kapitel 4. Redaktørvejledning

$Id: moderator_guide.xml 368 2010-11-18 15:55:16Z jask $

Indhold

Redigering af indlæg
Redaktørværktøjer
Lås et emne eller indlæg
Slet et emne eller indlæg
Flyt et emne til andet forum
Kopiering af et emne
Bekendtgørelser og opslag
Dele indlæg fra et emne
Sammenlæg emner
Sammenlæg eller flyt indlæg til et andet emne
Hvad indeholder godkendelsekøen?
Hvad er rapporterede indlæg?
Redaktørkontrolpanelet (MCP)
Godkendelsekø
Rapporterede indlæg
Forumredigering

Sammendrag

Dette kapitel beskriver redaktørfunktionerne i phpBB 3.0.x.

Redigering af indlæg

jask

Redaktører med tilladelser i relevante fora kan redigere i emner og indlæg, også selvom forummet er låst. Normalt kan man se redaktører i forumbeskrivelserne på boardindekset. En bruger med redaktørstatus har adgang til knappen Rediger i alle indlæg. Herudover kan redaktører:

Slette indlæg

Slette indlæg i emnet. Husk at slettede indlæg ikke kan gendannes.

Ændre eller fjerne emne- og indlægikoner

Bestemme om et valgt ikon er i overenstemmelse med indlægget.

Ændre emnetitel og indlægstekst

En redaktør har mulighed for at ændre indholdet af et indlæg.

Ændre indlægsmuligheder - deaktivere BBkode/Smilies og behandling af URL'er osv.

Bestemme hvilke muligheder der skal være aktiveret i indlægget.

Låse emnet eller indlægget

En redaktør kan låse indlægget eller hele emnet.

Tilføje, ændre og fjerne vedhæftede filer

Hvis muligheden for at vedhæfte filer er aktiveret kan redaktøren vælge at fjerne eller ændre disse.

Ændre afstemningsindstillinger

Er muligheden for at oprette afstemninger tilstede på boardet kan redaktøren ændre indstillinger i en oprettet afstemning.

Er der grund til at et indlæg ikke skal kunne redigeres, kan det låses for at forhindre indlægsforfatteren i dette. Ved fremtidige forsøg på at redigere indlægget adviseres brugeren. Ønsker redaktøren at begrunde årsagen til den foretagede ændring, er der mulighed for at tilføje en bemærkning til det redigerede indlæg.

Redaktørværktøjer

jask

I alle emner har redaktører en række værktøjer til rådighed nederst i emnet. Det ønskede vælges fra dropdownmenuen. De tilgængelige værktøjer herfra er: låse, låse op, slette, flytte, dele, sammenlæg og kopier emne. Desuden kan emnetype ændres herfra (opslag, bekendtgørelse og global) og emnets log hentes. Herunder beskrives redaktørmulighederne mere detaljeret.

Figur 4.1. Redigeringsværktøjer

Redigeringsværktøjer

Redigeringsværktøjerne er tilgængelige via dropdownmenuen placeret under det sidste indlæg på hver side i emnet. Fold valgmulighederne ud ved at klikke på pilen til højre i feltet.


Lås et emne eller indlæg

Der er flere måder at udføre denne handling på. Fra forumoversigten kan man vælge at bruge Redaktørkontrolpanel øverst, herefter markere det emne der skal låses og vælge denne handling nederst. Når man som redaktør læser i selve emnet, er der desuden mulighed for at låse emnet fra redigeringsværktøjerne nederst på hver side, uden at skulle i redaktørkontrolpanelet. Et enkelt indlæg kan låses ved at redigere indlægget og vælge låse det nederst under indstillinger.

Låses et emne kan ingen skrive indlæg i det. Låsning af inviduelle indlæg forhindrer at disse kan redigeres af forfatteren.

Slet et emne eller indlæg

jask

Hvis det er tilladt i administratorkontrolpanelets tilladelsesystem kan brugerne slette egne indlæg, enten når et emne læses eller når indlægget redigeres. Emner og indlæg kan kun slettes af brugere hvis der endnu ikke er svaret på disse.

For kunne slette andre brugeres indlæg, skal man have de rette forumbaserede tilladelser - Kan slette indlæg. Ved at bruge redaktørværktøjerne nederst i emnet kan et indlæg hurtigt fjernes. I redaktørkontrolpanelet kan flere indlæg udvælges og slettes.

Tip

Bemærk venligst at slettede emner og indlæg ikke kan gendannes. Overvej eventuelt at oprette et skjult forum og i stedet flytte emner og indlæg hertil til brug for fremtidig reference.

Flyt et emne til andet forum

jask

For at flytte et emne til et andet forum, benyttes Redaktørværktøjer underst i emnet og vælg værktøjet Flyt emne i dropdownmenuen. Ønsker du at efterlade et Skyggeemne i det oprindelige forum, skal boksen herfor være afmærket. Herefter vælger du det forum emnet skal flyttes til, og klik på Ja.

Skyggeemner

jask

Når et emne flyttes til et andet forum er det muligt at efterlade et skyggeemne i det oprindelige forum. Et skyggeemne er blot et link til emnets nye placering. Du kan selv vælge om der skal efterlades et skyggeemne i checkboksen som første valg når du har valgt Flyt emne i redaktørværktøjerne.

For at slette et skyggeemne manøvreres til det forum det er placeret i, og herefter vælges Redaktørkontrolpanel næsten øverst. I kontrolpanelet finder du linket "Slet skyggeemne" lige over emnet.

Note

Når skyggeemnet slettes bliver det originale emne ikke slettet.

Kopiering af et emne

jask

Redaktører kan kopiere emner og hermed oprette en kopi af et emne i et andet forum. I det emne der skal kopieres, vælges nederst i Kopier emne i redaktørværktøjerne. Fra forumindekset kan vælges Redaktørkontrolpanel, her markeres det emne der skal kopieres og herefter destinationsforummet kopien skal placeres i. Klik på Ja for at oprette kopien.

Bekendtgørelser og opslag

jask

Med de rette tilladelser kan redaktører ændre emnetyper. Disse specielle emnetyper er: Globale bekendtgørelser, Bekendtgørelser og Opslag. Emnetype kan vælges under tekstfeltet når et indlæg skrives eller ved at redigere det første indlæg i et eksisterende emne. Globale bekendtgørelser og almindelige bekendgørelser vises i en særskilt ramme på forumindekset i forhold til opslag og almindelige emner.

Dele indlæg fra et emne

jask

Redaktørerne har mulighed for at dele indlæg fra et emne. Det kan være nyttigt hvis for eksempel en diskussion fostrer en ny ide som fortjener sit eget emne og et antal indlæg derfor bør flyttes fra det oprindelige emne. Deling af indlæg medfører flytning af individuelle indlæg fra et eksisterende emne til et nyt. Det kan gøres ved at benytte Redaktørværktøjer under emnet, eller fra Redaktørkontrolpanelet.

Når deling udføres kan du vælge titlen for det nye emne, et andet forum til emnet og også et emneikon. Opdeling kan foretages på to måder. Du kan vælge et indlæg og foretage opdelingen herfra og til sidste indlæg i emnet, vælg nederst muligheden Del fra valgte indlæg og fremefter. Du kan også udvælge flere indlæg til opdeling, og herefter vælge Del valgte indlæg nederst.

Sammenlæg emner

jask

I phpBB3 er det også muligt at sammenlægge emner. Hvilket er nyttigt hvis der for eksempel drøftes relaterede problemstillinger i to separate emner på boardet.

For at sammenlægge emner vælges nederst i redigeringsværktøjerne, under det emne der skal lægges sammen med et andet, sammenlæg emner. Du bliver nu ledt til Redaktørkontrolpanelet, herfra kan du vælge det emne du vil sammenlægge med. Klik på linket Vælg til sammenlægning i det modtagende emne. Flyttede emner bevarer eksisterende tidstempel, og vil derfor blive sorteret efter alder sammen med de eksisterende indlæg i emnet.

Sammenlæg eller flyt indlæg til et andet emne

jask

Som alternativ til at sammenlægge hele emner, kan du også flytte individuelle indlæg til et andet emne.

For at sammenlægge specifikke indlæg med et andet emne vælges sammenlæg indlæg i redigeringsværkstøjerne forneden, som leder til Redaktørkontrolpanelet. Her startes med at angive det modtagende emnes ID eller du finder det med linket Find emne. Herefter vælges det eller de indlæg der skal flyttes hertil. Indlæg der sammenlægges med et nyt emne bevarer det oprindelig tidstempel, og sorteres efter dette i forhold til de allerede indsendte indlæg i emnet.

Hvad indeholder godkendelsekøen?

jask

Hvis tilladelser for fora eller brugere er indstillet (i Administratorkontrolpanelet) til at nye indlæg skal godkendes, skal denne godkendelse foretages af en administrator eller en redaktør før indlæggene kan ses af andre brugere. Emner og indlæg der afventer godkendelse kan ses i godkendelsekøen som findes i Redaktørkontrolpanelet.

På forumindekset er endnu ikke godkendte emner mærket med et ikon. Klik på dette ikon og du kommer direkte til redaktørkontrolpanelet og får nu mulighed for at godkende eller afvise emnet. Individuelle indlæg der afventer godkendelse er ledsaget af en meddelelse herom, når emnet gennemses. Meddelelsen linker samtidig til skærmbilledet hvor det kan godkendes eller afvises.

Når du godkender et emne eller et indlæg får du mulighed for at vælge om brugeren skal have besked om godkendelsen. På samme måde får du også mulighed for at informere brugeren ved en afvisning, og samtidig begrunde denne.

Mere information om redaktørkontrolpanelet findes i afsnittet "Redaktørkontrolpanelet (MCP)".

Hvad er rapporterede indlæg?

jask

Brugere kan rapportere indlæg som findes upassende og begrunde rapporteringen. Et indlæg rapporteres ved at klikke på ikonet for at Rapporter dette indlæg, i standardtypografien prosilver er ikonet en trekant på spidsen med et udråbstegn i. I Administratorkontrolpanelet er udfærdiget et antal standardbegrundelser som kan bruges, med mulighed for at uddybe rapporten. Alle rapporter kan ses i redaktørkontrolpanelet under fanen rapporterede indlæg, hvor administrator eller redaktør kan se, lukke eller slette rapporten.

På forumindekset vises emner indeholdende rapporteringer med en anden baggrundsfarve og med rapporteringikonet efter emnetitlen. Herved ser administrator og redaktør at indlæg er rapporteret. I emnet vises det rapporterede indlæg også med en anden baggrundsfarve, og med et link til rapporten i redaktørkontrolpanelet.

Mere information om redaktørkontrolpanelet findes i afsnittet "Redaktørkontrolpanelet (MCP)".

Redaktørkontrolpanelet (MCP)

jask

I forhold til phpBB2 er Redaktørkontrolpanelet nyt, her er alle redigeringsværktøjer samlet. Dette afsnit gennemgår grundtrækkene i en redaktørs opgaver. Ved indgangen til MCP ser redaktøren en oversigt over indlæg afventende godkendelse, rapporterede indlæg og de seneste fem loggede handlinger.

Redaktørkontrolpanelet er opdelt i syv sektioner, hvert område organiseret i en fane. De syv faner indeholder:

Oversigt

Indeholder oversigt over indlæg i godkendelsekøen, rapporterede indlæg og de seneste 5 loggede handlinger udført af redaktører.

Godkendelsekø

Indeholder komplet liste over emner og indlæg, der afventer en godkendelse.

Rapporterede indlæg

Indeholder alle åbne og lukkede rapporter.

Brugernotater

Anvendes af administrator eller redaktør til at gemme bemærkninger om brugere.

Advarsler

Anvendes til at udstede advarsler, se brugere med flest advarsler, de nyeste advarsler og en liste over samtlige advarsler.

Redaktørlog

En komplet liste over loggede handlinger udført af redaktører på boardet.

Udelukkelse

Udelukkelse af brugere fra boardet kan udføres på baggrund af brugernavn, IP-adresse eller emailadresse.

Godkendelsekø

jask

Køen indeholder en liste over henholdsvis emner og indlæg som afventer godkendelse fra redaktør. Godkendelsekøen kan ses i Redaktørkontrolpanelet. Mere information om godkendelsekøen findes i afsnittet "Hvad indeholder godkendelsekøen?".

Rapporterede indlæg

jask

Brugere har mulighed for at rapportere indlæg som ikke er i overenstemmelse med boardreglerne eller på anden måde er upassende. Alle rapporterede indlæg kan ses fra Redaktørkontrolpanelet. Mere information om rapporterede indlæg findes i afsnittet "Hvad er rapporterede indlæg?".

Forumredigering

Hvis man fra forumindekset klikker på linket til Redaktørkontrolpanel vises forumredigeringsiden. Her kan redigeres flere emner samtidig ved hjælp af dropdownmenuen nederst. Disse værktøjer er til rådighed i menuen:

  • Slet: Sletter de valgte emner.

  • Flyt: Flytter de valgte emner til at andet forum, som efterfølgende vælges.

  • Kopier: Opretter kopier af de valgte emner i et andet forum.

  • Lås: Låser de valgte emner.

  • Lås op: Låser de valgte emner op.

  • Resynkroniser: Resynkroniserer de valgte emner.

  • Ændre emnetype: De valgte emner kan ændres til: Global bekendtgørelse, bekendtgørelse, opslag eller standardemne.

På samme måde kan flere indlæg i et emne redigeres samtidig. Man kan nå emneredigeringsiden enten ved at klikke på emnet fra forumredigeringsiden, eller blot klikke på linket til redaktørkontrolpanelet, når man læser i emnet.

Når der redigeres i et emne er der mulighed for: ændre emnetitel, flytte emne til et andet forum, ændre emneikon, sammenlægge emnet med et andet og bestemme hvor mange indlæg der skal vises pr. side (tilsidesætter standardindstillingen for boardet).

Under emneredigering er der to ekstra faneblade til rådighed i MCP: Sammenlæg emner og Opdel emne, som giver mulighed for henholdsvis at sammenlægge to emner og opdele et emne i to eller flere separate emner.

Linket Indlægsinformation til højre for emnetitlen giver mulighed for yderligere redigering. Indlægsforfatter kan ændres, selve indlægget kan redigeres, låses og slettes. Desuden vises den IP-adresse indlægget er skrevet fra.

Note

Det er ikke sikkert at du som redaktør har adgang til alle ovennævnte muligheder for redigering. Det afhænger af den tilladelserolle administrator har tilknyttet din brugerkonto.