Kapitel 2. Opdatering og konvertering

$Id: upgrade_guide.xml 368 2010-11-18 15:55:16Z jask $

Indhold

Opdatering af phpBB3.0.x
Opdateringsmetode
Opdateringspakkerne
Konvertering af phpBB2 & andre boardsystemer til phpBB3
Krav
Forberedelser
Konverteringens faser
Tilgængelige konverterer til phpBB3

Sammendrag

Vejledning i opdatering af et kørende phpBB3-board og hvordan phpBB2 eller et andet boardsystem konverteres til phpBB3.

Opdatering af phpBB3.0.x

jask

Her gennemgås de mulige teknikker til opdatering af phpBB3.0.x. Og nogle af de overvejelser der bør gøres inden valg af opdateringsstrategi.

Opdateringsmetode

En opdatering af phpBB3 består af to adskilte procedurer:

 • Alle phpBB3-filer skal opdateres med de ændringer der er foretaget siden sidste version.

 • Databasen skal opdateres med de ændringer der måtte være foretaget i databaseskemaet siden sidste version.

Nedenstående gennemgås nogle overvejelser der bør gøres inden valg af opdateringspakke.

Boards uden modifikationer

Det er helt uden problemer at gennemføre en opdatering. Den absolut hurtigste metode er at anvende pakken Kun ændrede filer, og har du styr på at uploade de ændrede filer rette sted, bør operationen kunne gennemføres på mindre end ti minutter. Den automatiske opdateringspakke er ligeså anvendelig, den avancede filkontrol betyder imidlertid at man skal igennem mindst endnu et upload, inden opdateringen er fuldstændig.

Boards med MODs

Alle filændringer udført i forbindelse med installation af et MOD er i fare for at blive overskrevet ved en opdatering. Her er den automatiske opdateringspakke at foretrække. Den vil finde de filer du har ændret i og udpege kodeændringerne ift. til den originale fil. Samtidig foreslås en sammenlægning af disse ændringer med den nye fil, således MOD'et bevares.

Figur 2.1. Filer indeholdende ændringer

Filer indeholdende ændringer

For hver fil der findes afvigelser i, er tre valgmuligheder. Desuden kan filindholdet kontrolleres.


Figur 2.2. Vis sammenlægning

Vis sammenlægning

Her vises at de udførte ændringer sammenlægges fint i den nye opdaterede fil og vinduet kan lukkes.


Er der foretaget en opdatering i lige præcis den kodelinie du har ændret i tidligere, eller medfører en sammenlægning andre problemer, kan du blive nødsaget til at vælge Sammenlæg ikke - brug ny fil. MOD'et må i så fald tilføjes manuelt efterfølgende.

Sprog og typografier

Husk at den opdaterede danske sprogpakke ikke er indeholdt i opdateringerne fra phpBB.com, her er kun indeholdt den opdaterede engelske. Det anbefales derfor at du inden opdatering henter og uploader den nyeste danske sprogpakke. Det samme gør sig naturligvis gældende hvis du har andre sprog installeret.

Er der i forbindelse med opdateringen kommet nye sprognøgler til, vil boardet vise underlige tegn, hvor denne nye nøgle anvendes. Boardet vil dog fungere udmærket og sprogpakken kan opdateres efterfølgende.

Har du andre typografier end standardtypografierne installeret, er det også vigtigt at undersøge om der er opdateringer til disse. De officielle opdateringspakker indeholder evt. opdateringer af prosilver & subSilver2.

Opdatering af ældre versioner

Er dit board mange versioner bagud, kan det virke meget uoverskueligt at få det fuldt opdateret. De officielle pakker giver almindeligvis mulighed for at opdatere fra fem versioner tilbage. Opdateringspakkerne til 3.0.5 kan altså opdatere et 3.0.0 board. Imidlertid er scriptet install/database_update.php indeholdt i phpBB3.0.4 en undtagelse herfra, det er i stand til at opdatere en RC1 database med alle ændringer helt frem til 3.0.4.

Det er altså muligt at opdatere alle boards fra RC1 med afvikling af et antal databaseopdateringscripts, afhængig af hvilken version du er på. Kun install/database_update.php er vigtig her. Du uploader blot den fulde installationspakke, eksklusiv filen config.php, mapperne /images og /files. Herefter kan databasen opdateres med scriptet indeholdt i install-mappen, se nedenfor.

Den komplette phpBB3.0.4 kan downloades her. Efter en opdatering til 3.0.4, hentes nu den relevante Changes files pakke ved at vælge den på denne side. Samme sted findes også de automatiske opdateringspakker for tidligere versioner.

Indeholder det uddaterede board samtidig en masse MODs, der er meget vigtige at bibeholde, mister du disse ved at anvende ovennævnte, men nemme og hurtige metode. Du må i så fald installere disse efterfølgende endnu engang. Ønsker du at undgå dette, skal den automatiske opdateringspakke benyttes.

Opdateringspakkerne

Fælles for alle pakkerne nævnt nedenfor, er at opdateringen af databasen skal afvikles særskilt. Derfor er scriptet, indeholdt i filen install/database_update.php, med i samtlige opdateringpakker. Scriptet vil opdatere dit databaseskema og øge versionsnummeret og sættes igang ved fra browseren ved at kalde eksempelvis http://www.ditdomæne.dk/phpBB3/install/database_update.php.

Figur 2.3. Status for afvikling af database_update.php

Status for afvikling af database_update.php

I oversigten ses status for de enkelte operationer. Opstår der fejl eller problemer, vises disse også her.


Vigtigt

Husk, uanset valg af opdateringsmetode, at tage backup af filer og database inden opdateringen igangsættes.

Automatisk opdateringspakke

Anvendelse af denne pakke er den anbefalede metode til opdatering. Under opdateringen opdages ændrede filer og tilbyder automatisk sammenlægning af ændringerne fra disse til nye opdaterede filer.

Den automatiske opdateringspakke indeholder normalt kun opdateringsinformation til at opdatere fra forrige til senest tilgængelige version. På downloadsiden tilbydes et antal ekstra opdateringspakker, som gør det muligt at opdatere fra et antal tidligere versioner. I dropdownmenuen vælges den opdateringspakke der matcher din nuværende version.

Følg instruktionerne fra fanebladet Administratorkontrolpanel -> System for at foretage opdateringen. Versionskontrollen fortæller at der er en nyere version tilgængelig og leder dig gennem både download og opdatering - eller du kan følge instruktionerne nedenfor.

 • Gå til downloadsiden og hent den senest frigivne opdateringspakke, og som matcher din øjeblikkelige version.

 • Upload mappeindholdet til din phpBB-installation - kun install-mappen er nødvendig. Upload hele install-mappen og bevar filstrukturen.

 • Når install-mappen er tilstede går phpBB3 automatisk offline.

 • Kald install-mappen med din browser, f.eks. http://www.ditdomæne.dk/phpBB3/install/.

 • Vælg fanebladet Opdatering og følg instrukserne.

Kun ændrede filer

Change files-pakkerne erstatter de filer som er ændret fra en given version frem til seneste. Pakken indeholder normalt ændrede filer, så der er mulighed for at opdatere fra fem versioner tilbage. Denne pakke der stilledes til rådighed i forbindelse med frigivelsen af phpBB3.0.5, gav altså mulighed for umiddelbart at opdatere et 3.0.0 board.

Pakken indeholder et antal pakkede filer, som hver indeholder de filer der er ændret fra en given version til den seneste version. Du skal vælge den rette fil i forhold din nuværende version af phpBB3, hvis dit board eksempelvis er version 3.0.3, vælges phpBB-3.0.3_to_3.0.x.zip/tar.gz, hvor x'et er seneste version.

Mappestrukturen er organiseret så du har mulighed for at uploade hele indholdet af den pakkede fil til den rette placering på din server og derved overskrive alle eksisterende filer med den seneste versions filer, hvis du ønsker det.

Note

Husk, hvis du har installeret MODs risikerer du med denne metode at overskrive og ødelægge dem. Du er da nødt til at genindsætte de berørte filmodifikationer før upload.

Den komplette pakke

Den fulde pakke anvendes normalt kun i nye installationer, men hvis du ønsker at udskifte samtlige filer er denne pakke ideel.

Opret først en kopi af din eksisterende config.php-fil, og opbevar den et sikkert sted! Slet dernæst alle eksisterende phpBB3-filer. Du skal dog bevare mapperne files/ og images/ intakte. Du kan også vælge at efterlade alternative typografier (styles). Når dette er udført kan du uploade de nye phpBB3-filer (se Ny installation for yderligere information, hvis nødvendigt). Den sikkert opbevarede kopi af den oprindelige config.php-fil uploades herefter som erstatning for den nye. Som alternativ kan metoden med blot at erstatte eller overskrive de eksisterende filer med filerne fra den fulde pakke anvendes - men undlad endelig at overskrive den eksisterende config.php-fil.

Patchfil

Patch file-pakken er ideel hvis man er fortrolig med anvendelsen af UNIX patch-applikationen. Anvendelse af patch file-pakken er en af mulighederne for at opdatere et board med mange MODs og andre tilpasninger installeret, som betyder at man ikke skal genindsætte alle filmodifikationerne i de nye filer. For at anvende patchfilen behøver du kommandolinieadgang til standard UNIX patch-applikationen.

Et antal patchfiler giver mulighed for at opdatere fra tidligere stabile og eventuelle RC-versioner. Vælg den rigtige patchfil i forhold til din nuværende version, dvs. hvis det er 3.0.3, skal du vælge filen phpBB-3.0.3_to_3.0.4.patch. Upload den korrekte patch i rodmappen som indeholder phpBB3-filerne (index.php, viewforum.php, m.fl.). Når den er på plads, skal du bruge denne kommando: patch -cl -d [PHPBB DIRECTORY] -p1 < [PATCH NAME] (hvor PHPBB DIRECTORY er navnet på den mappe hvor din phpBB-installation er placeret, f.eks. phpBB3, og PATCH NAME er patchfilens navn). Scriptet burde fuldendes hurtigt, og forhåbentligt uden HUNK FAILED kommentarer.

Hvis du modtager nogle af disse fejlmeddelelser, bør du bruge pakken Kun ændrede filer for at erstatte de filer som fejlede under patchet

Note

Bliver du nødsaget til at anvende filer fra opdateringspakken, er der en god sansynlighed for at filmodifikationerne foretaget i forbindelse med tidligere installationer af MODs skal foretages igen i disse bestemte filer. Hvis du er bekendt med at undersøge .rej filer, kan du alternativt bruge denne teknik for at identificere fejlene og derefter foretage tilpasningerne manuelt. Husk også at slette patchfilen efter brug.

Konvertering af phpBB2 & andre boardsystemer til phpBB3

jask

Fremgangsmåderne for at konvertere henholdsvis phpBB2 og andre boardsystemer er principielt identiske. Scriptet til konvertering af phpBB2, stilles til rådighed i installationsfilerne til phpBB3. Mens filer til konvertering af andre systemer skal hentes andre steder. Nederst er listet hvilke der i øjeblikket er tilgængelige og afprøvet.

Det tilrådes også at læse denne initielle vejledning igennem. Samme vejledning findes også på dansk, stillet til rådighed af Olympus DK Team.

Krav

 • At phpBB3 er installeret. Se evt. installationsvejledningen.

 • Adgang til det boards database du ønsker at konvertere.

 • Adgang til det boards filer du ønsker at konvertere.

 • Ovennævnte database og filer skal være befinde sig på samme server og filerne under samme domæne som din phpBB3-installation. Bruger du subdomæner, skal filerne befinde sig i samme subdomæne.

Forberedelser

Som nævnt skal phpBB3 være installeret, men slet IKKE mappen install hvis du vil i gang med konvertering med det samme. Vil du inden konvertering teste phpBB3 og udføre denne senere, bør du omdøbe mappen til for eksempel _install. Herved kan boardet aftestes og install-mappen er ikke slettet, den skal bruges igen ved den efterfølgende konvertering.

Du skal bruge specifikke konverteringfiler til den boardsoftware du vil konvertere. Filerne til konvertering af phpBB2 er indeholdt i installationspakken til phpBB3. Filerne til anden boardsoftware skal downloades fra det rette emne i dette forum.

For at starte konverteringen kaldes filen {phpBB3_root_directory}/install/index.php i din browsers adressefelt. Klik på fanen Konverter og følg instruktionerne. Er det en konvertering fra phpBB2 er de nødvendige filer på plads, mens det for andre boardsystemer er nødvendigt at uploade konverteringfiler til de rette mapper. Afhængig af hvilket system der skal konverteres, skal der bruges to eller tre filer: convert_xxx.php, functions_xxx.php og muligvis auth_xxx.php. xxx'erne repræsenterer som regel navnet på det system du vil konvertere fra.

Advarsel

Husk at tage backup af både databasen og filerne inden konverteringen igangsættes.

Konverteringens faser

 • phpBB3 skal installeres på samme server som boardsystemet der skal konverteres.

 • Konverterer du fra andet end phpBB2, uploades de filer til konverteringen, som du hentede fra emnet i forummet på www.phpbb.com.

 • Downloadet udpakkes og uploades til phpBB3-rodmappen, og mappestrukturen bibeholdes. Herved vil auth_xxx.php være at finde i mappen /includes/auth, functions_xxx.php & convert_xxx.php i mappen /install/convertors. Filen auth_xxx.php tillader at du foretage log in efter konverteringen.

 • Den downloadede zip-fil skulle have filerne pakket korrekt i forhold til phpBB rod-mappen, hvorfor det kun er nødvendigt at uploade mapperne indeholdende disse filer. Mappestrukturen vil være således:{phpBB3_root}/install/convertors/convert_xxx.php, {phpBB3_root}/install/convertors/functions_xxx.php & {phpBB3_root}/includes/auth/auth_xxx.php.

 • Kald {phpbb_root_directory}/install/index.php i din browsers adressefelt, klik på fanen Konvertering. Nedenstående skærmbillede viser alle tilgængelige konvertorer.

Figur 2.4. Tilgængelige konverterer

Tilgængelige konverterer

I oversigten vælges nu den boardsoftware der ønskes konverteret ved at klikke på konverter ud for den rette.


 • Efterfølgende bliver du bedt om databaseinformationerne for boardet du konverterer fra. Når disse er angivet, gennemføres en kontrol af de anførte data ved at klikke på Begynd konvertering. Godkendes informationerne vises en bekræftelse og klik på Fortsæt konvertering for at komme videre. Samtidig kontrolleres også om de nødvendige filer til konverteringen er tilstede.

 • På samme side har du mulighed for at vælge om siden skal opdateres for at forsætte konvertering. Som standard er Ja valgt, og medfører at processen automatisk går videre til næste trin. Vælges Nej, skal hvert trin manuelt igangsættes med et klik. Denne mulighed anvendes normalt kun til testformål.

 • Konverteringen af det eksisterende board fortsætter nu. Undervejs vises processens status.

Figur 2.5. Statusskærmbillede

Statusskærmbillede

Databasekonverteringens status vises i hvert trin.


 • Når konverteringen er gennemført, vises en meddelelse som fortæller at søgeindekset ikke er konverteret. Det skal dannes i administratorkontrolpanelet, hvor der klikkes på fanen Vedligehold og Søgeindeks vælges i menuen til venstre. Dannelse af søgeindekset og de to mulige søgemotorer gennemgås nøje i administratorvejledningen.

 • Inden dannelse af søgeindekset bør du kontrollere om dit nye phpBB3-board fungerer korrekt, søgefunktionen vil i så fald naturligvis ikke fungere. Kontroller at tilladelseindstillinger er korrekt konverteret, at fora & indlæg vises korrekt. Check også om filer blev kopieret korrekt, for eksempel avatars, smilies & vedhæftede filer, hvis nogle af disse elementer er indeholdt på boardet du konverterede.

Tip

Denne konvertering vil ikke ændre i databasen du konverterer fra og dermed ikke skade dette board. Skulle der opstå problemer under konverteringen, vil dit eksisterende board stadig være fuldt funktionsdygtigt.

Støder du ind i problemer eller har spørgsmål, anbefales det først at læse afsnittet om konvertering her, hvor almene problemstillinger behandles. Konverterer du fra andet end phpBB2, bør spørgsmål stilles i det emne hvor du hentede filerne til konvertering.

Tilgængelige konverterer til phpBB3

Der udvikles konstant scripts som giver mulighed for at konvertere en anden boardsoftware til phpBB3. Der findes en opdateret liste over tilgængelige konverterer i forummets øverste emne - Available Convertors.