Kapitel 6. Ordliste

$Id: glossary.xml 367 2010-11-17 20:23:39Z jask $

Indhold

Termer

Sammendrag

Termer og begreber anvendt i dokumentationen til phpBB og i supportfora.

Termer

jask

I phpBB og på phpBB's supportboards anvendes en række termer og forkortelser. Nedenfor gennemgås på de mest alment anvendte.

ACP

ACP er en forkortelse af "Administratorkontrolpanel". Her kan du som administrator, kontrollere og indstille alle funktioner på dit board.

ASCII

ASCII, eller "American Standard Code for Information Interchange", er en almindelig anvendt indkoding af data som skal flyttes til en anden computer. FTP-klienter bruger ASCII-mode når filer flyttes. Alle phpBB-filer (filtyperne .php, .inc, .sql, .cfg, .htm, and .tpl) skal uploades i ASCII-mode. Eneste undtagelse er grafikfiler, som skal uploades i BINARY-mode.

Avatar

Avatars er små billeder som vises sammen med brugernavn. En avatar kan ændres under dine profilindstillinger. I ACP kan den overordnede brug af avatars tillades eller forbydes.

BBkode

BBkode er en måde at formatere indlæg på, som giver fin kontrol over hvordan indlægget vises. Syntaksen i BBkoder er meget lig HTML.

Binær (Binary)

I phpBB-sammenhæng refererer "binær" eller på engelsk "binary" normalt til en måde at indkode filer der skal flyttes (den anden metode er ASCII). Den anvendes ofte af FTP-klienter ved upload af filer. Alle phpBB's grafikfiler (i mapperne images/ , styles/prosilver/imageset og styles/subsilver2/imageset/ ) skal uploades i BINARY-mode.

Brugergruppe

Brugergrupper er en måde at gruppere brugere på. Det gør det enkelt at indstille og ændre tilladelser for mange brugere samtidig (f.eks. oprette en redaktørgruppe og tildele denne gruppe redaktørtilladelser i et bestemt forum, fremfor at tildele en hel række brugere separate redaktørtilladelser i dette forum). En brugergruppe kan have gruppeledere som kan tilføje og fjerne fra gruppen. Brugergrupper kan være skjulte, lukkede eller åbne. Hvis en brugergruppe er åben, kan brugere anmode om medlemskab i denne i brugerkontrolpanelet. phpBB 3.0.x indeholder seks faste brugergrupper.

CAPTCHA

Forkortelsen af "Completely Automated Public Turing-test to tell Computers and Humans Apart", en test eller en opgave som har til formål at til at skelne computere fra mennesker. I phpBB anvendes forskellige CAPTCHA-moduler til bekæmpelse af tilmeldinger og indlæg fra spambotter.

Chmod

Chmod er definitionen på mappe- og fil-tilladelser på en *nix-server (UNIX, Linux, etc.). Filerne i phpBB skal være chmodded til 644, mapper til 755. Avatar uploadmappen og cachemappen til 777. Du kan finde mere information om chmod i dokumentationen til din FTP-klient.

Cookie

En cookie er en lille tekst-fil, som placeres på brugerens computer. phpBB anvender cookies til at gemme information om log ind og er nødvendig for at brugeren kan logges automatisk ind.

Database

En database er information gemt på en struktureret og organiseret måde (i tabeller, række og kolonner). Databaser giver en hurtig og fleksibel metode til at opbevare data, i modsætning til den anden også meget anvendte metode, hvor data gemmes i "flade" filer. phpBB 3.0 understøtter flere forskellige DBMSs og gemmer information om brugere, indlæg, emner m.m. i databasesystemet. Det er nemt at foretage backup af databasen og gendanne denne.

DBAL

DBAL, eller "Database Abstraction Layer", er et system som giver phpBB 3.0 mulighed for at anvende mange forskellige DBMSs med lidt overhead. Al kode til phpBB (MODs inklusive) skal gøre brug af phpBB-DBAL af hensyn til kompabilitet og ydeevne.

DBMS

DBMS, eller "Database Management System", er et system eller en software designet for at håndtere en database. phpBB 3.0 understøtter følgende DBMSs: Firebird, MS SQL Server, mySQL, Oracle, postgreSQL, og SQLite.

FTP

FTP, eller "File Transfer Protocol". Protokollen anvendes til at flytte filer mellem computere. FTP-klienter er de programmer man anvender til at flytte filer med FTP.

Grundlægger

En grundlægger er en særlig boardadministrator som ikke kan ændres eller slettes. Det er en ny brugerprofil introduceret i phpBB 3.0.

GZip

GZip er en komprimeringsteknik som ofte anvendes i web-applikationer og software som for eksempel phpBB. Teknikken kan være med til at øge overførselshastighed og mindske båndbreddeforbrug, til gengæld øges belastningen på serveren. De fleste moderne browsere understøtter denne teknik. Gzip bruges også til at komprimere eller pakke filer og mapper med, fuldstændig som med zip.

IP-adresse

En IP-adresse, eller Internet Protocol adresse, er en unik adresse som identificerer en specifik computer eller bruger.

Jabber

Jabber er en open-source protokol der kan anvendes til instant messenging. Yderligere information om Jabber's rolle i phpBB, kan findes i administratorvejledningen.

Kategori

En kategori er en gruppe af alle slags identiske enheder, for eksempel fora.

Klient

En klient er betegnelsen for en computer som tilgår en anden computer via et netværk og benytter sig af dennes service.

MCP

MCP, eller redaktørkontrolpanelet, er det centrale menupunkt hvorfra alle redaktører kan redigere deres fora. Alle funktioner relateret til redigering er indeholdt i dette kontrolpanel.

MD5

MD5 (Message Digest algorithm 5) er en kryptografisk hashfunktion med en 128-bit (16 bytes) hashværdi. I phhBB bruges MD5 til at kryptere brugernes kodeord i en envejs hash, som betyder at man ikke kan "dekryptere" kodeordet i phpBB's database.

Mellemlager (Cache)

Mellemlagring er en metode til at gemme data der ofte hentes. Ved benyttelse af denne metode aflastes din server. Som standard er phpBB3 indstillet til at mellemlagre skabelonfilerne.

MOD

Et MOD er en kodemodifikation til phpBB som ændrer, tilføjer eller udvider phpBB's funktioner. MODs kodes og frigives af selvstændige udviklere. phpBB Group påtager sig ikke ansvaret for om installation af MODs medfører fejl eller lignende.

PHP

PHP, eller "PHP: Hypertext Preprocessor" er et populært og meget anvendt open-source programmeringsprog. phpBB er kodet i PHP og kræver PHP's runtime engine er installeret og konfigureret korrekt på den server hvor phpBB er installeret. Læs mere information om PHPPHP's hjemmeside.

phpMyAdmin

phpMyAdmin er et populært open-source program som bruges til at administrere MySQL databaser. Når man MOD'er phpBB eller på anden måde ændrer i funktionaliteterne, kan det være nødvendigt at ændre i databasen. phpMyAdmin er et af værktøjerne der kan bruges til det. Læs mere information om phpMyAdmin på phpMyAdmin's hjemmeside.

Private beskeder

Private beskeder giver tilmeldte brugere mulighed for at kommunikere privat via boardet uden at skulle gøre brug af email eller instant messaging. Private beskeder kan sendes mellem brugere, kan videresendes og kopier tilsendes, og kan kun læses af modtager. Brugermanualen indeholder uddybende information om brug af phpBB3's beskedsystem.

Rang

En rang er en slags titel som kan tildeles en bruger. Rangordner kan oprettes, ændres og slettes af administratorerne.

Note

Når en bruger tildeles en specialrang tilknyttes ingen særlige tilladelser. Hvis du eksempelvis opretter en rang med titlen "Supportredaktør" og tildeler den til en bruger, får brugeren ikke automatisk redaktørtilladelser. Tilladelserne skal gives til brugeren særskilt, eller ved at indmelde brugeren i en gruppe, der har de rette tilladelser.

Session

En session er et besøg på dit phpBB-board og sessionen bliver oprettet når der logges ind og den bliver nedlagt igen når der logges af. Session-IDs gemmes normalt i en cookie. Er phpBB ikke i stand til at hente cookieinformation fra din computer tilføjes i stedet en session-ID til URL'en (f.eks. index.php?sid=999). Denne session-ID er i stand til at fastholde brugerens session uden at gøre brug af en cookie. Hvis sessionerne ikke blev fastholdt ville du blive logget af hver gang du klikkede på et link på boardet.

Signatur

En signatur er en tekst eller et billede der vises som afslutning i brugerens indlæg. Signaturen oprettes af brugeren, og vises hvis brugeren har tilvalgt muligheden i brugerkontrolpanelet. Boardadministratoren skal desuden have tilladt anvendelse af signaturer på boardet.

Skrivbar

Alt på din server som skal være server-skrivbart betyder at omtalte filer og mapper skal have indstillet tilladelser korrekt for at serveren kan skrive til disse. Nogle af phpBB3's funktioner forudsætter at serveren kan skrive til bestemte filer og mapper, bl.a. cache-funktionen og under selve installationen af phpBB3 skal serveren kunne skrive til config.php-filen. Metoden til at ændre fil- og mappe tilladelserne til at være serverskrivbare afhænger af det operativsystem din server afvikles på. På *nix-baserede servere kan tilladelserne ændres med CHMOD-kommandoen, mens Windows-baserede servere anvender et andet tilladelsesystem. I nogle FTP-klienter er det også muligt at ændre fil- og mappetilladelser på serveren.

SMTP

SMTP eller "Simple Mail Transfer Protocol" er den protokol der anvendes for at afsende email. Som standard anvender phpBB PHP's indbyggede mail()-funtionalitet til at afsende email. phpBB kan imidlertid indstilles til at bruge SMTP til afsendelse, hvis de korrekte SMTP-parametre anvendes.

Skabelon

En skabelon omfatter alle de markeringer der bruges for at skabe dit boards udseende. phpBB 3.0 skabelonfilerne er html-filer. Disse skabelonfiler indeholder hovedsaglig HTML-kode (ingen PHP-kode) og nogle variabler phpBB bruger (indeholdt i: { og }).

Typografi

En typografi består af en skabelon, et tema og en grafikpakke. Typografien bestemmer det overordnede udseende af dit board.

UCP

UCP eller brugerkontrolpanelet, er stedet hvor brugere kan indstille og ændre alle muligheder og indstillinger tilhørende deres personlige brugerkonti.

Underforum

Muligheden for at oprette underfora er ny i phpBB 3.0. Underfora er indeholdt eller placeret i andre fora.

UNIX tidstempel

phpBB gemmer alle tider i formatet UNIX tidstempel for at lette omsætning til andre tidzoner og tidformater.

Vedhæftede filer

Der kan vedhæftes filer til indlæg, på tilsvarende måde som når man skriver en email. Boardadministratoren kan have valgt visse restriktioner og bestemt at kun nogle filtyper kan vedhæftes og også begrænset størrelsen på den enkelte vedhæftede fil.