves.

  Tip

  Brug den rette kombination af mus og tastatur for at vælge flere brugernavne. Den mest almindelige metode er at holde tasten CTRL nede, og herefter med musen klikke på de navne som skal vælges, slip CTRL-tasten når alle ønskede er valgt.

 • Varighed af udelukkelse: Her vises længden af det valgte brugernavns udelukkelse, den kan ikke ændres. Vælges mere end et brugernavn vises kun en udelukkelsesperiode.

 • Udelukkelsesgrund: Her vises årsagen til udelukkelsen, den kan ikke ændres. Vælges mere end en bruger, vises kun en udelukkelsegrund.

 • Vist udelukkelsesgrund: Her vises den begrundelse som den udelukkede bruger får vist, den kan ikke ændres. Vælges mere end en bruger, vises kun en udelukkelsebegrundelse.

Afvis brugernavne

jask

Det er muligt at forbyde tilmelding med bestemte brugernavne, eller brugernavne som indeholder definerede tegnkombinationer. Det kan være nyttigt at forbyde tilmelding med brugernavne som ligner andre vigtige brugere på boardet. Administration af afviste brugernavne foretages i ACP fra fanebladet Brugere og Grupper, ved at klikke på Afvis brugernavne i venstre menu.

Find afsnittet Tilføj afvisning af brugernavn og angiv det brugernavn der skal afvises i tekstfeltet Brugernavn.

Tip

Du kan udvide antallet af brugernavne, ved at bruge (*) som ubekendt. For eksempel kan ethvert brugernavn der ligner "JoeBloggs", dækkes ved at angive "Joe*". Herved forhindres tilmelding for brugernavne startende med "Joe".

Klik på Udfør når brugernavn er angivet.

For at fjerne et brugernavns forbud eller afvisning afvendes sektionen Fjern afvisning af brugernavn nederst. Vælg det eller de brugernavne i listen Brugernavn, som skal fjernes. Klik på Udfør når valget er foretaget.

Beskær brugere

jask

I phpBB3 er det muligt at slette eller deaktivere brugere med det formål at fjerne inaktive brugere. Beskær brugere giver mulighed for at slette brugere blandt andet med baggrund i bl. a. antal indlæg, senest aktiv. Samtidig med sletning af en brugerkonto kan også vælges at brugers indlæg skal slettes.

I sektionen Beskær brugere kan enhver kombination af de tilgængelige kriterier anvendes. Udfyld derfor alle de felter som dækker de brugere du vil beskære. Klik på Udfør når du er klar til at beskære brugere efter de valgte kriterier.

Beskæring af brugere

 • Brugernavn: Angiv det brugernavn der skal beskæres. (*) kan anvendes som ubekendt og beskæring vil omfatte alle brugere der falder indenfor dette kriterie.

 • Email: Den emailadresse der skal beskæres, også her kan (*) som ubekendt for at dække et større antal adresser.

 • Tilmeldt: Beskæring efter tidspunktet for brugeres tilmelding på boardet. For at beskære brugere tilmeldt før en bestemt dato, vælges Før, og Efter for at beskære brugere tilmeldt efter en bestemt dato. Denne dato angives i feltet til højre for valgmenuen i formatet YYYY-MM-DD. Vær omhyggelig med dette valg.

 • Senest aktiv: Beskæring efter brugeres seneste aktivitet på boardet. For at beskære brugere hvis seneste aktivitet er før en bestemt data, vælges Før i menuen, og efter en bestemt, vælges Efter. Sidstnævnte metode er nyttig for at beskære brugere som ikke længere er aktiv på boardet. Dato angives i feltet til højre for valgmenuen i formatet YYYY-MM-DD. Vær omhyggelig med dette valg.

 • Indlæg: Beskæring af brugere baseret på antal indlæg. Kriteriet kan være mere end, mindre end eller svarer til - et specifikt antal indlæg. Den angivne værdi skal være et postivt heltal.

 • Beskær brugere: De specifikke brugere der ønskes beskåret. Angiv hvert brugernavn på en ny linie. (*) kan anvendes i brugernavne som ubekendt.

 • Slet beskårede brugeres indlæg: Når brugere slettes helt (gælder ikke for deaktivering), skal der træffes beslutning om disse brugeres indlæg skal slettes eller biholdes. Vælg Ja for at slette indlæg og Nej for at bevare indlæggene på boardet.

 • Deaktiver eller slet: Vælg om beskårede brugere skal slettes helt fra boardet, eller blot deaktiveres.

Advarsel

Beskæring af brugere kan ikke fortrydes! Vær derfor omhyggelig med de kriterier der anvendes ved beskæring af brugere.

Grupper

jask

Når brugere tilknyttes forskellige Brugergrupper, er det langt lettere at tildele tilladelser til mange brugere på en gang. phpBB 3.0 indholder seks prædefinerede grupper: Administratorer, Bottter, Globale redaktører, Gæster, Tilmeldte brugere, and Tilmeldte COPPA-brugere.

Gruppetyper

jask

Der findes to typer grupper:

Prædefinerede gruppper

Disse grupper er oprette som standard i phpBB 3.0. De kan ikke slettes, da boardet bruger dem i forbindelse med boardet forskellige muligheder. Der er dog stadig mulighed for at ændrer disse gruppers egenskaber (beskrivelse, farve, rang, avatar m.m.) og gruppeledere. For eksempel tilknyttes brugere der tilmelder sig automatisk gruppen "Tilmeldte brugere". Forsøg ikke at flytte brugere manuelt via databasen, i værste fald ophører dit board med fungere.

Administratorer

Denne brugergruppe indeholder alle administratorer på boardet. Alle grundlæggere er administratorer, men ikke alle administratorer er grundlæggere. Du kan bestemme hvad administratorer kan foretage sig på boardet ved at administrere denne gruppe.

Botter

Denne brugergruppe er beregnet til "botter", "spiders" og "crawlers", som er automatiserede agenter, der normalt anvendes af søgemaskiner til at opdatere deres databaser. phpBB 3.0 har egenskaberne til at imødegå de almene problemer søgemaskiner møder når boardet gennemsøges. Læs mere information i afsnittet Bot-administration.

Globale redaktører

Globale redaktører har redaktørtilladelser i alle fora på boardet. Du kan ændre gruppens tilladelser i gruppetilladelser.

Gæster

Gæster er de besøgende på boardet som ikke er logget ind. Du kan begrænse hvad gæster kan på boardet ved at administrere denne gruppe.

Tilmeldte brugere

Tilmeldte brugere udgør en stor del af boardets brugere. Administrer denne brugergruppe for at bestemme hvad tilmeldte brugere har tilladelse til.

Tilmeldte COPPA-brugere

Tilmeldte COPPA-brugere er basalt set det samme som almindelig tilmeldte brugere, bortset fra at de er underlagt COPPA. Child Online Privacy Protection Act - en lov i USA, gældende for brugere under 13 år. Det er vigtigt at administrere tilladelser for denne gruppe for at beskytte brugere tilknyttet denne. COPPA gælder ikke for brugere udenfor U.S.A. og kan deaktiveres på boardet.

Brugerdefinerede grupper

Brugergrupper oprettet udover førnævnte kaldes "Brugerdefinerede grupper". Der kan oprettes et ubegrænset antal grupper, de kan slettes, gruppeledere udpeges, og som med de prædefinerede grupper, kan egenskaberne ændres.

I afsnittet Gruppeadministration i ACP vises "Prædefinerede grupper" og "Brugerdefinerede grupper" i to oversigter.

Gruppeegenskaber

En gruppe kan have disse egenskaber:

Gruppenavn

Brugergruppens navn.

Gruppebeskrivelse

Brugergruppens beskrivelse, som vises oversigten.

Vis gruppe i farveforklaring

Brugergruppen vises i farveforklaringen tilknyttet funktionen "Hvem er online". Bemærk at det kun giver mening hvis du har valgt en speciel farve for denne gruppe.

Gruppe kan modtage private beskeder

Tillader at sende private beskeder til hele gruppen. Bemærk venligst at det kan være problematisk at tillade dette for f.eks tilmeldte brugere. Der er ingen tilladelseindstilling som forhindrer at sende pb'er til grupper, så alle som er i stand til at sende private beskeder kan sende til denne til denne gruppe!

Maksimalt antal private beskeder pr. mappe for medlemmer af gruppe

Denne indstilling overskriver indstillingerne for maksimalt antal private beskeder i en mappe. En værdi på "0" betyder at brugerens standardgrænse bruges. Se sektionen brugerindstillinger, som indeholder mere information om private beskeder.

Gruppefarve

Brugeres brugernavn vises med denne farve på alle forumsider, hvis gruppen er valgt som standardgruppe, se også afsnittet "Standardgruppe". Er Vis gruppe i farveforklaring valgt, vises gruppens navn med denne farve underst i "Hvem er online".

Grupperang

Brugere med denne gruppe som standardgruppe (se afsnittet "Standardgruppe") får tilknyttet denne rang under brugernavn. Bemærk at du kan ændre brugers rang til en anden end denne grupperang. Læs mere i afsnittet om brugerrang.

Gruppeavatar

Brugere med denne gruppe som standardgruppe (se afsnittet "Standardgruppe") får tilknyttet denne avatar. Bemærk at brugere med rette tilladelser kan vælge en anden avatar. Læs mere i afsnittet om avatars.

Standardgruppe

Da der kan tilknyttets forskellige egenskaber som farver og avatars til brugergrupper (se afsnittet "Gruppeegenskaber", og brugere kan være medlem af to eller flere grupper som har forskellige egenskaber, for eksempler avatars. Hvilken af disse avatars vil bruger få tilknyttet?

Bruger og administratorer kan vælge en af disse grupper som "Standardgruppe". Herved tilknyttes denne gruppes egenskaber til bruger. Bemærk at det ikke er muligt at kombinere egenskaber fra to grupper: Har den ene gruppe en rang og ingen avatar og en anden gruppe kun en avatar, er det altså ikke muligt at vise rang fra den første gruppe og avataren fra en anden. Der må træffes beslutning om hvilken gruppe der skal være "Standardgruppe".

Vigtigt

Valg af standardgruppe har ingen indflydelse på tilladelser. Der er ingen gevinst på det område ved at vælge en anden standardgruppe. Brugers tilladelser vil være de samme uanset hvilken brugergruppe der vælges som standard.

Der er to metoder hvormed valg af standardgruppe kan ændres. Det kan gøres enten gennem brugeradministration (se afsnittet "Brugere og grupper") eller direkte i Gruppeadministration. Anvendes gruppeadministrationen er det vigtigt at være opmærksom på at når standardgruppen ændres her, ændres standardgruppe for alle medlemmer af gruppen og ændrer også deres standardgruppe. Som eksempel, hvis du ændrer standardgruppe for "Tilmeldte brugere" ved at bruge linket Sæt gruppe som alle medlemmers standardgruppe øverst, får alle brugere i denne gruppe ændret standardgruppe, også medlemmer af administrator- og redaktørgrupperne, i og med de også er medlemmer af gruppen "Tilmeldte brugere".

Vigtigt

Vælges en standardgruppe med rang og avatar tilknyttet, overskrives brugeres eksisterende avatars og rang med gruppens.

Tilladelser

jask

Du får brug for at kontrollere hvad brugere kan og ikke kan på dit board. Med det fleksible og fintmaskede tilladelsesystem i Olympus har du meget store muligheder at specificere og administrere bruger- og gruppetilladelser. Grundlæggende opereres med to typer tilladelser - Globale tilladelser som gælder for hele boardet og ikke er knyttet til fora eller indlæg, og Forumbaserede tilladelser som anvendes til at bestemme tilladelser for hvert forum.

For at forstå hvordan tilladelser indstilles og hvordan tilladelsesystemet betjenes, er det vigtigt at få identificeret de forskellige typer tilladelser og de skærmbilleder som findes under fanen Tilladelser i ACP:

Globale Tilladelser

Har effekt på hele boardet og er ikke knyttet til specifikke fora. Disse tilladelser inkluderer brugertilladelser, som kan begrænse brugen af UCP, søgninger, private beskeder, avatars, signaturer etc. Administratortilladelser hører også under globale tilladelser.

Forumbaserede tilladelser

Har kun betydning for specifikke fora og indstilles for hvert forum pr. bruger eller gruppe individuelt. Tilladelserne er opdelt i to typer: Bruger- og redaktørtilladelser. Den første bestemmer om en bruger eller en gruppe kan se forummet, skrive indlæg osv. Den anden om brugere eller en gruppe kan udføre redaktørhandlinger i forummet.

Rollebaserede tilladelser

For at lette instillingerne, kan der oprettes specifikke sammensætninger af tilladelser som knyttes til roller eller opgaver på boardet. Rollerne kan efterfølgende bruges til at tildele ensartede tilladelser til brugere eller grupper. phpBB er udstyret med nogle standardroller du kan gøre brug af. F.eks er det under forumbaserede tilladelser muligt at tildele brugere rollerne Standardredaktør, Simpel redaktør eller Fuldgyldig redaktør m.fl. Var denne mulighed ikke tilstede, måtte alle tilladelser tildeles brugere individuelt.

Tilladelsemasker

I dette afsnit skal du ikke indstille eller ændre noget. Men du kan få et overblik over brugeres eller gruppers endelige tilladelser og se resultatet af de ændringer der er foretaget i de øvrige afsnit. Dette overblik kan være særdeles nyttigt når du har behov for at fejlrette i tilladelser, når brugere f.eks. tilsyneladende ikke har de tilladelser de burde have.

Figur 3.7. Globale og lokal tilladelser

Globale og lokal tilladelser

Globale og lokale tilladelser


Note

Hver tilladelse kan knyttes til en gruppe eller en bruger. Hvis det er muligt, anbefales det at tildele tilladelsen til en gruppe. Et eksempel på hvorfor: Når du vil tilføje en ny redaktør til et forum, kan du blot tilføje ham til den gruppe, der allerede har disse beføjelser. Alternativet ville være at give brugeren individuelle redaktørtilladelser i forummet.

Når tilladelser vælges, vil du se tre mulige valg - NEJ, JA og ALDRIG. NEJ er standardværdien i alle tilladelser. Vælger du JA, har dette valg forrang for et NEJ valgt andre steder. Men vælges ALDRIG får dette valg forrang for et JA valgt andre steder i brugeres indstillinger. Dette gennemgås nøjere i afsnittet tilladelsemasker.

Globale tilladelser

jask

De globale indstillinger er den første sektion du finder under fanen Tilladelser. Her tildeles tilladelser til brugere, globale redaktører og administratorer. Sektionen indeholder fire underafsnit:

Brugertilladelser

Her kan ovennævnte tilladelser tildeles til specifikke brugere. For at lette det administrationen af tilladelser anbefales det generelt at tildele tilladelser til grupper, som beskrevet her.

Gruppetilladelser

Samme som ovennævnte, med den forskel at her angiver du en gruppe som skal tildeles eller have ændret tilladelser.

Administratorer

På denne side bestemmer du hvilke af boardets brugere eller grupper der skal have adgang til ACP. Her er det muligt at ændre nuværende tilladelser og at tilføje nye administratorer eller administratorgrupper.

Globale redaktører

Her ses boardets globale redaktører, altså brugere som kan redigere i alle boardets fora. phpBB er udstyret med standardgruppen globale redaktører, hvor de rette og nødvendige tilladelser er tildelt.

For at tilføje eller ændre tilladelser vælges det afsnit. Vælg herefter gruppenavn i dropdownmenuen eller indtast brugernavn. Se Figur 3.8, "Vælg en gruppe når tilladelser ændres" skærmbilledet.

Figur 3.8. Vælg en gruppe når tilladelser ændres

Vælg en gruppe når tilladelser ændres

Denne side vises når du klikker på Gruppetilladelser. Her vælges den gruppe du ønsker at ændre tilladelser for.


Når du har valgt bruger eller gruppe, vises en side hvor du kan vælge specifikke tilladelser. Bemærk nogle få punkter på dene side - dropdownmenuen, hvor der vælges hvilken typ tilladelser der skal ændres, linket til Avancerede tilladelser, hvor der er mulighed for meget fintmasket tildeling af tilladelser, og dropdownmenuen Rolle, som giver mulighed for at tildele et helt foruddefineret tilladelsesæt som passer til den givne opgave.

Figur 3.9. Indstilling af globale tilladelser for brugere og grupper

Indstilling af globale tilladelser for brugere og grupper

Dette skærmbillede vises når du har har valgt en bruger eller gruppe i en af de to første sektioner af de globale tilladelser. Her ændrer du globale tilladelser som f.eks kontrol over profilindstillinger, søgning, private beskeder etc. Ved at vælge Globale redaktørtilladelser eller Administratortilladelser i dropdownmenuen kan yderligere indstillinger ændres for bruger eller gruppe.


Forumbaserede tilladelser

Rollebaserede tilladelser

Tilladelseroller

Typografier

jask

Boardets fremtræden bestemmes af den valgte typografi, og det er ganske enkelt at vælge en anden og dermed ændre boardets udseende radikalt. Netop muligheden for at give boardet sit helt eget og unikke præg er vigtigt når man ønsker et interessant board. Valg af typografi kan eventuelt også anvendes til at signalere formålet med boardet. I Typografier kan alle tilgængelige typografier på boardet administreres.

En typografi i phpBB 3.0 består af tre hovedelementer: skabeloner, temaer og grafikpakker.

Skabeloner

Skabeloner er de HTML-filer som bestemmer typografiens layout.

Temaer

Temaer er en kombination af farveskemaer og grafik som bestemmer boardets basale udseende.

Grafikpakker

Grafikpakker indeholder de billeder og den grafik boardet benytter sig af. Grafikpakkerne er uafhængig af den valgte typografi, og kan derfor i princippet anvendes på tværs i alle typografier.

Figur 3.10. Typografioversigt

Typografioversigt

Her vises alle boardet typografier, både installerede og ikke installerede, og hvor mange brugere der anvender de enkelte typografier. Herfra er det også muligt at ændre en typografis oplysninger.


Det er ikke en simpel opgave at oprette en ny typografi og er normalt særdeles tidskrævende. phpBB-communityets talentfulde designere gør deres typografier offentligt tilgængelige for alle. Ønsker du ikke selv at bruge ressourcer på at oprette din egen typografi, men gerne vil installere en anden typografi, er det første sted at søge typografisektionen på phpBB.com, hvor der findes en række nyttige links, blandt andet:

Typografidemoer

Her er der mulighed for at afprøve og se de tilgængelige typografier i funktion på et kørende board, og afprøve hvordan alle elementer på boardet ser ud. Du kan browse alle typografier indtil du finder en der falder i din smag. Demoen giver samtidig links til download af de enkelte typografier og til typografidatabasen.

Typografidatabase

Indeholder alle typografier valideret og godkendt af phpBB.com's Styles Team. Typografierne kontrolleres for at sikre at de ikke implementerer sikkerhedshuller på boardet og at de virker korrekt. Typografierne kan sorteres efter versionnumre, farve og kategori for at gøre det enklere at finde en bestemt slags typografi. Alle typografier i databasen har link til demoen, hvor det er muligt at se dem i funktion.

Installation og administration af typografier

jask

Når du har valgt og downloadet en ny typografi udpakkes filen lokalt på din PC, herefter uploades hele det udpakkede indhold til boardets server. Vær omhyggelig med at uploade hele typografimappen indeholde undermapperne template, theme og imageset til serverens styles-mappe. Eneste undtagelse er når en typografi baserer sine skabeloner, tema eller grafikpakke på en andens. Du bliver ved download informeret, hvis dette er tilfældet og hvilken typografi der arves elementer fra. Den typografi, der genbruges elementer fra, skal også være installeret.

Når alle nødvendige filer er uploadet, kan den nye typografi installeres. Installation foretages i fanen Typografier i ACP. Her vises en oversigt med flere typografier, den forudinstallerede prosilver, subsilver2, og også de typografier du netop har uploadet. Oversigtet er delt i to, den første indeholdende allerede installerede typografier og den anden uploadede, men ikke installerede typografier. Sidstnævnte installeres ved at klikke på linket Installer udfor typografiens navn.

Når du klikker på Installer bliver du bedt om at tage stilling til to spørgsmål:

 • Aktiv: Vælges Nej, vil typografien ikke være tilgængelig for brugere, kun administratorer kan afprøve den fra ACP.

 • Standardtypografi for boardet: Her vælges om typografien skal være boardets fremtidige standard, den som nye brugere og gæster ser. Læs mere om indstilling og ændring af boardets standardtypografi i afsnittet "Board grundlæggende".

Klik på Udfør når disse valg er foretaget.

Nu har vi gennemgået installationen af en typografi. Imidlertid sprang vi over de resterende muligheder på oversigtsiden, de er:

 • Oplysninger: Linket leder til typografiens detaljer, med mulighed for at ændre dens navn, copyrights og de elementer den anvender. Desuden er der mulighed for at bestemme om den skal være aktiv eller ej.

 • Aktiver/Deaktiver: Linket giver mulighed for, let og hurtigt, at sætte typografien inaktiv eller aktiv.

 • Eksporter: Giver mulighed for at eksportere typografien inklusive ønskede elementer. Der kan vælges mellem at downloade filen eller at gemme den i serverens store-mappe. Det er nyttigt at pakke hele typografien, så den kan anvendes et andet sted eller af andre.

 • Slet: Brug dette link til at slette typografier. I forbindelse med sletning af en typografi, bliver du bedt om at vælge en anden til erstatning for de brugere som har valgt denne som standard. I dropdownmenuen ud for Erstat typografi med vælges den erstattende, klik på Slet for at afslutte handlingent. Selvom en typografi slettes bevares alle filer, og den vil stadig kunne ses i oversigten Ikke installerede typografier.

 • Vis prøve: En nyttig mulighed for administratorer. Klikkes på linket vil du se dit board med denne typografi, det er god mulighed for at sikre om udseendet er tilfredstillende, inden typografien aktiveres og gøres tilgængelige for brugere. Typografiens ID kaldes automatisk i URL'en, og derfor kan alle boardets sider vises med denne typografi.

Skabeloner

jask

Skabelonerne danner boardets basale opbygning, de indeholder al HTML opmærkning og bestemmer strukturen på indholdet. Skabelonfilerne gør brug af tema- og grafikpakkens indhold af knapper og danner hermed hver enkelt sides udseende. Ved installation af et MOD bliver du ofte bedt om at ændre i en eller flere skabelonfiler. Da hver typografi indeholder sit eget sæt skabelonfiler (eneste undtagelser er hvis den arver skabeloner fra en anden typografi), skal denne ændring foretages for samtlige installerede typografier. Skabelonfilerne findes normalt i mappen styles/[din_typografi]/template/.

Note

Ved enhver ændring i filerne tilhørende en typografi, er det vigtigt at få tømt cachen. Cachen kan tømmes direkte fra administratorindekset.

Advarsel

Ændrer du i skabelonfilerne via ACP og efterfølgende genopfrisker skabelonerne, vil ændringerne blive overskrevet af indholdet af filerne på serveren.

På siden Skabeloner findes adskillige links til sider hvor der kan ændres og arbejdes med skabelonerne. I det efterfølgende gennemgår vi disse og ser på hvad de kan anvendes til.

Muligheder på siden Skabeloner

 • Rediger: Fra denne side kan alle de enkelte skabelonfiler ændres via ACP. Ved et klik på linket præsenteres en dropdownmenu, hvor alle skabelonfiler kan vælges. Ved valg af en af filerne dirigeres du til en editor som giver mulighed for at ændre direkte i filen. Hvis filen du ændrer i, ikke er skrivbar, gemmes alle skabelonerne i databasen. Det kan medføre fremadrettede problemer, for eksempel vil du ikke kunne ændre skabelonfilerne direkte i filsystemet. Alle skabelonfilerne bør derfor være skrivbare, inklusiv mappen template/, for at sikre at de ændringer scriptet forsøger at ændre i filen også bliver udført

 • Mellemlager: phpBB mellemlagrer eller cacher alle templatefiler, og øger dermed boardets ydelse. Filerne kompileres og gøres klar til brug, for efterfølgende, med mellemrum at rekompilere dem, for at afspejle de ændringer der måtte være foretaget. På denne side vises alle mellemlagrede skabelonfiler. Foretager du ændringer i en af disse, markeres den pågældende fil og klik på Slet valgte nederst. phpBB regenererer filen med de foretagne ændringer. Der er ingen fare ved at slette mellemlagrede filer, de er kun midlertidige og du kan ikke ødelægge noget.

 • Oplysninger: Her kan skabelonens navn og dens copyrights ses, og sidst men ikke mindst, hvor skabelonen gemmes. Gemmes den i filsystemet, kan filerne ændres i en teksteditor efter download fra serveren. Ved genupload skal cachen tømmes. Gemmes skabelonen i databasen, skal filerne ændres via editoren i ACP. Her er tømning af cachen unødvendig. Databaselagring af skabeloner er mere resourcekrævende af serveren, end lagring i filsystem.

 • Genopfrisk: Meget lig mellemlager funktionen, ved at klikke Genopfrisk slettes samtlige denne skabelons mellemlagrede filer. En nyttig funktion efter ændring af filer i filsystemet, og du ønsker disse ændringer synlige. Alle gemte data i databasen overskrives med indholdet af filerne på serveren.

 • Eksporter: Brug denne mulighed hvis du har behov for at downloade samtlige skabelonens filer for at anvende dem andre steder. Du bliver spurgt om du vil downloade til din PC eller gemme i boardets store-mappe. Du kan også vælge metode til komprimering, valgmulighederne afhænger af din serverkonfiguration.

 • Slet: Sletter alle skabelonens referencer i databasen. Imidlertid efterlades skabelonfilerne intakte på serverens filsystem. Når en skabelon slettes, bliver du bedt om at vælge en anden skabelon til erstatning for den der slettes.

Temaer

jask

Nu, da vi har gennemgået skabelonerne som bestemmer boardets struktur, fortsætter vi med temaet. Typografitemaet sørger for at tilføje farver, dimensioner, formatering og skrifttyper. Temaet består af en eller flere CSS-filer som samlet set bestemmer boardets endelige udseende. Temafilerne kan normalt findes i mappen styles/[din_typografi]/theme/.

Der er to mulige modeller for opsætning af temaer. Det første model anvendes i subsilver2, som anvender en stylesheet-fil, som hentes direkte ved at specificere dens URL i skabelonerne. Ændres i denne en fil, er genopfriskning af temaet unødvendig, det er nok at genfriske siden i browseren. Den anden model afvendes i prosilver, her er en fil som inkluderer alle de andre og herved kompilerer det komplette typografiark som gemmes i databasen. Når der foretages ændringer i en af disse temafiler, er det derfor nødvendigt at genopfriske temaet.

Advarsel

Ændringer i typografiarket foretaget via ACP, vil ved genopfriskning af temaet bliver overskrevet med indholdet af filerne placeret på serveren.

Siden Temaer er opbygget som skabelonsiden, med mange lighedspunkter. Den primære forskel er at temaer indeholder en anden type filer.

Muligheder på siden Temaer

 • Rediger: Herfra kan ændres i boardets typografiark. Består temaet af flere filer gemt i databasen, bliver alle samlet i et typografiark som kan ændres. Gem ændringer ved at klikke på Udfør. Ønsker du at ændre i den enkelte fil direkte, findes den i typografiens mappe theme/.

 • Oplysninger: Her kan temaets navn og dets copyrights ses, og sidst men ikke mindst, hvor det gemmes. Gemmes det i filsystemet, kan filerne ændres i en teksteditor efter download fra serveren. Ved genupload skal temaet genindlæses, som beskrevet umiddelbart herunder. Gemmes temaet i databasen, kan typografiarket ændres via editoren i ACP. Her er genopfriskning unødvendig.

 • Genindlæs: Vær forsigtig med denne mulighed, den indlæser data fra filerne og overskriver typografiark gemt i databasen. Ændringer foretaget via ACP mistes herved. Hvis du ønsker at gemme ændringerne, kan temaet Eksporteres til din PC, herved kan de tilføjes igen.

 • Eksporter: Brug denne mulighed hvis du har behov for at downloade samtlige temaets filer for at anvende dem andre steder. Du bliver bedt om at tage stilling til om download skal ske til din PC eller til boardets store-mappe. Du kan også vælge metode til komprimering, valgmulighederne afhænger af din serverkonfiguration.

 • Slet: Sletter alle temaets referencer i databasen. Imidlertid efterlades temafilerne intakte på serverens filsystem. Når et tema slettes, bliver du bedt om at vælge et andet til erstatning for det der slettes.

Grafikpakker

jask

Det sidste komponent i en typografi er grafikpakken. Den indeholder alle grafikelementer som ikke er inkluderet i temaet. Eksempler er knapper der anvendes ved indsendelse af nye emner og besvarelse af disse, emne- og forummarkeringer. De filer som udgør grafikpakken findes normalt i mappen styles/[your_style]/imageset/.

Grafikpakken gemmes altid i databasen. Grafikfilernes specifikationer (placering og dimensioner) er listet i filen imageset.cfg, placeret i mappen imageset og gemt i databasen, hvorfra de indlæses.

I ACPs brugerflade kan der ændres i en grafikpakke, men før vi beskriver disse muligheder, gennemgår vi hvordan filen imageset.cfg er opbygget, i fald du får brug for at ændre i denne manuelt. En typisk linie i filen ser sådan ud: img_sticky_read = sticky_read.gif*27*27. Teksten før lighedstegnet er selve elementets navn og og efter lighedstegnet den tilsvarende grafikfil med angivelse af dens højde og bredde (i denne rækkefølge). Disse sidste tre specifikationer er adskilt af en asterisk og ingen mellemrum.

Muligheder på siden Ændre grafikpakke

 • Rediger: Her ændres de individuelle elementer i pakken. Grafikpakken består af en række grafikelementer med specifikke egenskaber. "Sticky topic icon" er for eksempel et element med egenskaberne grafikfil, højde og bredde tilknyttet. Herunder gennemgås hvilke muligheder der er tilgængelige på denne side:

  • Vælg grafikelement: I dropdownmenuen vælges det element der ønskes ændret.

  • Nuværende grafik: Viser den grafikfil der er i øjeblikket er tilknyttet elementet.

  • Valgte grafikfil: Viser den fil du har valgt i dropdownmenuen Grafikfil umiddelbart herunder.

  • Grafikfil: ACP henter alle grafikfiler placeret i mappen imageset/ og lister dem i dropdownmenuen. Her kan enhver grafikfil tilknyttes et grafikelement på boardet.

  • Inkluder dimensioner: Vælges Ja vil dimensionerne herunder blive anvendt, ellers bliver størrelsen automatisk detekteret.

  • Grafikbredde: Bestemmer grafikkens bredde.

  • Grafikhøjde: Bestemmer grafikkens højde.

 • Oplysninger: Her har du mulighed for at ændre grafikpakkens navn og dens copyright. Husk at respektere den oprindelige skaber af pakken.

 • Genindlæs: Ved at klikke her bliver alle grafikelementers specifikationer genindlæst fra filen imageset.cfg og gemt i databasen. Handlingen vil derfor overskrive enhver ændring du har foretaget via ACP-editoren og som ikke er gemt på filesystemet.

 • Eksporter: Brug denne mulighed hvis du har behov for at downloade hele grafikpakken for eventuelt at anvende den andre steder. Du bliver bedt om at tage stilling til om download skal ske til din PC eller til boardets store-mappe. Du kan også vælge metode til komprimering, valgmulighederne afhænger af din serverkonfiguration.

 • Slet: Sletter alle grafikpakkens referencer i databasen. Imidlertid efterlades alle pakkens filer intakte på serverens filsystem. Når en grafikpakke slettes, bliver du bedt om at vælge en anden til erstatning for den der slettes. Der skal altid være mindst en grafikpakke installeret.

Figur 3.11. Skærmbilledet ved ændring af grafikpakke

Skærmbilledet ved ændring af grafikpakke

På denne side kan hvert grafikelements detaljer ændres individuelt.


Vedligeholdelse

jask

Det alene boardadministratorers ansvar at driften af et phpBB 3.0 board afvikles så problemfrit som muligt.

Vedligehold findes i en særskilt fane i ACP, her stilles en række værktøjer til rådighed, som kan hjælpe med denne opgave. Der er adgang til forskellige logs og mulighed for databasevedligeholdelse.

Forumlog

jask

Under overskriften Forumlog i ACP findes meget detaljerede informationer om hvad der er hændt på boardet. Det er vigtigt af have adgang til den type informationer for en administrator. Data stilles til rådighed i fire forskellige logs:

Administratorlog

Indeholder alle hændelser udført i administratorkontrolpanelet.

Redaktørlog

Indeholder alle hændelser udført af boardets redaktører. Information om ethvert emne der flyttes eller låses logges her, og det er derfor muligt at se hvem der har udført en bestemt handling.

Brugerlog

Her gemmes alle vigtige handlinger foretaget af brugere eller på brugere. For eksempel gemmes alle ændringer foretaget af brugere omkring emailadresser og kodeord.

Kritiske fejl i log

I denne log gemmes alle fejlmeddelelser med baggrund i boardets egne funktioner, som for eksempel problemer med afsendelse af emails. Har du problemer med en bestemt funktionalitet på boardet, er denne log et godt sted at starte fejlsøgningen. Er DEBUG_EXTRA i config.php-filen valgt, tilføjes debugging information i denne log, ved opståede fejl.

Klik på et af linkene til logs i oversigten under overskriften Forumlog.

Med de rette tilladelser kan enkelte eller alle hændelser slettes fra loggen. Afmærk boksen udfor den hændelse der ønskes slettet, og klik herefter på Slet valgte nederst.

Backup og gendannelse af database

jask

phpBB gemmer alle boardets data i en database, inklusive brugere, indlæg, emner etc. Det er en god beskyttelsesforanstaltning af gemme backups af databasen, hvis uheldet skulle være ude og databasen mistes eller beskadiges. Det er muligt at gendanne boardets database til en samme tilstand eller udgave da backup blev foretaget. Databaseværktøjerne kan også bruges hvis boardet skal flyttes til en ny vært - backup'en tages på den øjeblikkelige server og gendannes udfra backup'en på den nye server.

Databasebackup

 • Backuptype: Du kan tage backup af hele databasen, Struktur alene eller Data alene. Ved valg af struktur alene dannes kun backup af det hierarki hvori data lagres, og vælges backup af data alene forudsætter det at hierarkiet er på plads når gendannelse foretages.

 • Filtype: Afhængig af din serverkonfiguration, kan backupfilen gemmes i forskellige formater. Vælges Text, gemmes backup'en i almindelig tekstformat, mens valg af komprimerede formater mindsker backupfilens størrelse.

 • Handling: Der er tre valgmuligheder: Du kan både Gem og download filen, som gemmer den lokalt i store-mappen og downloader den til din PC, eller du kan vælge kun at downloade eller kun at Gem fil lokalt.

 • Tabelvalg: Du kan enten Vælg alle tabeller eller udvælge individuelle tabeller til backup . Når der tages backup af en stor database, kan det være en fordel at fravælge søgetabellerne (men husk at strukturen skal være tilstede ved gendannelse) og istedet gendanne søgeindekset efter en gendannelse af databasen.

  Tip

  Brug CTRL- og skift-tasterne sammen din mus for at vælge individuelle tabeller.

Databasegendannelse

 • Vælg en fil: Her vises de backupfiler der er gemt i store-mappen. Vælg den du ønsker at gendanne fra og klik på Start gendannelse. Gendannelsen kan tage nogen tid og vil overskrive boardets eksisterende data.

Figur 3.12. Tilgængelige backupfiler

Tilgængelige backupfiler

Under punktet Gendan findes denne oversigt over backupfiler dannet i ACP, og som kan vælges til gendannelse af databasen.


Søgeindeks

jask

phpBB 3.0 stiller et kraftigt søgesystem til rådighed, systemet bruges til at søge i alle indlæg på boardet. Indstillinger for søgemulighederne findes i Søgning. På denne side kan søgeindekset administreres. Indekset indeholder de nødvendige data for hurtige og præcise søgeresultater, og kan sammenlignes med en meget stor tabel med indhold. Som standard kan vælges mellem to søgemoterer - fulltext native, som er phpBB's indbyggede og som virker på alle DBMS, og fulltext mysql som gør brug af MySQL's indbyggede fuldtekstsøgning. Den første giver en mere fleksibel konfiguration, mens den anden ikke optager så meget plads og dannelse af indeks med denne motor er meget hurtigere.

Note

Dannelse af søgeindeks kan tage meget lang tid på store boards. Under dannelsen vises status i et popup-vindue. Vær tålmodig, processen kan som nævnt tage lang tid.

Fulltext native søgemotoren gør brug af to tabeller. Den ene indeholder de ord der benyttes på boardet, tilknyttet en numerisk ID. Den anden tabel linker indlægID til ordID. Metoden er meget hurtig når der søges efter specifikke ord i hele databasen. De følgende statistikker som er tilgængelige på Søgeindekssiden, viser hvor mange ord og relationer indekset indeholder:

Antal indekserede ord i alt

Det antal forskellige ord der totalt er skrevet på boardet. Kun ord som falder inden for kriterierne for indeksering regnes med. Disse kriterier er specificeret i Søgning.

Antal relationer mellem ord og indlæg

Som beskrevet ovenfor indeholder den anden tabel en liste af relationer mellem ord og indlæg. Hvis for eksempel ordet "flyvemaskine" skrives i to forskellige indlæg, tilføjes ordet en gang og to relationer, en til hvert indlæg.

Det totale antal indekserede indlæg (Fulltext mysql)

Denne statistik vises for mysql fulltext søgemotoren, hvor søgning foretages af databasesystemets interne mekanisme. Den fortæller hvor mange af boardets indlæg der er indekseret.

System

jask

Nøgleindstillinger som påvirker hele boardet og spiller en vital rolle i konfigureringen og afviklingen af phpBB er adresseret i fanebladet "System". De fleste indstillinger kræver administrators opmærksomhed og kan være vanskelige at at konfigurere. Heldigvis er det sansynligvis indstillinger du sjældent behøver at ændre på. Dette inkluderer at holde din installation opdateret, administrere boardets installerede sprog og ændre i kontrolpanelernes struktur.

Versionskontrol

jask

phpBB 3.0.x-linien opdateres normalt med få måneders mellemrum. Fejlrettelser, nye features og andre ændringer er indeholdt i disse opdateringer. Versionnummeret (x'et) øges ved hver opdatering. Det anbefales kraftigt at du holder dit board opdateret. Opdatering fra ældre versioner, eller over flere versioner er vanskeligere og kan medføre problemer med løse mulige konflikter. Du kan anvende den automatiske opdateringspakke ved opdatering fra versionen før. Pakken kan flette ændringer udført i forbindelse med installation af MODs med opdateringer i standardfilerne. Du kan naturligvis også vælge at anvende en af de øvrige tilgængelige pakker.

Du adviseres automatisk i ACP når en ny version frigives. Her vises også et link til den nyeste bekendtgørelse af frigivelsen, hvor ændringer og tilføjelser i denne omtales.

Opdatering med den automatiske opdateringspakke er uhyre simpel. Først følges linket til downloadsiden på phpBB.com og opdateringspakken hentes herfra. Udpak indholdet lokalt på din PC og upload filerne til boardets root-mappe. Boardet vil herefter være offline for almindelige brugere. Brows til boardets install/-mappe og vælg fanen Opdater, opdateringsprocessen giver yderligere instrukser undervejs.

Bot-administration

jask

phpBB 3 introducerer et nyt system til at administrere søgemaskine- og bot-konti. Systemet giver mulighed for at identificere disse automatiserede agenter via deres IP-adresse eller agentstreng. Når du har tilføjet en bot og den er genkendt, behander phpBB ikke sessionen som en gæstebruger, men anvender den oprettede botkonto. Botter gør brug af de tilladelser som er tildelt den prædefinerede botgruppe. Det er vigtigt at få identificeret botter, i det boardet så vil være istand til præsentere boardets indhold på den korrekte måde for søgemaskiner - herunder at udelade links til sider uden indhold. Botter modtager ikke en session-ID i URL'en, og den vises derfor ikke i søgeresultater. Du kan knytte en speciel typografi og et bestemt sprog til botter.

Det er nemt at konstatere om en bestemt bot fornylig har aflagt besøg på dit board. Se kolonnen Seneste besøg i botoversigten.

Note

Botter gør ikke brug af tilladelser fra gæstebrugergruppen, men har egne tilladelser defineret i gruppen botter. Læs mere om prædefinerede grupper i afsnittet "Gruppetyper".

Tilføj bot

 • Bot: Bottens brugernavn på boardet. Navnet vises på botlisten i ACP og i Hvem er online når boardet har besøg af denne.

 • Bottens typografi: Her vælges den typografi botten præsenteres for.

 • Bottens sprog: Her vælges det sprog botten præsenteres for.

 • Botten sættes aktiv: Bottens session oprettes kun hvis botten er aktiv. Angives botten som ikke aktiv anvendes botdata angivet her ikke.

 • Agentmatch: En bot kan matches enten på browseragent eller IP-adresse. Du kan nøjes med at angive en del af den browseragent der skal matches. For eksempel har alle Google's søgeagenter inkluderet "Googlebot" i browseragenten, så det er nok at angive det her for at identificere besøg af Google.

 • Bottens IP-adresse: Dette felt anvendes også til at identificere botten. Kan en bot ikke genkendes på en browseragent, kan her specificeres hvilken IP-adresse botten kan identificeres på. Delvise matches kan anvendes, du kan nøjes med at angive de to eller tre oktetter af IP-adressen, hvis resten skifter dynamisk. Du kan også angive flere adresser adskilt af et komma.

Note

Angives både browseragent og IP-adresse for en bot, skal begge parametre opfyldes for at identificere botten.

Masse-email

jask

phpBB giver mulighed for at sende emails til alle brugere som har valgt at modtage den type emails i boardindstillinger. Denne meddelelseform kan anvendes som nyhedsbrev, advisering om ændringer på boardet etc. Du kan vælge at sende emailen til alle brugere, en udvalgt brugergruppe eller en liste af specifikke brugere. Emailen afsendes med administrator som afsender og alle modtagere er inkluderet som BCC - Blind Carbon Copy. Modtagere kan altså ikke se andres emailadresser og hvem der i øvrigt har modtaget emailen.

Det kan være et problem at afsende masse-emails, da nogle hostingudbydere har defineret grænser for hvor mange emails der kan afsendes ad gangen. For at imødegå dette afsendes emailen som standard til 50 brugere ad gangen. Er der 1.000 brugere som skal modtage emailen, afsendes den altså 20 gange. Giver afsendelsen alligevel problemer bør du konsultere din hostingudbyder.

Skriv email

 • Send til gruppe: I dropdownmenuen vælges den gruppe du ønsker at sende emailen til. Gruppen tilmeldte brugere omfatter samtlige boardets brugere.

 • Send til brugere: Emailen kan også fremsendes til en liste af specifikke brugere. Angivelse af brugernavne i dette felt sætter eventuel valg af brugergruppe ovenfor ud af kraft. Hvert brugernavn anføres på en linie for sig.

 • Emne: Emailens emne eller overskrift, som også angives ved afsendelse af helt almindelig emails.

 • Emailens tekst: I dette felt skrives selv emailens tekst, der kan kun anvendes ren tekst. Anvendelse af BBkode og HTML vises uden formatering i teksten når brugere modtager emailen.

 • Prioritet for email: Emailen fremsendes med denne prioritet i headeren.

 • Send straks: Du kan vælge om emailen skal afsendes straks, eller at lade cachesystemet afsende den gradvis.

Note

Afsending af emails til alle boardets brugere eller en meget stor brugergruppe kan medføre lang ekspeditionstid. Afvent at scriptet bekræfter at emailen er afsendt.

Sprogpakker

jask

I phpBB kan installeres flere sprog som dine brugere kan vælge imellem. Enhver af boardets tekststrenge skulle blive oversat når en ny pakke installeres og vælges som sprog af brugere. Valg af et andet standardsprog ændrer ikke sprogbrug i boardets indsendte indlæg.

Sprogpakker kan hentes på phpBB.com's downloadside. For at tilføje installere en sprogpakke udpakkes dens indhold, det fulde indhold uploades til mappen language/. Alle sprogpakkens filer skulle være indholdt i en mappe navngivet med sprogets ISO-kode, for eksempel er standardsproget British English indeholdt i mappen en/. Når filerne er uploadet, vil sprogpakken være synlig i listen Ikke installerede sprogpakker. Klik på Installer for at tilføje den til boardet og herved gøre sproget tilgængelig for brugere.

Note

I Board grundlæggende er det muligt at vælge en sprogpakke som boardets standardsprog.

Hvis du ikke er fortrolig med at redigere i PHP-filer i en teksteditor og alligevel gerne vil ændre tekststrenge vist på boardet, kan den indbyggede funktion til at rette sproglinier med tages i anvendelse. I oversigten Installerede sprogpakker klikkes på sprogpakkens navn i kolonnen til venstre. Herefter kan sprogpakkeinformationer og indholdet i de inkluderede sprogpakkefiler redigeres. Er der flere sprogpakker installeret og du vælger en anden end standardpakken, vises øverst en oversigt over ikke oversatte sprognøgler hvis pakkerne ikke synkroniseret. Det er nyttigt når der installeres MODs på et sprog og du ikke kan finde de sproglinier der mangler for et andet sprog.

Vælger du at redigere en fil med det indbyggede værktøj, er der to metoder hvormed oversættelsen kan opdateres på boardet. Du kan vælge at Udføre eller Indsend og downloade filen, som lagre den ændrede fil i mappen store/ og bliver desuden tilbudt som download hvis du vælger sidstnævnte. Herefter skal du manuelt med FTP flytte filen fra store-mappen til sprogpakken, og herved overskrive den tidligere udgave af filen. Den anden mulighed, som findes umiddelbart under de to førnævnte knapper, giver mulighed for at flytte filen til sprogpakken direkte med FTP. Du vil her blive afkrævet FTP-login informationer, og filen kan gemmes og opdateres direkte af scriptet.

PHP-indstillinger

jask

Denne side informerer om version og indstillinger for PHP (funktionen phpinfo()) installeret på denne server. PHP-indstillinger omfatter versionsinformation, information om indlæste moduler, tilgængelige variabler og standardindstillinger, som er egnet til at diagnosticere problemer. Disse informationer kan være sikkerhedsfølsomme og det anbefales at der kun gives adgang til disse for andre brugere som har behov herfor. Videregiv aldrig informationer om PHP-indstillinger medmindre det er absolut nødvendigt.

Bemærk at hostingudbyderen kan have begrænset adgangen til disse informationer af sikkerhedshensyn.

Rapport- og afvisningsårsager

jask

phpBB giver mulighed for at sætte nye indlæg i kø indtil de godkendes eller afvises af administrator eller redaktør. Det bestemmes af tilladelseindstillingerne eller i boardkonfiguration under Indlæg, hvor det kan indstilles at brugere der ikke har skrevet i vist antal indlæg får indlæg sat i kø til godkendelse. Vælger en redaktør at afvise et indlæg, er der mulighed for at begrunde afvisningen. De prædefinerede begrundelser vises her, disse begrundelser vil også kunne anvendes af brugere ved rapportering af indlæg.

Figur 3.13. Oversigten over rapport- og afvisningsårsager

Oversigten over rapport- og afvisningsårsager

Fra denne side administreres begrundelser for afvisning og rapportering af indlæg. phpBB indeholder fire standardårsager. Den femte og sidste er tilføjet manuelt og findes kun på dansk, har brugere valgt et andet sprog end dansk, vises denne begrundelse altså kun på dansk. Det er muligt at oversætte denne ved at anvende sprognøglen angivet i feltet Årsagstitel kun indeholdende bogstaver og underscores. For for eksempel at oversætte denne årsag til engelsk, tilføjes titel og begrundelse i filen mcp.php placeret i mappen language/en/. De fire standardårsagers nøgle og variabler er placeret nederst i denne fil, og din tilføjelsen udføres i samme format.


Moduladministration

jask

Moduler anvendes til at skabe strukturen og indholdet i UCP, MCP and ACP. Moduler kan deaktiveres og reorganiseres i en anden struktur. Modulerne i bruger- og redaktørkontrolpanelerne er i 2 niveauer: Faneblad/kategori » modul, mens moduler i administratorkontrolpanelet er i tre niveauer: Faneblad (faner i toppen) » kategori (overskrifter i venstre side) » modul (individuelle moduler).

MODs med indstillelige muligheder tilføjer ofte moduler i ACP for at lette ændring af indstillinger.

For at oprette en modulkategori bruges tekstfeltet lige før knappen Opret nyt modul. Angiv kategoriens titel og klik på knappen. På næste side sikres at Modultype er Faneblad/kategori, at modulet er aktiveret og at Overmodul er valgt korrekt. Når kategorien er oprettet tilføjes modul fra dropdownmenuen. Modulerne findes i mapperne acp/, mcp/ og /ucp, som er indeholdt i includes/ mappen.

Advarsel

Deaktiveres selve Moduladministrationsmodulet er der risiko for at du afskærer dig selv fra fremtidig moduladministration eller andre kontrolpaneler. Vær derfor forsigtig når disse indstillinger ændres.

Tilføj modul

 • Modulnavn: Den sprognøgle som identificerer modulet i de tilgængelig sprog på boardet. Der kan også angives en normal titel, hvis modulet ikke er tilstede i sprogfilerne.

 • Modultype: Her vælger du om modulet skal være Faneblad/kategori eller Modul. Som nævnt ovenfor indeholder faneblad/kategori endnu et niveau af kategorier eller moduler, og bruges til at organisere kontrolpanelerne.

 • Overmodul: Dette valg bestemmer under hvilket faneblad eller kategori modulet vises.

 • Modul aktiveret: Er modulet ikke aktiveret, kan det ikke tilgås. Det skal aktiveres for at kunne anvendes.

 • Modul vist: Hvis modulet er aktiveret, men ikke vist, kan det kun tilgås direkte via URL'en. Denne indstilling vises kun hvis modul er valgt i Modultype.

 • Modulfil: En modulfil indeholder ofte flere forskellige moduler eller sider i kontrolpanelerne. Moduler omhandlende samme indstillingstyper er grupperet eller samlet i en fil. Her vælges den fil, hvori det modul du ønsker at anvende, befinder sig. Nedenfor vælges det element som kalder det rette modul. Denne indstilling vises kun hvis modul er valgt i Modultype.

 • Modul: Her vælger du det element i ovennævnte modulfil der indeholder modulet og skal anvendes. Det endelige indhold af modulet afhænger af dette valg. Denne indstilling vises kun hvis modul er valgt i Modultype.