Kapitel 1. Quick Start Guide

$Id: quick_start_guide.xml 367 2010-11-17 20:23:39Z jask $

Indhold

Systemkrav
Installation
Introduktion
Krav
Databaseindstillinger
Administratoroplysninger
Konfigurationsfilen - config.php
Avancerede indstillinger
Generelle indstillinger
Boardkonfiguration
Boardfinesser
Opret fora
Indstilling af tilladelser
Tilladelsetyper
Forumtilladelser
Tilladelser enkeltvis
Tilladelseroller
Udnævn forumredaktører
Globale tilladelser
Få support

Sammendrag

En kort vejledning i at installere og opsætte dit eget board baseret på phpBB 3.0.x.

Systemkrav

jask

phpBB3 har få krav som skal imødekommes før du kan installere og bruge boardet. I dette afsnit gennemgås disse systemkrav.

 • En server eller et webhotel med et styresystem der understøtter PHP.

 • Et af nedenstående SQL-databasesystemer:

  • Firebird 2.1+

  • MySQL 3.23 eller over

  • MSSQL Server 2000 eller over (direkte eller via ODBC)

  • MSSQL Server 2005+ [ Native ]

  • Oracle

  • PostgreSQL 7.3+

  • SQLite 2.8.2+

 • PHP 4.3.3+ (>=4.3.3, >4.4.x, >5.x.x, >6.0-dev (compatible)) med understøttelse af den databasetype du agter at anvende.

 • Funktionen getimagesize() skal være aktiveret.

 • Er følgende moduler tilgængelige på serveren, giver de adgang til yderligere funktioner via PHP, men de er ikke krævede.

  • zlib-komprimering

  • Remote FTP

  • XML

  • Imagemagick

  • GD

Tilstedeværelsen af hver af de krævede funktioner vil blive kontrolleret under installationsprocessen, som beskrevet i afsnittet "Installation".

Installation

jask

phpBB 3.0 Olympus har et installationssystem, der er nemt at bruge, og som vil lede dig gennem hele processen.

Efter at du har udpakket arkivet af phpBB3 og uploadet det til den placering, hvor du ønsker det installeret, skal du indtaste URL'en i din browser for at åbne installationssiden. Første gang du peger din browser på URL'en (for eksempel http://www.example.com/phpBB3), vil phpBB opdage, at phpBB endnu ikke er installeret og automatisk viderestille dig til installationssiden.

Figur 1.1. Introduktion

Introduktion

Introduktion til installationsystemet.


Introduktion

Installationsskærmbilledet giver dig en kort introduktion til phpBB. Det giver dig mulighed for at læse den licens, hvorunder phpBB er frigivet (General Public License) og giver information om hvordan du kan opnå support. Klik på fanen Installation for at starte installationen (se figur 1.1, "Introduktion").

Krav

Vigtigt

Læs venligst kapitlet om phpBB3's krav, hvor minimumskravene er specificeret.

Den første side du møder efter installationen er startet er listen over systemkrav. phpBB3 kontrollerer automatisk om alt nødvendigt er installeret på serveren for at phpBB3 kan afvikles korrekt. Du skal have minimumversionen af PHP installeret og mindst en tilgængelig database for at fortsætte installationen. Det er også vigtigt at alle viste mapper er tilgængelige og sat med rette tilladelser. Læs venligst beskrivelsen i hver sektion for at finde ud af om de enkelte komponenter og tilladelser er valgfrie eller krævede for at køre phpBB3. Hvis alt er i orden, kan du fortsætte ved at klikke på Start installation.

Databaseindstillinger

Du skal nu beslutte hvilken databasetype phpBB3 skal anvende. Se afsnittet Systemkrav for oplysninger om understøttede databasetyper. Hvis du ikke kender dine databasemuligheder, kontakt venligst din vært og og udbed dig information om disse. Du kan ikke fortsætte installationen uden disse informationer. Du skal bruge:

 • Databasetype - den database du vil bruge (f.eks. MySQL, Oracle, SQLite)

 • Databaseserverens værtsnavn eller DSN - adressen på databaseserveren.

 • Databaseserverens portnummer - den port databaseserveren kommunikerer på (er som regel unødvendigt).

 • Databasenavnet - den database der er oprettet på ovennævnte server.

 • Brugernavn og kodeord til databasen - logininformation for at kunne tilgå databasen.

Tip

Hvis du anvender en SQLite-database, skal den fulde sti til din databasefil angives i DSN-feltet og felterne til brugernavn og kodeord efterlades blanke. Af sikkerhedsgrunde bør du sikre dig at databasefilen ikke opbevares i en mappe der kan tilgås via internettet.

Figur 1.2. Databaseindstillinger

Databaseindstillinger

Skærmbilledet hvor databaseindstillinger angives, hav venligst alle krævede data parate.


Du behøver ikke at ændre tabelpræfiks for tabellerne i databaseindstillingerne, med mindre du har planer om at flere phpBB-installationer skal benytte samme database. Hvis det er tilfældet, skal du anvende forskelligt præfiks for hver installation for at få det til at virke.

Når du har angivet denne information, fortsætter du installationen ved at klikke på knappen Fortsæt til næste trin. phpBB3 kontrollerer nu om der med de angivne data kan etableres korrekt forbindelse til databasen, og om der allerede eksisterer tabeller med det angivne præfiks.

En Kunne ikke forbinde til databasen-meddelelse betyder at du ikke har angivet korrekte databasedata og phpBB3 derfor ikke kunne etablere forbindelse til denne. Kontroller at de angivne databaseindstillinger er korrekte og prøv igen. Kontakt venligst din vært, hvis du er usikker på de korrekte indstillinger.

Tip

Husk at anvendelse af store og små bogstaver i brugernavn og kodeord til databasen skal følges stringent. Der skal altså angives nøjagtig de data du angav ved oprettelse af databasen eller dem du har fået udleveret af din vært.

Hvis du tidligere har installeret en anden version af phpBB i samme database med samme præfiks, giver phpBB3 dig information herom, og beder dig blot om at angive et andet databasepræfiks.

Når du ser meddelelsen Korrekt forbundet, kan du fortsætte til næste trin.

Administratoroplysninger

Nu skal du oprette din administrator og grundlægger. Denne bruger får tilladelser som fuldgyldig administrator og vil være den første bruger på dit board. Alle felter på denne side skal udfyldes. Du kan også indstille boardets standardsprog på denne side. En standard phpBB3-installationspakke inkluderer kun engelsk [British English]. Du kan downloade yderligere sprogpakker på www.phpbb.com, og tilføje disse før eller efter installationen er gennemført.

Konfigurationsfilen - config.php

På dette trin vil phpBB prøve at skrive konfigurationsfilen automatisk. Den indeholder alle databaseindstillingerne, og uden den er phpBB ikke i stand til at forbinde til databasen.

Normalt fungerer den automatiske skrivning af konfigurationsfilen fint. Men i visse tilfælde kan denne operation fejle, f.eks. på grund af forkerte filtilladelser. I så fald er du nødt til at uploade filen manuelt. phpBB beder dig om at downloade config.php-filen og fortæller dig hvad du skal gøre med den. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt. Når du har uploadet filen, klik Udført for at komme videre til sidste trin. Hvis Udført returnerer dig til samme side som før, og ikke returnerer en meddelelse om at operationen blev gennemført med held, skyldes det sansynligvis at du ikke fik uploadet filen korrekt.

Avancerede indstillinger

De Avancerede indstillinger giver mulighed for at ændre på nogle af boardets parametre. De er valgfrie og kan altid ændres senere. Fortsæt til sidste trin og afslut installationen, hvis du er usikker på hvad disse indstillinger betyder.

Hvis installationen blev gennemført, kan du nu bruge Login-knappen og besøge Administratorkontrolpanelet. Tillykke, du har nu korrekt gennemført installationen af phpBB3. Men der ligger stadig arbejde forude!

Hvis du, efter at have læst denne vejledning, ikke er i stand til at installere phpBB3, kan du i afsnittet Få support, læse hvor du kan få yderligere assistance.

Skal du videre med en konvertering fra phpBB 2.0.x eller et andet boardsystem, bør du nu læse videre i kapitlet om konvertering. Hvis ikke, skal du nu slette install-mappen fra din server, da du kun kan tilgå administratorkontrolpanelet så længe denne mappe er tilstede.

Generelle indstillinger

jask

I dette afsnit gennemgås nogle af de helt basale og generelle indstillinger for dit nye board.

Umiddelbart efter installationen er fuldført videredirigeres du til det såkaldte "Administratorkontrolpanel" (ACP). I daglig drift får du adgang til ACP ved at klikke på linket [Administratorkontrolpanel] i bunden af siden. I ACP kan du ændre samtlige indstillinger for alle funktioner på dit board.

Boardkonfiguration

Det første skærmbillede du sikkert ønsker at besøge efter installation af phpBB3 er "Board grundlæggende". Her er mulighed for at ændre navnet (Boardnavn) og beskrivelsen (Boardbeskrivelse) på dit board.

Figur 1.3. Board grundlæggende

Board grundlæggende

Her bestemmer du boardets navn og beskrivelse.


Her er desuden mulighed for ændre tidszone (Tidszone for board) og måden dato vises på (Datoformat).

Du kan vælge en ny standardtypografi for boardet, blandt de installerede. Typografien vil også blive gældende for alle de fora hvor du ikke specificeret en anden. Læs flere detaljer om hvor man kan hente nye typografier og hvordan de installeres i typografiforummetphpbb.com.

Note

Allerede oprettede brugere bibeholder den oprindelige typografi, selv om der vælges en ny standardtypografi. Det er brugers valg af typografi i UCP der er bestemmende. Den eneste måde at gennemtvinge et andet valg, er at afinstallere tidligere typografier, herved tvinges alle brugere over på standardtypografien.

Skal dit board hovedsaglig anvendes nationalt, kan du også her ændre standardsproget fra engelsk til det standardsprog gæster vil blive præsenteret for ved besøg på boardet. Tilmeldte brugere kan i brugerkontrolpanelet selv vælge standardsprog imellem de sprogpakker der er installeret. Som standard downloades phpBB3 kun med den engelske sprogpakke. For at give mulighed for valg mellem flere sprog i førnævnte felt, skal den rette sprogpakke installeres. Læs flere detaljer her: Sprogpakker.

Boardfinesser

Her kan du aktivere og deaktivere nogle af boardets basale funktioner. Her kan for eksempel tillades at brugere må ændre brugernavne (Tillad ændring af brugernavn) eller at der må vedhæftes filer (Tillad at vedhæfte filer).

Figur 1.4. Boardfinesser

Boardfinesser

Ændre basale funktioner med to klik.


Hvis du ikke ønsker at dine brugere indsætte billeder i signaturer, kan du her helt deaktivere muligheden for at bruge BBkoder. Synes du det lige drastisk nok, kan du i stedet sætte Tillad brug af BBkode-tag'en [IMG] i brugersignaturer til "Nej", denne indstilling findes under "Signaturer" i venstremenuen.

I "Boardfinesser" har du en fin kontrol over boardets funktioner da man her kun skal vælge ja eller nej afhængig af om funktionen skal være aktiv eller ikke. Du kan for nogle af funktionerne også vælge at definere grænser; for eksempel det højeste antal tilladte tegn i et indlæg (Maksimalt antal tegn pr. indlæg i "Indstillinger for indlæg") eller hvor stor en brugers avatar må være (Største dimensioner for avatar i "Indstillinger for avatars").

Vigtigt

Når du deaktiverer funktioner her, mister brugere, der i kraft af deres tildelte tilladelser har adgang til at bruge disse, nu muligheden. Læs mere om tilladelsesystemet i afsnittet "Indstilling af tilladelser" eller i administratormanualen.

Opret fora

jask

Fora er sektioner hvor indlæg opbevares og er normalt emneopdelt. Uden fora ville brugerne ikke være i stand til at indsende indlæg struktureret! Det er nemt at oprette et forum.

Når du er logget ind og findes i bunden af siden linket Administratorkontrolpanel. Klik på det og efter du har afgivet kodeord endnu engang, videredirigeres du til administratorindekset.

I toppen af administratorkontrolpanelet er der et antal faner som giver adgang til boardets forskellige funktioner og indstillinger. Du kan komme til forumadministration ved at vælge fanen Fora, samme side kan nås ved at vælge Forumadministation i menuen til venstre.

I forumadministration kan du ændre allerede oprettede fora og underfora, og naturligvis oprette nye. Et underforum er herakisk indeholdt i et overforum. Læs mere i administrationvejledningen.

Find knappen Opret nyt forum nederst til højre, i tekstboksen til venstre herfor angives navnet på det nye forum. Du kan oprette et testforum og navngive det ved at skrive Test i tekstboksen. Klik på Opret nyt forum for at oprette forummet.

En ny side med overskriften "Opret nyt forum :: Test" vises. Du vælger her indstillinger for forummet. For eksempel vælges det forumbillede der skal vises, eller du kan formulere teksten til de forumregler der vises øverst i forummet. Du bør også her angive en kort beskrivelse af forummet, så dine brugere er i stand til at regne ud hvad emnerne i forummet omhandler.

Figur 1.5. Opret et nyt forum

Opret et nyt forum

Her angives navnet på og beskrivelsen for det nye forum.


Standardindstillingerne er i de fleste tilfælde udmærkede og får dit forum til at fungere. Du kan efterfølgende tilpasse indstillinger så de passer præcis til dit behov. Der er nogle nøgleindstillinger du bør være opmærksom på. Ved valg af overforum bestemmer du hvor dit nye forum skal være underforum. Vær her omhyggelig, da valg af overforum er vigtig ved oprettelse af underforum (læs mere om i kapitlet om oprettelse af underfora). Ved at bruge "Kopier tilladelser fra:" kan du enkelt kopiere tilladelserne fra et af dine allerede eksisterende fora. Den er god hvis du ønsker at holde identiske tilladelser i dine fora. Du har også mulighed for at vælge en anden typografi end boardets standardtypografi for forummet. Du kan vælge mellem de typografier der er installeret på boardet. Samtlige forumindstillinger gennemgås i administratorvejledningen.

Når du har foretaget alle valg for dit nye forum, klikker du nederst på Udfør nederst på siden for at oprette forummet med de valgte indstillinger. Dit board kvitterer med en bekræftelsesmeddelelse når forummet er oprettet.

Efter denne bekræftelse videredirigeres du automatisk til forumtilladelserne. Du kan nu ændre tilladelserne for det nye forum (eller indstille disse, hvis du ikke fik kopieret tilladelser fra et andet). Hvis du er tilfreds med de allerede valgte tilladelser klikker du blot på linket Tilbage til foregående side. Ellers du nu tilladelserne som du ønsker og når tilpasningerne er foretaget klikkes på Tilføj alle tilladelser i bunden af siden. Herefter vises en bekræftelse på at tilladelserne er opdateret.

Vigtigt

Hvis du ikke indstiller tilladelser for forummet vil det ikke være synligt for nogen på boardet, inklusive dig selv.

Du har opdateret dine forumtilladelser og oprettet et nyt forum. For at oprette flere fora gentages denne procedure.

Læs mere om indstilling af tilladelser i afsnittet "Indstilling af tilladelser"

Indstilling af tilladelser

jask

Når du har oprettet dit første forum skal du bestemme hvem der skal have adgang til det og hvem der må gøre hvad i forummet. Her skal du bruge tilladelseindstillingerne, hvor du for eksempel kan forbyde ikke tilmeldte brugere at skrive indlæg og uddelegere redaktøropgaverne til andre brugere. Næsten enhver brugerhandling i phpBB3 kan kontrolleres med tilladelseindstillingerne.

Tilladelsetyper

Der findes fire typer af tilladelser:

 1. Bruger og gruppetilladelser (globale) - f.eks. forbyd ændring af avatar

 2. Administratortilladelser (globale) - f.eks. tillad at administrere fora

 3. Redaktørtilladelser (globale eller lokale) - f.eks. tillad at låse emner eller udelukke brugere (sidstnævnte kun globalt)

 4. Forumtilladelser - f.eks. tillade at se et forum og at indsende indlæg

Disse tilladelsetyper består af hver sit sæt af tilladelser og tildeles lokalt eller globalt. En global tilladelse gælder for hele boardet. Hvis du f.eks vil forbyde en bruger at sende private beskeder, gøres det med globale brugertilladelser. Administratortilladelser er kun globale.

Figur 1.6. Globale og lokale tilladelser

Globale og lokale tilladelser

Globale og lokale tilladelser.


Lokale tilladelser er gældende for specifikke fora. Du kan f.eks. forbyde en bruger at skrive i et forum, uden at det får konsekvenser for brugerens mulighed for at skrive i andre fora på boardet.

Man kan udnævne redaktører globalt eller lokalt. Denne vurdering er dybest set et spørgsmål om tillid; har du fuld tillid til din bruger kan du udnævne vedkommende til global redaktør. De kan nemlig redigere i alle fora på boardet med de tilladelser de er tildelt. En lokal redaktør kan kun redigere i de fora du har valgt at vedkommende skal være redaktør for. De lokale redaktører behøver ikke nødvendigvis at at have adgang til identiske redaktørfunktioner. Nogle kan være i stand at slette emner i nogle fora, mens samme redaktør ikke kan det i andre. Globale redaktører har samme tilladelser i alle boardets fora.

Forumtilladelser

For at indstille tilladelser for dit nye forum skal de lokale Forumbaserede tilladelser anvendes. Først besluttes om tilladelserne skal omfatte en enkelt bruger eller gruppe. Afhængig af valget bruges enten Gruppers forumtilladelser eller Brugeres forumtilladelser, som giver dig mulighed for at vælge en bruger eller en gruppe, og herefter det forum du vil indstille tilladelser for.

I denne vejledning koncentrerer vi os imidlertid om Forumtilladelser. Fremfor ovennævnte metode, hvor bruger eller gruppe vælges, starter du her med at udvælge de fora du ønsker at ændre tilladelser for. Fora kan vælges enkeltvis eller som en kategori/forum inklusive alle underfora. Klik herefter på Udfør for at komme til næste side.

Figur 1.7. Vælg grupper

Vælg grupper

Vælg de brugere eller grupper der skal ændres.


Siden med Forumtilladelser viser to kolonner, hvor henholdsvis brugere og grupper kan vælges (se figur 1.7, "Vælg grupper"). De to kolonner navngivet Brugere og Grupper viser brugere og grupper som allerede har tilladelser til mindst et af de valgte fora. Du kan vælge disse og ændre tilladelserne med Ret tilladelser, eller med Fjern tilladelser, hvis du ønsker at de valgte brugere/grupper ikke skal have tilladelser til forummet, og som herefter ikke kan se det. Medmindre brugerne er medlem af endnu en gruppe som stadig har adgang. Felterne i bunden af hver kolonne giver mulighed for at tilføje nye brugere og grupper som i øjeblikket ikke har tilladelser til mindst et af de valgte fora.

For at tilføje tilladelser til grupper vælges en eller flere, i feltet Tilføj grupper. For at tilføje tilladelser til en bruger, indtastes denne i tekstboksen Tilføj brugere, eller brug funktionen Find en tilmeldt bruger. Klik herefter på Tilføj tilladelser, som dirigerer dig videre til tilladelseskærmbilledet. Her listes alle de fora du tidligere valgte, med de grupper eller brugere der ændres tilladelser for nedenfor hvert forum.

Der er to metoder til at tildele tilladelser: Du kan enten tildele dem manuelt eller bruge de foruddefinerede Tilladelseroller, som er noget simplere, men ikke så fintmaskede. Du kan skifte mellem begge metoder når som helst i processen. Du kan vælge at ignorere introduktionen til manuelle tilladelser og hoppe direkte til afsnittet "Tilladelseroller", hvis du er ivrig efter at få alt til at virke hurtigst muligt. Men vær som nævnt opmærksom på at disse roller kun tilbyder et ganske lille udsnit af de muligheder man har i tilladelsesystemet. Efter vores opfattelse forstår en god Olympusadministrator at udnytte tilladelsesystemet fuldt ud.

De to metoder adskiller sig kun ved den måde indstillingen foretages på, de deler samme interface.

Tilladelser enkeltvis

Et af de vigtigste elementer er tilladelsernes værdi, som du er nød til at forstå for at arbejde med disse. En tilladelse kan have tre værdier:

 • JA tillader funktionen medmindre det underkendes af et ALDRIG.

 • NEJ tillader ikke funktionen medmindre det underkendes af et JA.

 • ALDRIG tillader under ingen omstændigheder denne funktion, og kan ikke underkendes af et JA.

Disse tre værdier er vigtige fordi en bruger kan have mere end en tilladelse tildelt for den samme funktion via sit medlemskab i forskellige brugergrupper, som igen har andre tilladelsesroller tilknyttet i de forskellige fora. Hvis en bruger er medlem af gruppen "Tilmeldte brugere" og for eksempel en gruppe kaldet "Seniorbrugere". Grupperne kan have forskellige tilladelser til at se et forum. I dette tilfælde ønsker du at oprette et forum med navnet "De gode gamle dage", som skal kunne ses af gruppen "Seniorbrugere", men ikke af "Tilmeldte brugere". Du sætter naturligvis tilladelsen Kan se forum til Ja for "Seniorbrugere". Men sæt ikke tilladelsen til Aldrig for "Tilmeldte brugere". Gør du det kan "Seniorbrugere" ikke se forummet, da disse brugere som medlem af "Tilmeldte brugere" er sat til Aldrig, som underkender Ja'et i "Seniorbrugere". Sæt derfor tilladelsen til Nej for "Tilmeldte brugere" i stedet. Nej er svagere og kan underkendes af et Ja.

Figur 1.8. Tilladelser enkeltvis

Tilladelser enkeltvis

Manuel tildeling af tilladelser.


Tilladelseroller

phpBB3 tilbyder som standard et antal foruddefinerede tilladelsekombinationer defineret som roller, som kan anvendes ved tildeling af tilladelser. Fremfor at skulle tillade hver enkelt funktion manuelt, kan du i stedet vælge en rolle i rullemenuen. Rollebeskrivelsen vises når musen holdes over rollens navn. Udfør dine ændringer med knapperne Anvend tilladelser eller Anvend alle tilladelser, når du er tilfreds med tilpasningerne.

Figur 1.9. Tilladelseroller

Tilladelseroller

Tilladelseindstilling med brug af roller.


Tilladelser defineret i roller er ikke alene en hurtig og let metode til at uddele tilladelser med, for erfarne administratorer er det også en særdeles struktureret måde at uddelegere ansvar på store boards. Man kan oprette egne definerede roller, helt tilpasset boardets behov. Rolledefinitioner er dynamiske, når du ændrer på tilladelserne for en allerede defineret rolle, bliver alle brugere og grupper som er tildelt tilladelser efter denne automatisk opdateret med det nye tilladelsesæt.

Udnævn forumredaktører

jask

Det er oftest i forbindelse med redigering af fora at man får brug for at ændre i tilladelser og roller. phpBB3 tilbyder en særdeles simpel metode til at udnævne forumredaktører.

Som du sikkert allerede har gættet, er redigering af specifikke fora en lokal indstilling, og du finder Forumredaktører under sektionen Forumbaserede tilladelser. Først skal du vælge hvilket forum eller flere du vil udnævne nye redaktører for. Skærmbilledet er delt i tre sektioner. I den første kan du vælge et forum eller flere (vælg flere ved at holde CTRL tasten nede , eller cmd under MacOS X), hvor de redaktørindstillinger du efterfølgende foreta'r vil gøre sig gældende. Den anden sektion giver dig mulighed for at vælge et forum hvor alle indstillingsændringer vil gælde for dette forum inklusive alle dets underfora. I den sidste sektion vælger du kun at ændre for dette specifikke forum.

Når forum er valgt og du har klikket på Udfør præsenteres du for et skærmbillede du sikkert er stødt på før tidligere i denne manual: Figur 1.7, "Vælg grupper". Her vælger du de brugere eller grupper der skal have tildelt redaktørtilladelser i de fora du valgte før. Vælg disse og klik på knappen Anvend tilladelser.

I det næste skærmbillede kan du vælge hvilke redaktørtilladelser de valgte brugere eller brugergrupper skal have tildelt. I phpBB3 er der foruddefineret fire redaktørroller med hver sit tilladelsesæt, som skulle være dækkende for langt de fleste boards:

Standardredaktør

En standardredaktør kan godkende og afvise indlæg i godkendelseskøen, redigere og slette indlæg, lukke og slette rapporter, men kan ikke nødvendigvis ændre afsender af indlæg. Denne redaktør kan også uddele advarsler og se indlægsdetaljer.

Simpel redaktør

En simpel redaktør kan redigere indlæg, lukke og slette rapporter samt se indlægsdetaljer.

Køredaktør

En køredaktør kan kun godkende og afvise indlæg der er havnet i godkendelseskøen, samt redigere indlæg.

Fuldgyldige redaktører

Fuldgyldige redaktører kan bruge alle redaktørfunktioner, inklusiv udelukkelse.

Figur 1.10. Forumredaktørens tilladelser

Forumredaktørens tilladelser

Angiv redaktørers tilladelser.


Når du har valgt passende tilladelser klikker du ganske enkelt på Anvend tilladelser. De rollebaserede tilladelser kan ændres og justeres mere detaljeret i samme skærmbillede, hvis du ikke synes disse er helt passende.

Globale tilladelser

jask

Er de lokale tilladelser for lokale for dig? Her kan phpBB3 tilbyde globale tilladelser som dækker alle fora på boardet:

 1. Brugertilladelser

 2. Gruppetilladelser

 3. Administratorer

 4. Globale redaktører

Under "Brugertilladelser" og "Gruppetilladelser" kan for eksempel muligheden for bruge vedhæftede filer, signaturer og avatars, for udvalgte brugere eller grupper, tillades eller forbydes. Bemærk at ændringer i disse indstillinger kun får effekt hvis den pågældende mulighed er aktiveret under "Boardfinesser". Se flere detaljer i afsnittet "Boardfinesser".

Under "Administratorer" har du mulighed for at give brugere eller gruppeledere tilladelse til at ændre i forumopsætningen eller ændre andre brugeres tilladelse.

Globale redaktører har samme tilladelser som redaktører i de enkelte fora (beskrevet i afsnittet "Udnævn forumredaktører"), men kan redigere alle fora på boardet.

Få support

phpBB Teamet stiller flere muligheder til rådighed hvor der kan hentes hjælp og support til phpBB. Udover denne onlinedokumentation, er der supportforummet på www.phpbb.com hvor der findes svar og hjælp til næsten alle tænkelige problemstillinger. Inden du spørger om hjælp i vore fora, bør du først bruge søgefunktionen og se om ikke andre har haft lignende problemer. Har du ikke held med søgningen, er du velkommen til at oprette et ny emne hvor du kan stille spørgsmålet. Vær så beskrivende som muligt når du forklarer til problem! En præcis beskrivelse vil altid give dig et hurtigere og korrekt svar. Brug venligst denne Support Request Template, som sikrer at du får de nødvendigste informationer med, når du stiller dit spørgsmål.

Udover ovennævnte supportforum på www.phpbb.com, stiller vi desuden en Videnbase til rådighed. Her er gode artikler skrevet og udarbejdet af andre brugere, og som dækker mange ofte stillede spørgsmål. Vort community har brugt meget tid på at skrive disse artikler, læs dem venligst.

Vi yder realtidsupport på #phpBB, et populært Open Source IRC netværk, Freenode. Normalt er der altid nogen online fra teamene, og andre brugere som gerne vil hjælpe dig (ofte er der +60 brugere på kanalen). Læs venligst IRC regler inden du tilslutter dig kanalen, i det vi har nogle få basale regler om netikette vi beder dig følge, overholdes disse ikke kan man ikke forvente at få svar. Og forvent ikke svar indenfor 30 sekunder, men ha' lidt tålmodighed!

Er engelsk ikke dit modersmål? Ingen problem! Vores internationale supportside linker til forskellige websites som yder support på dansk, spansk, tysk, fransk m.fl.